Jaký vliv má očkování na vznik nových mutací

dr. Joseph Mercola

Podporuje hromadné očkování proti covidu-19 mutace nebezpečnějších verzí viru SARS-CoV-2? Ve videu (uvedeném v článku dr. Mercoly zde) se WhatsHerFace ptá, proč britská vláda nakupuje vaky na těla a „prostory určené k dočasnému skladování těl“ v hodnotě šesti milionů liber navzdory tomu, že vláda prohlašuje, že „díky očkování vznikla ochranná zeď před infekcí“.

Pokud to vláda myslí vážně, tak proč se chystá na „scénář zahrnující četná nadúmrtí“ a uzavřela čtyřletou smlouvu na výše zmíněné prostředky? Ví britská vláda něco, co veřejnosti nesděluje?

Podívali se tam snad na skutečné vědecké poznatky a uvědomili si, že masová vakcinace během aktivní pandemie může vyvolat vznik mutací, které se vyhnou ochranným mechanismům, jež vznikly očkováním, nebo že injekce modifikující geny povedou k větší zranitelnosti očkovaných prostřednictvím mechanismu známého jako zesílení zprostředkované protilátkami (ADE) nebo popisnějším termínem paradoxní zintenzivnění imunity (PIE)?

Odkud přicházejí varianty – a proč právě teď?

WhatsHerFace předkládá odpovědi profesionálů v oboru zdravotnictví, kteří se měli popasovat s otázkou, proč se žádné problematické varianty neobjevily během prvního roku, když ještě nebyly k dispozici žádné covidové injekce; proč se začaly objevovat až v době, kdy se rozjelo očkování.

Jedna odpověď zněla „Na začátku jsme to na hovno hlídali a taky to trvá, než se objeví varianty, ale jak přijdou, tak budou všude“. Ono je to opravdu zajímavé – v The Conversation2 vyšel 15. února článek, podle kterého se „varianty s měřitelně odlišným chováním“ začaly vyskytovat až v polovině prosince 2020, což je shodou okolností doba, kdy se rozjelo očkování proti covidu.

Fact checkeři (internetoví hlídači Jediné skutečné pravdy) se pokoušejí popírat souvislost mezi počátkem očkování a vznikem variant tak, že se prý varianty objevily i v regionech, kde tou dobou nebylo očkování dostupné. Nicméně opomíjejí fakt, že výrobci vakcín právě v těchto oblastech prováděli rozsáhlé testy.

Například společnost Pfizer zrealizovala test na více než 46 000 osobách v USA, Argentině, Brazílii, Jižní Africe, Německu a Turecku,3 zatímco vakcínu Oxford/AstraZeneca dostalo 23 000 účastníků testu ve Velké Británii, Brazílii a Jižní Africe. To jsou přitom oblasti, kde se následně objevily varianty.

Zákulisí vzniku varianty delta

Varianta delta (B.1.617.2) byla poprvé identifikována v Indii 1. a 11. prosince 2020. Očkování proti covidu se sice v Indii začalo provádět až polovině ledna 2021, ale 16. listopadu 2020 započala v indickém Bháratu 3. fáze klinických testů vakcíny společnosti Biotech s názvem Covaxin. Do 22. 12.2020 dostalo injekci 22 500 dobrovolníků.

Je nutno podotknout, že indická vláda zpřístupnila Covaxin veřejnosti ještě předtím, než byla třetí fáze testů završena – za absence jakýchkoli dat o bezpečnosti a účinnosti. Podle některých odborníků se vznik potenciálně problematických variant po hromadné vakcinaci během aktivní pandemie dal přesně čekat.

Dr. Geert Vanden Bosche,4 v jehož životopisu najdete práci pro GSK Biologicals, Novartis Vaccines, Solvay Biologicals a nadaci Billa & Melindy Gatesových, zaslal 6. března 2021 Světové zdravotnické organizaci otevřený dopis 5.

V dopise varoval před tím, že by zavedení globální masové vakcinace v době, kdy je pandemie na vrcholu, mohlo vyústit ve vznik „nekontrolovatelného monstra“, jelikož evoluční tlak povede k výskytu nových a potenciálně nebezpečnějších mutací.

„Není pochyb o tom, že pokračující hromadná vakcinační kampaň umožní vývoj nových, infekčnějších virových variant, jejich rostoucí dominanci a v konečném důsledku dramatický nárůst počtu nových případů navzdory vzrůstající proočkovanosti. Nelze pochybovat ani o tom, že tato situace brzy povede u úplné rezistenci cirkulujících variant vůči aktuálním vakcínám,“ napsal Bossche. 6y

 „Propustné“ vakcíny podporují mutace

Ve zkratce lze říci, že když se nadměrně využívají vakcíny, které nezajišťují robustní imunitu, umožňují virům mutovat potenciálně hazardním způsobem. Je to podobné, jako když nadměrně využíváte antibiotikum, kterému se nedaří zlikvidovat bakterie: připravujete tím půdu pro rozvoj bakterií rezistentních vůči antibiotikům.

