Interview s Dolores Cannon

Pozn. VS: Dolores Cannon zemřela 18. října 2014.

Dolores hovořila s Kevinem Moorem o počátcích své čtyřicetileté kariéry regresní terapeutky, o tom, jaké problémy a jak pomáhá lidem řešit, a o tom, že si nemoci způsobujeme sami a také si je umíme sami vyléčit.

(mírně zhuštěný přepis tohoto rozhovoru)

Kevin Moore: Jak jste se dostala k regresím do minulých životů a co vlastně znamenají?

Dolores Cannon: Nebudu rozebírat celý ten příběh, protože je příliš dlouhý, ale v 60. letech, kdy to celé začalo, se vůbec nikdo žádným takovým regresím nevěnoval, nic se o nich nevědělo. Hypnóza se terapeuticky používala jen k takovým účelům, jako bylo odnaučování kouření, pomoc při hubnutí atd. V podstatě jsem byla průkopnice: o minulých životech, metafyzice, New Age se ještě nehovořilo. Takhle jsem tedy začínala a všechno bylo úplně nové.

Můj manžel u námořnictva a tou dobou jsme žili na základně v Texasu. Místní lékař nás požádal, jestli bychom nepomohli jedné jeho pacientce. Trpěla nervovými problémy, které se odrážely na jejím zažívání, vylučování atp., takže já jsem měla udělat jedinou věc: uvolnit ji. Během hypnózy se skutečně hluboce uvolnila – a dostala se do minulého života. To bylo neslýchané, o takových věcech se vůbec nevědělo. Lidé se mě ptávali, jestli mě to neděsí, ale já jsem odpovídala, že ne, protože jsem tak zvědavá… ta žena se dostala do minulého života ve 20. letech v bouřlivém Chicagu s jeho gangy, bylo to zajímavé.

Edgar Cayce přece psal o minulých životech…

Ano, psal dříve, ale jeho zápisky vyšly později. On navíc pracoval jiným způsobem – channeloval a jeho žena zapisovala, co říká. V těch šedesátých letech se moc nevědělo ani o Cayceovi, tohle všechno přišlo až potom.

Hypnotizérů provozujících regrese je mnoho…

Teď ano.

…a každý z nich má jiný přístup. Vedou klienta ke kontaktu s jeho vyšším já… ale mnoho klientů se probudí z hypnózy a mají pocit, že si to všechno vymysleli. Já jsem jeden z nich.

Samozřejmě. Všichni to říkají.

Jak hluboko je tedy vedete?

Na nejhlubší možnou úroveň. Mnoho hypnotizérů nechává klienty ve stavu lehké hypnózy. Z lehké hypnózy si toho člověk hodně pamatuje. Pak si říká: hromadu jsem si toho vymyslel, viděl jsem to v televizi nebo četl někde v knížce, je to hloupé – to je lehká úroveň transu.

Já v první řadě vždy odstraním z cesty vědomou mysl. Ta je přesně tím faktorem, který pak tvrdí, že je to celé vymyšlené, vyčtené z knížky. Vědomá mysl se totiž vždycky snaží mít všechno pod kontrolou, to je její povaha. Při technice, kterou používám, vyloučíme vědomou mysl a sestoupíme do nejhlubší hladiny transu, která se nazývá somnambulní úrovní. V této úrovni si člověk nepamatuje, co říkal a dělal. Opravdu cestuje v čase.

Takže to není žádné spojování s vyšším já.

Ne v tom smyslu, jak to podávají někteří jiní terapeuti. Já jsem našla cestu, jak komunikovat přímo s tímto vyšším já, které může zodpovědět všechny otázky a urychleně vyléčit klienta. Když klienta dostanete hodně, hodně hluboko, získáte zázračné výsledky.

Vy svoji metodu také vyučujete. Je ve vašich knihách obsažen i postup, jak tohoto hlubokého transu dosahujete?

Tohle jen osobně učím, protože cokoliv může být ve špatných rukách nebezpečné. V mých kurzech je hromada pojistek, které zajišťují, že se nic nezvrtne. Postupuji se svými žáky krok za krokem.

Jak jste tuto techniku objevila?

Postupně během čtyřiceti let své práce. Čtyřicet let jsem ji zdokonalovala. Tehdy na začátku se například k uvedení do transu používalo svítícího předmětu, který hypnotizovaný sledoval; takhle už se to dávno nedělá. To uvidíte jen v televizi a ve filmech pro dramatický efekt. Zjistila jsem, co lze při hypnotickém procesu vypustit, a naopak jsem přidala další věci. Takhle se rychle a bez otálení dostáváme rovnou k tomu, co nazývám Zdrojem veškerého vědění.

