Imunizační plán dr. Stöckera (2/2)

prof. dr. Winfried Stöcker

Síla, s níž nás zasáhla korona, si žádá nekonvenční přístup. Domnívám se, že by se co nejrychleji měl rozjet efektivní očkovací plán.

V minulosti byla pod mým vedením ve společnosti EUROIMMUN vybudována velmi solidní divize výzkumu a vývoje, která se zabývá mimo jiné diagnostikou infekčních onemocnění. Naši vědci byli mezi prvními, kterým se podařilo vyvinout reagencia pro identifikaci celé řady nově se objevivších onemocnění – často v úzké spolupráci se specialisty z mezinárodních vědeckých institucí. V Německu to byl kupříkladu Institut Bernharda Nochta v Hamburku a Institut Roberta Kocha v Berlíně. Věnovali jsme se takovým onemocněním, jako je krymsko-konžská hemoragická horečka, západonilská horečka, japonská encefalitida, onemocnění způsobené virem usutu, horečka dengue, onemocnění chikungunya a mayaro, MERS, zika, SARS 1, ebola.

Společnost EUROIMMUN byla také první, která v Číně získala oprávnění provádět laboratorní test ELISA a PCR pro účely diagnostiky covidu, a to navzdory tomu, že se Čína na počátku stavěla velmi rezervovaně a neférově k předávání krevního séra pacientů. Mezi západními společnostmi byla protežována Roche, ale ta spustila testování až po firmě EUROIMMUN – navzdory tomu, co říkali pánové Spahn a Söder.

Vzhledem k rozsáhlým zkušenostem s vývojem reagencií využívaných při diagnostice virových infekcí jsme urychleně vytvořili konstrukt na bázi rekombinantních antigenů pro spolehlivou detekci protilátek proti viru SARS-CoV-2. Konstrukt je založen na receptorové vázací doméně (RBD, Arg319-Phe541) v podjednotce S1 spike proteinu, využívaného virem k navázání se na receptory cílové buňky.

Z mého pohledu bylo jasné, že očkování tímto proteinem by poskytovalo ochranu před infekcí. Abych ušetřil čas, začal jsem ihned vyrábět rekombinantní antigen na bázi konstruktu společnosti EUROIMMUN – aniž bych čekal na oficiální svolení. Výsledný antigen smísený s hliníkovým (alum – Al(OH)3) adjuvans jsem použil k opakovanému naočkování mé vlastní osoby do svalu.

Jak jsem očekával, v krvi se mi objevily specifické protilátky. Tyto protilátky dokázaly neutralizovat koronavirus obsažený v buněčné kultuře. TEĎ JSEM IMUNNÍ VŮČI VIRU SARS-CoV-2!

Jak jsem čekal, vakcinaci jsem snášel dobře. Po celou dobu jsem se cítil v pořádku a byl jsem zdráv. Protilátky proti nukleokapsidám viru, jejichž přítomnost jsem zjišťoval rovněž, se neobjevily. Sérologicky zjištěné protilátky anti-S1 tudíž nemohou mít původ nějaké nediagnostikované koronavirové infekci, kterou bych snad byl prodělal během testovacího období.

Očkovací plán

26. březen 2020: 13 mikrogramů S1

2. duben 2020: 13 mikrogramů S1

14. duben 2020: 26 mikrogramů S1

21. duben 2020: 39 mikrogramů S1 

Sérologické výsledky

27. březen 2020:

Anti-SARS-CoV-2 (Covid-19) IgA ELISA neg., ratio (poměr) 0.5 (normální hodnota ≤ 0.8)

Anti-SARS-CoV-2 (Covid-19) IgG ELISA neg., ratio 0.5 (normální hodnota ≤ 0.8)

Neutralizace: negativní

  1. duben 2020:

Anti-SARS-CoV-2 (Covid-19) IgA ELISA poz., ratio 1.0 (normální hodnota ≤ 0.8)

Anti-SARS-CoV-2 (Covid-19) IgG ELISA neg., ratio 0.2 (normální hodnota ≤ 0.8)

Neutralizace: 1:40

  1. duben 2020:

Anti-SARS-CoV-2 (Covid-19) IgA ELISA poz., ratio 3.5 (normální hodnota ≤ 0.8)

Anti-SARS-CoV-2 (Covid-19) IgG ELISA poz., ratio 6.2 (normální hodnota ≤ 0.8)

Neutralizace: 1:40

  1. duben 2020:

Anti-SARS-CoV-2 (Covid-19) IgA ELISA poz., ratio 10.3 (normální hodnota ≤ 0.8)

Anti-SARS-CoV-2 (Covid-19) IgG ELISA poz., ratio 12.3 (normální hodnota ≤ 0.8)

Neutralizace: 1:160

Podle mého názoru by takto bylo možné naočkovat tři čtvrtiny populace Německa či Spojených států během pouhých šesti měsíců. Do té doby by platila přísná karanténní opatření, která by se ovšem poté zrušila. Mnoho expertů bude proti tomuto návrhu, ale měli by aspoň otestovat očkování na malém počtu dobrovolníků, aby určili, zda se u nich rovněž neprojeví druhotné účinky, a na osobách, které jsou přímo vystaveny viru, jako jsou například zdravotní sestry. Věřím, že očkované osoby budou na rozdíl od očkovaných jednotlivců chráněny před infekcí!

Na osobu je zapotřebí 100 mikrogramů. Jeden 2000litrový reaktor může denně vyrobit 35 g antigenu. To by stačilo na očkování 350 000 lidí. Za pomoci kultivačního systému o vysoké hustotě lze vyprodukovat pětkrát tolik.

Lübeck, 8. květen 2020

Winfried Stöcker 

Zdroj

Napsat komentář