Jak už víme, injekce proti covidu nepředcházejí infekci ani přenosu, tudíž se šíří varianty, které vznikají uvnitř očkovaných jednotlivců, a napadají jak očkované, tak neočkované osoby. Tuto hypotézu potvrdila studie, publikovaná v roce 2015 v PLOS Biology, podle níž „nedokonalá vakcinace zesiluje přenos silně virulentních patogenů“. Jak vysvětlují její autoři:8

„Existuje teoretické očekávání, že by některé typy vakcín mohly podnítit vývoj virulentnějších patogenů. Tato myšlenka vychází z předpokladu, že přirozený výběr vyřazuje ze hry patogeny, které jsou tak nebezpečné, že zabíjejí své hostitele a tím i samy sebe.

Vakcíny, které umožňují přežití hostitele, ale nebrání šíření patogenu, tento výběr nabourávají a umožňují vývoj nebezpečnějšího patogenu. Takovéto vakcíny se často označují slovem „propustné“ (leaky). Když vakcíny předcházejí přenosu, jako je tomu skoro se všemi vakcínami, používanými u člověka, tento vývoj směrem k větší virulenci je blokován.

Pokud však vakcíny propouštějí a umožňují aspoň nějaký přenos patogenu, mohou vytvářet ekologické podmínky, jež umožní nebezpečným kmenům, aby se objevovaly a přetrvávaly.

Když byla tato teorie před více než deseti lety poprvé prezentována, považovala se za velmi kontroverzní, ale zde popisujeme experimenty s virem, způsobujícím Markovu nemoc (onemocnění drůbeže), které prokazují, že moderní komerční propustné vakcíny mohou mít přesně tento efekt: umožňují přenos kmenů, které by byly jinak příliš smrtící, než aby přežily.

Tudíž používání propustných vakcín může usnadňovat evoluci kmenů patogenů, které zvyšují neočkovaným hostitelům riziko vážného průběhu nemoci.“

O tomto výzkumu informovala řada mainstreamových publikací, jako je Live Science,9 Newsweek10 a National Geographic.11 Hřebíček na hlavičku udeřil Quanta Magazine:12

„Součástí problému (…) je to, čeho se výzkumníci bojí: jsou nervózní z toho, aby mluvili o tomto potenciálním evolučním efektu a upoutávali na něj pozornost, protože mají obavu, že by to přikládalo pod oheň nedůvěry veřejnosti v očkování…“

COVIDové injekce, které vám nezajistí imunitu vůči viru, ale jen tlumí symptomy infekce, jsou dokonalým příkladem propustné vakcíny, která umožňuje viru mutovat v organismu hostitele s mírným průběhem, který pak přenese zmutovaný virus na ostatní. Takto se injekce stávají příčinou nekonečného řetězce opětovného propukání nákazy.

Zpravodajský server NPR upozorňuje na ovlivnění virové evoluce očkováním

V únoru 2021 vyšel na NPR článek,13 který upozorňoval na toto riziko. Psalo se v něm, že „vakcíny by mohly pohánět evoluci dalších mutací covidu-19“. Podle vědeckého korespondenta NPR, Richarda Harrise, „virus neustále mutuje. A když vznikne mutace, která ho činí méně zranitelným vůči očkování, může se tento virus prostě množit v očkovaném člověku.“

Mít v sobě mutující virus samo o sobě nemusí být nebezpečné. Míru nebezpečí, kterou očkovaný přenašeč mutace představuje pro okolí, určuje i virová nálož. Máte-li nízkou virovou nálož, je riziko, že zmutovaný virus přenesete na někoho dalšího, nízké. Když je virová nálož vysoká, pak odpovídající měrou vzrůstá i riziko přenosu.

Co se týče varianty delta, ta představuje špatnou zprávu pro osoby, které obdržely jednu nebo obě dávky vakcíny proti covidu, neboť výzkum14 ukazuje, že očkovaní, kteří onemocní variantou delta, mají tutéž virovou nálož jako neočkovaní nakažení.

Odolná proti očkování je i varianta lambda

Nejnovější hit mezi koronavirovými mutacemi je varianta lambda, která byla poprvé zaznamenána v Peru. Momentálně se šíří po Jižní Americe. Stejně jako delta je i lambda infekčnější než původní virus SARS-CoV-2. Na rozdíl od delty se však zdá být rezistentnější vůči protilátkám vzniklým v důsledku očkování.

Podle agentury Reuters17 „jí vzdorovat protilátkám vzniklým v důsledku očkování pomáhají tři mutace spike proteinu“. Někteří odborníci sice tvrdí, že existence delty a lambdy ospravedlňuje třetí dávku vakcíny, ale výzkumníci z Rockefellerovy univerzity upozorňují, že posilující dávka sice možná zvýší počet protilátek, ale nezlepší jejich schopnost neutralizovat viry.18,19

Pokud třetí dávka nedokáže neutralizovat některou z variant lépe než dvě dávky, jsme zpátky na začátku začarovaného kruhu, v němž nedokonalá neutralizace pohání vznik dalších mutací.