Jak víte, že vám ten člověk v transu neříká, co chcete slyšet?

To je nemožné. V té úplně nejhlubší hladině transu si nemůžete vymýšlet nic. Krom toho, když dosáhneme kontaktu s tímto vyšším já, tak má vždycky ten samý hlas, vždycky používá ty samé termíny a fráze. Vždycky jasně poznám, když se tam dostaneme. Fascinující je, že od SC dostávám informace „na pokračování“, prostřednictvím různých klientů. Něco mi sdělí skrz jednoho a pak za týden pokračuje skrz druhého – všechny ty komplikované metafyzické teorie, které jsou obsaženy v sérii Convoluted Universe, jsem získala právě takhle. Prostřednictvím tisíců lidí, s nimiž pracuji. Moje práce je poskládat to všechno dohromady jako skládanku. Ti lidé nevěděli, co jsem zjistila od jiných předtím… Vždycky jim pak pouštím záznam ze sezení.

A nemá takhle hluboký trans nějaké vedlejší účinky?

Kdepak, klienti se vždycky cítí úžasně. Je to pro ně velmi pozitivní zkušenost.

Lidé k vám ale primárně chodí řešit nějaký svůj problém, a ne komunikovat se Zdrojem všeho vědění?

Ano, chodí ke mně s různými druhy problémů. S fyzickými, vztahovými; s problémy pracovního rázu, např. zda mají změnit práci.

Je nějaká kategorie lidí, jimž se věnovat odmítáte?

Jen těm, kteří trpí některými druhy duševních nemocí. Je velmi těžké pomáhat takto někomu, kdo nedokáže rozlišit realitu od fantazie. Mnoho pracuji s lidmi trpícími depresí, s těmi není problém. I s pacienty s bipolární poruchou lze pracovat. Nemohu ale pracovat s lidmi trpícími schizofrenií nebo mnohočetnou osobností, těm pomoci nemohu. Pracuji i s lidmi, kteří například přišli o někoho blízkého. Někdy se v transu s tím člověkem setkají a mohou se s ním rozloučit. Myslím, že už jsem ve své praxi narazila snad na všechny typy problémů, jaké si lze představit.

Takže vás už nemůže nic šokovat…

To ne, ale získávám stále složitější informace – informace, které přicházejí, se týkají různých metafyzických konceptů a teorií. Je to naprosto ohromující.

Při jednom předchozím rozhovoru jste mi říkala, že některým lidem, kteří k vám přijdou na regresi, můžete úplně vyléčit některé nemoci.

Já to nedělám. Já to jen usnadňuji.

Ale i tak – připomeňme si, o jaké případy se jedná: rakovina…

Ano, mnoho lidí ke mně přichází s rakovinou.

Jak vůbec lze tímto způsobem vyléčit rakovinu?

Víte, vy nemáte nikdy onemocnět. Nikdy. Vaše tělo je zázračný stroj, který se o sebe umí postarat a umí se sám léčit – když mu v tom nepřekážíte. To vy způsobíte, že onemocníte. A když je vaše mysl je natolik mocná, aby způsobila vaše onemocnění, má i dost síly, aby vás vyléčila. Nejprve musíme zjistit, proč – proč si tohle děláte? Co se pokoušíte sami sobě sdělit? Každá nemoc je způsobena tím, že k vám tělo mluví. A rakovina, aspoň u většiny případů, s nimiž jsme se setkali, je způsobena potlačovaným hněvem. Ten člověk nemluví o tom, co ho trápí. Drží to v sobě. Vždycky říká, já nemám problémy – to vy je máte. Někdy se musíme dostat do dětství a zjistit původní příčinu toho hněvu. Otáčet ho a zkoumat ho a zjistit, proč vyvolal rakovinu.

Pro některé lidi musí být těžké převzít zodpovědnost za sebe – přijmout, že si nemoc způsobili sami.

Ano, to je. Jako terapeutka je musím přimět, aby o tom všem mluvili a my jsme mohli zjistit, odkud to vychází.

Vy tvrdíte, že kdykoli onemocníte, přivodila jste si nemoc sama?

Ano, ale já nebývám nemocná. Protože vím, jak to funguje. A nadto, vedlejším účinkem toho, že děláte to, co milujete a k čemu jste byli určeni, je výborné zdraví. Když jste dokonale v souladu sami se sebou a s tím, co máte dělat, nemoci se vám vyhýbají.

