Jak zbavit populaci plošně „božího genu“? Pomocí cíleného virového očkování.

Před lety se podařilo získat velmi zajímavý záznam z briefingu v Pentagonu. Uvádíme jeho přepis, ještě předtím si ale připomeneme, co je to vlastně „boží gen“:

Boží gen či božský gen je hypotéza navrhující specifický gen (VMAT2), který předurčuje člověka směrem k spirituální či mystické zkušenosti. Myšlenka byla postulovana genetikem Deanem Hamerem, ředitelem odboru Gene Structure and Regulation Unit v americkém institutu National Cancer Institute a autorem knihy The God Gene: How Faith is Hardwired into our Genes (Boží gen: jak je víra zakořeněna v našich genech).

Hypotéza božího genu je založena na kombinaci psychogenetiky, neurobiologie a psychologie. Hlavními argumenty hypotézy jsou:

  1. spiritualita může být kvantifikována psychometrickým měřením
  2. základní tendence ke spiritualitě je částečně dědivá
  3. část této dědičnosti může být přiřazena ke genu VMAT2[1]
  4. tento gen se řídí měnící se úrovní monoaminů
  5. spirituální jednotlivci jsou upřednostňováni přirozeným výběrem, jelikož mají vrozený smysl pro optimismus, který má pozitivní účinky buď na fyzické nebo na psychické úrovni.

Toto jsou informace z Wikipedie, která (jak jinak) o existenci božího genu hovoří stále jako o hypotéze. Přenášející v Pentagonu má však zcela jasno o jeho existenci a dokonce o možnosti, jak ho vypnout.

PŘEPIS:

Tady nalevo máme jedince, kteří jsou náboženští fundamentalisté, náboženští fanatici, a jejich expresi genu VMAT2, změřenou pomocí metody real-time PCR. A tady jsou jedinci, kteří nejsou nijak zvlášť nábožensky založení, nijak zvlášť fundamentalističtí – a vidíte, že exprese tohoto konkrétního genu je u nich výrazně snížena.

0:40 – graf: Exprese genu VMAT2 („božího genu“) u nábožensky založených / nábožensky nezaložených jedinců.

To je další důkaz, který podporuje naši hypotézu, na jejímž základě jsme vyvinuli tento přístup.

(otázka: tak, že jim dáte virus, který jim zabrání v tom, aby šli na tržiště a vyhodili to tam do vzduchu?)

Naše hypotéza zní, že to jsou fanatičtí lidé, kteří mají nadměrnou expresi genu VMAT2, a budeme-li je proti tomu očkovat, podaří se nám eliminovat toto chování.

Na dalším diapozitivu máme velmi, velmi pozoruhodná data. Máme tu dva snímky mozku z fMRI. Patří dvěma různým osobám s různou úrovní exprese genu VMAT2.

1:24 – A = náboženský mozek (střední frontální gyrus pravé hemisféry) / B = nenáboženský mozek (přední insula)

Nahoře je náboženský fanatik, a jak jsme mnohokrát opakovali, znamená to vysokou hladinu VMAT2. Osoba dole s nízkou hladinou VMAT2 se popsala jako nijak zvlášť nábožensky založená. Každému z těchto jedinců byl předložen náboženský text. Osobě nahoře se při jeho čtení rozzářil střední frontální gyrus pravé hemisféry. To je část mozku spojená v teorii mysli se záměry, přesvědčeními a tužbami. Druhému jednotlivci se při čtení tohoto textu rozzářila přední insula, část mozku spojená se znechucením, nelibostí.

Data, která zde prezentujeme, podporují náš koncept – a myslím si, že není nutné prosazovat nutnost dělat CT či fMRI osobám v zapadlých končinách Afghánistánu (reakce na poznámku z publika). Ten virus by imunizoval proti genu VMAT2 a to by mělo efekt, který tu vidíte – fanatik by se změnil v normálního člověka. A to by mělo na Středním Východě velký dopad.

V rámci současného plánu a testů jsme využili respirační viry, např. virus chřipky nebo rhinovirus (virus způsobující rýmu), a myslíme si, že to je uspokojivá cesta, jak vystavit viru velkou část populace. Většina z nás byla samozřejmě vystavena oběma těmto virům a my jsme si celkem jistí, že toto bude velmi úspěšný přístup.

(Otázka: jaké má ten návrh jméno?)

Název projektu je FUNVAX, to je zkratka z FUNdamentalism a VACcine.

(Otázka: už jste ten návrh podali?) Návrh byl právě podán a myslím si, že data, která jsem vám dnes ukázal, podpoří rozvoj tohoto projektu a že se v něm skrývá velký příslib.

Napsat komentář