Článek vědců z Rockefellerovy univerzity rovněž vyzdvihuje kvalitní ochranu, zajištěnou přirozenou imunitou, kterou získáte poté, co se zotavíte z infekce. Podle autorů mají „paměťové protilátky vyselektované v průběhu času přirozenou infekcí větší sílu a rozsah než protilátky, jejichž tvorbu spustilo očkování.“

Pro úplnost, jeden z autorů té práce, Michel Nussenzweig, řekl agentuře Reuters, že pokud se objeví aktualizovaná injekce, která bude chránit před konkrétní variantou, pak se bude „jednat o vhodnou volbu“.

O tom se zmiňuji z toho důvodu, že v odstavci, který je v článku věnován střetu zájmů, je uvedeno, že Rockefellerova univerzita „si podala v souvislosti s touto prací předběžnou žádost o patent (US patent 63/021,387). Patent byl Rockefellerovou univerzitou licencován [biofarmaceutickému koncernu] Bristol Myers Squib.“

Totožné prohlášení o střetu zájmů lze nalézt i na jiných nových vědeckých pracích, včetně jedné v předtisku, která je též věnována mutacím, jež se vyhýbají protilátkám neutralizujícím virus SARS-CoV-2. 20

V době, kdy píšu tento text, mi při pokusech o přístup na stránky U.S patentového úřadu ve snaze zjistit, co by mohl být patent 63/021,387, vyskakují jen chybové hlášky, ale vzhledem k tomu odstavci o neslučitelnosti zájmů to vypadá, že se Rockefellerova univerzita pokouší získat patent na novou covidovou injekci proti variantám.

Současné očkování proti variantám příliš nepomáhá

Zatímco Moderna a Pfizer zdražují své injekce o  10% resp. 25%,21 vrší se důkazy o neúčinnosti těchto jejich produktů.

Ve zprávě z 30. července 202122 Sharyl Attkissonová cituje data23 z amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí, z nichž vyplývá, že 74 % případů covidu z Barnstable County v Massachusetts, diagnostikovaných mezi 6. a 25. červencem (a 80 % hospitalizací s covidem) jde na vrub plně očkovaným lidem.

„Tato zpráva je v rozporu s mnoha klamnými tvrzeními, podle nichž mají vakcíny 100% předcházet hospitalizaci,“ píše Attkissonová.24

„Taktéž je v rozporu s klamnými tvrzeními, že očkovaní lidé nešíří covid-19. Podle CDC vykazují plně očkovaní v případě nákazy stejnou virovou nálož jako neočkovaní.

V Barnstable County měla většina lidí variantu delta (nikoli všichni). Nadto byli čtyři z pěti hospitalizovaných plně očkovaní. Jen jeden ne. CDC také přiznalo, že virová nálož infikovaných covidem je ‚podobně vysoká‘ u očkovaných jako u neočkovaných. Podle oficiálních míst je důvodem varianta delta.

Od začátku virologové říkali, že se objeví přirozené varianty covidu-19. Také správně předpovídali, že účinnost očkování proti covidu bude klesat v horizontu měsíců, ne let. Nyní CDC potvrzuje, že současné vakcíny proti covidu-19 nejsou úplně účinné.

Přitom se ukazuje, že miliony lidí, kteří mají boj s covidem za sebou, ať už se symptomy nebo ne, mají větší a delší imunitu než ti, kteří byli očkováni. I to virologové předpověděli.“

Lidem se nyní tvrdí, že varianta delta je pandemie neočkovaných, ačkoli toto tvrzení není podloženo daty. Zdá se, že se CDC pokouší tento narativ podpořit tak, že nehlásí případy covidu u očkovaných, pokud nejsou přímo hospitalizováni nebo nezemřou.

I tak je přiznávají, jen když mají pozitivní PCR na cyklovém prahu (CT) pod 28,26 zatímco neočkovaní jsou nadále testováni na CT 40 či výše. Čím vyšší CT, tím vyšší pravděpodobnost falešně pozitivního výsledku.

Data z Izraele ukazují, že účinnost vakcíny od Pfizeru se vytrácí

Izrael nyní doporučuje posilující přeočkování lidem nad 60, jelikož data27 ukazují, že injekce od Pfizeru je proti deltě účinná jen z 39 % (relativní redukce rizika). Tento údaj klesl ze 64 %, stanovených přede dvěma týdny.

K 2. srpnu 2021 obdrželo aspoň jednu dávku Pfizeru 66,9 % Izraelců; 62,2 % dostalo dvě dávky.28 Den předtím oznámila ředitelka izraelské veřejné zdravotní služby, dr. Sharon Alroy-Preisová, že polovinu všech případů covidu-19 tvoří plně očkovaní.29 Uvedla také, že se mezi nimi objevují znaky vážnějšího průběhu, zejména pokud se jedná o osoby nad 60 let.

Alternativní léčebné postupy

Na závěr bych rád připomněl, že existuje několik různých terapeutických protokolů na covid-19, které vypadají stejně účinné proti variantám jako proti původnímu viru, včetně následujících:

Zdroj

Napsat komentář