I třeba obyčejná rýma?

Nachlazení by znamenalo, že pracujete příliš tvrdě a potřebujete si odpočinout.

Co si má počít člověk – který dejme tomu sleduje toto interview –  a rád by absolvoval vaši terapii, ale nemůže si dovolit za vámi cestovat do Arkansasu?

Poskytla jsem výcvik stovkám a tisícům lidí, a to i v Anglii; mí žáci mají stejně skvělé výsledky jako já. Lidé si mohou otevřít moje oficiální stránky a najít si nejbližšího terapeuta s požadovanou kvalifikací (pro zajímavost, odkaz zde).

Existuje třeba nějaká technika na zlomenou nohu?

(překvapeně) Tak to je něco, na co toho doktora potřebujete. Ale co se týče případů, kdy je člověk například po těžkém úraze, může mu hypnóza pomoci také: urychlit hojení, zmírnit krvácení, snížit bolest. Ale při metodě, kterou používám, jdeme vždycky ke Zdroji všeho, co je, a chceme zjistit, proč se vám to přihodilo, co si tím pokoušíte sdělit.

Takže hlavním bodem je převzít zodpovědnost…

Ano, ale je v tom i spousta odpouštění.

Je to podobné jako s lidmi, které si přivádíme do života. Někteří nám velice ubližují, jiní jsou k nám velmi laskaví.

Víte, to je karma, kterou jste si přichystali v minulých životech. Uzavřeli jste s těmi lidmi smlouvy, aby vám vstoupili do života, abyste mohli pracovat na konkrétních věcech.

Ale jaký druh milujícího Boha by chtěl, abychom prožívali bolest?

(smích) Nemůžeme vždycky všechno svalovat na Boha. Tohle Bůh nedělá – děláme si to sami. To my si vytváříme karmu, Bůh ne. Je to zákon, všechno se vrací. V některém minulém životě jste s někým dělali něco, co jste neměli… pak se po smrti zpětně podíváte na svůj život a říkáte si, a jéje, takhle to nemělo být. A tak si řeknete, že se vrátíte a tentokrát to uděláte správně. S tím druhým se domluvíte: teď budu já dítě a ty budeš matka, já budu manžel, ty budeš manželka – a splatím to.

Takže není žádný vnější zdroj, který by nás soudil, ale soudíme se sami.

Ano – a není přísnějšího soudce než my sami. Nemůžeme to klást za vinu nějakým vnějším silám.

Za každý čin v tomto životě tedy musíte převzít plnou zodpovědnost. Ať se stane ve vašem životě cokoli, přejímáte zodpovědnost.

Ano. A je nutno odpustit těm, kdo vám ublížili. Takhle se zbavujeme staré karmy.

To je těžké…

Je to těžké. Nic z toho není jednoduché. Lidé říkají: jak bych mu/jí mohl odpustit to, co mi udělali? Ale když to nedokážete, budete se muset vrátit znovu – s těmi samými lidmi za těch samých okolností, protože jste nedokončili svou práci. Lidé se někdy vrací 3-4 životy za sebou do stejné situace se stejnými lidmi, aby pochopili jedinou lekci. Dokud ji nepochopí, vrací se. Nikdo je nenutí, rozhodují se tak sami. Pak říkají, já už s těmi lidmi nechci mít nic společného. Na to jim odpovídám, že by se s nimi měli raději co nejdřív vyrovnat, nebo se ta situace bude opakovat neustále.

Pak jsou tu ale i situace, které nemůžeme vyřešit. Dejme tomu nějaký člen naší rodiny nestojí o to, aby se věci daly do pořádku.

Pak je to jeho karma. Vy přejímáte zodpovědnost za svůj díl. A co se týče odpuštění, nemusíte mu nic osobně říkat, stačí v duchu. Zbytek už je jeho karma.

Budu se vás ještě ptát na více věcí (…) Je na lidech, kteří tento rozhovor sledují, aby si sami na sobě posoudili, zda to takto funguje. Jsem si jistý, že si mnoho z nich uvědomí, že to tak opravdu je.

Jediná odpověď je láska. Láska je to jediné, co skutečně existuje.

Kevin Moore: Mnoho z vašich klientů hovoří o předchozích životech strávených na jiných planetách. To vrhá nové světlo na problematiku mimozemšťanů. Vyprávějte mi o životě na jiných planetách, a jak se liší od života zde.

Dolores Cannon: Oni jsou mnohem výše než my. My jsme dno. Máme se mnoho co učit. Strávila jsem 25 let zkoumáním fenoménu ET a UFO, a ano – všichni jsme nějaké životy strávili na jiných planetách. Pamatujte, že nejste tělo – jen máte tělo. Tady jste ve vhodném kostýmu, abyste hráli tuhle roli. V jiných životech jste měli jiné kostýmy a vypadali jako mimozemšťané. Každý život je jedna lekce. Setkala jsem se při sezeních s vyprávěním o mnoha a mnoha planetách, o nejrůznějších okolnostech… My jsme ve vesmíru jediní, kdo je vybaven svobodnou vůlí. A také jsme jediní, kdo zapomíná, proč jsme sem přišli. Kdo zapomíná na své spojení s Bohem, se Zdrojem. Oni si to pamatují. Oni vědí, co dělají.

Jak si můžeme vzpomenout my?

O to se právě snažíme. Závoj se ztenčuje a probouzení probíhá… situace se mění.

Co tu vlastně děláme špatně? Co se nám na této planetě nedaří?

Horko těžko klopýtáme k poznání, proč jsme sem přišli a proč jsme tu. Neuvědomujeme si, že se vracíme kvůli smlouvám uzavřeným s ostatními, kvůli tomu, že jsme si to naplánovali. Země není nic jiného než škola, člověk prochází jednotlivými ročníky a učí se učivu, aby mohl postupovat dál. Ale tady na Zemi je rozhodující to, že jakmile sem přijdete, závoj klesne a vy si nic nepamatujete. Zapomenete svůj plán i své naplánované kontakty. Na ET je fascinující to, že oni nezapomínají. Jednou jsem se jich během sezení zeptala, proč to tak je. Nebylo by lepší, kdybychom si pamatovali svůj plán, své smlouvy a vše, co jsme si tu naplánovali udělat? A oni řekli: nebyl by to žádný test, kdybyste předem znali odpovědi. Tohle je nejtěžší škola ve vesmíru.

A co oni a jejich testy?

Oni už je mají za sebou. Vedou snazší životy než my. Tato planeta je největší výzva ve vesmíru a vy jste sem přišli, abyste se toho naučili pořádnou spoustu. Každý se nerozhodl, že půjde na Zemi.

Vy tedy říkáte, že naše budoucí životy se možná budou odehrávat na jiných planetách, kde nebudeme procházet tak náročnými lekcemi?

Už jste na nich stejně byli.

Proč by se tedy duše rozhodla jít sem?

Protože se tady naučí hodně – protože je to tu tak náročné. Oni dokonce říkají, že hluboce obdivují každého, kdo si zvolí výzvu pozemského života.

Předpokládám, že občas člověk zatouží po přestávce od pozemských inkarnací. Kam půjde?

Na místo odpočinku. Už byly napsány knihy o tom, jaké to je v oblasti duchů – na místě, kam jdete, když zemřete. Ta oblast je nádherná a vy jdete na místo, s nímž rezonuje frekvence, na níž vibrujete. Naděje je taková, že kdykoli se vrátíte, dostanete se o trochu výš. Jsou tam krásná, nádherná místa. A když máte za sebou velmi těžký život nebo traumatickou smrt, nechce se vám hned vrátit do karmického kola. Pak tedy jdete na místo odpočinku na dobu, které bude zapotřebí.

Karmických škol je tedy velké množství – domníváte se, že všechny planety nabízejí stejné karmické lekce?

Na každé jsou lekce jiné v závislosti na tom, o čem je příslušná planeta. A nejsou jen jiné planety, ale i úplně jiné vesmíry a i ty jsou obydlené. V těch vládnou jiné zákony, zapotřebí jsou jiné závazky a povinnosti. My tady na Zemi si ani nedokážeme představit tu enormní rozmanitost celého univerza. V některých těchto vesmírech jsou planety hranaté nebo vejčité, oběžné dráhy ve tvaru osmičky – namítala jsem, že to podle fyzikálních zákonů není možné a oni řekli: ano, ale podle fyzikálních zákonů vašeho vesmíru. Jiné vesmíry mají úplně jiné zákony a pravidla, a to i ty karmické – tedy čím procházejí bytosti, které je obývají.

Souvisí to nějak s jinými dimenzemi, s mezidimenzionálním cestováním?

Ne, to je něco úplně jiného.

Jedna věc, která mě hodně zajímá, je celé to šílení kolem UFO. Proč se o UFO začalo hovořit ve 40. letech, v době světové války? Nebo tu snad byli pořád?

Oni tu opravdu jsou pořád – od počátku existence světa. Vždyť jsou to právě oni, kdo vytvořil pozemský život. A od té doby tu na nás dohlížejí a starají se o nás. To proto, že jsou zodpovědní za vznik života na Zemi. Lidi jednak vytvořili a jednak mezi nimi žili, aby je učili různé věci. Každá kultura na Zemi má svou vlastní legendu o bytosti/bytostech, jež jí tu kulturu přinesly. Indiáni mají například Kukuřičnou matku. A v každé takové legendě tento přinašeč kultury připlouvá zpoza moře nebo sestupuje z nebes. Ty bytosti mezi lidmi opravdu žily, a jelikož umíraly až tehdy, když cítily, že jsou připraveny, byly považovány za bohy. Ctily však pravidlo o nezasahování. Řekly si: dejme této krásné planetě inteligentního tvora se svobodnou vůlí a uvidíme, co s ní udělá.

Co je míněno svobodnou vůlí? To, že si myslíme, že jsme sami?

Ne – že si myslíme, že můžeme dělat, cokoliv budeme chtít. Ale zákon o nevměšování, ten ze Star Treku, není jen fikce. Do vývoje civilizací se nesmí zasahovat.

Zatímco se zde bavíme v televizi, musí ve světě probíhat obrovská změna.

Ano, ohromná. Žijeme ve vzrušujících časech, toto se ještě nikdy v dějinách vesmíru nestalo. A je to extrémně kladná změna. Konečně začínáme fungovat pospolu a umožňujeme věcem, aby se hýbaly. Planeta Země se přesunuje do jiné dimenze. Frekvence celé Země se mění, naše planeta se mění v Novou Zemi. Je to zmíněno i v Bibli, ve Zjevení, kde se píše o novém nebi a nové zemi. A to se děje právě teď.

A jaké ty změny vlastně budou? Budou se týkat i ekonomiky?

Na ekonomice nebude vůbec záležet.

Takže ekonomika se zhroutí?

Zhroucení tomu říkáte vy. My ne. Jestliže je to součástí světa, v němž žijete, tak prosím. Záleží jedině na světě, na nějž se soustředíte.

Na co se soustředíte vy?

Na to kladné. Moje společnost kvete. Nemám žádné problémy. Jde o to, v jakém světě žijete vy… všechny tyto věci zůstanou v tom starém.

A co se stane, když nebudete chtít změnu? Když budete chtít zůstat v tomto starém světě?

Zůstanete v tom, co jste si vytvořil.

A kam půjdete vy?

Tam, kde je to krásné a pozitivní.

Myslíte to tak, že lidé budou odcházet někam jinam?

Ne. Země se dělí na dvě, na starou a novou. Není to fyzické oddělení a vy ani nepoznáte, že se něco stalo. Nebude to nějaké BUM a hotovo, je to postupný proces. Procházíte a budete procházet mnoha věcmi, hl. co se týče karmy – testovacím procesem, v němž se ukáže, zda budete chtít zůstat na staré Zemi, v karmickém kole, nebo se posunete na Novou Zemi, kde žádná karma není.

Ale když tam není karma, tak jak budeme moci duchovně růst?

Je to tam mnohem duchovnější, než si vůbec dokážete představit. A mnoho, mnoho lidí se tam právě přesunuje. Stěhují se tam právě teď.

Vědomě, nebo snad nevědomě?

Vědomě to nevědí. Ale máme-li se přesunout, musejí vibrace našeho těla odpovídat vibracím místa, kam míříme. Víte, Země je taky živá bytost. A teď se přesunuje do své další inkarnace. Nezáleží jí na tom, zda půjdeme s ní. Bude úplně stejně spokojená, pokud se k ní nepřipojíme. Vždyť jsme jako blechy v psím kožichu.

Máte pro posluchače ještě nějakou poslední zprávu?

Je důležité učit se, zjišťovat, poznávat nové věci, růst. Napsala jsem 17 knih na snad každé metafyzické téma, které existuje, ale oni říkají, že to ještě zdaleka není všechno… V bodě, v němž se nacházíme, před námi bylo mnoho civilizací a všechny byly zničeny kvůli lidské touze po moci. Oni říkají, že tentokrát se to nestane.

 

Zdroj

Napsat komentář