Jirkovou optikou (411. Bez utišení vnitřní a potlačené nenávisti Čechů nemůže nastat nikde mír)

Lidé nechápou kosmický koncept příčin a následků. Ale je to jednoduché, vezměme si třeba tento příklad z praxe, o které vám však ve večerních zprávách neřeknou ještě několik desítek let nic.

Nebýt války Ruska s Ukrajinou, netušíme nic o tom, kolik Čechů hluboce nenávidí vše ruské a Rusy, což je většinou důsledek částečně historie 3 generací zpátky, částečně ve velké míře však politické propagandy vygenerované moderními technologiemi, která vzhledem k vibrační a rychlostní povaze nosičů několikrát přehluší třeba propagandu nedávnou, pomalou, což byla propaganda pro-komunistická, nebo nacistická. Toho, že se kyvadlo zrovna vychýlilo po sametovém převratu proti levici a proti východu. Což je ale shodou okolností i pro Jednotě. Západ je jasným symbolem individualismu, sobectví a nestandardní a většinou podvodem či úklady získané soustředěné moci (sem počítejme kromě standardního církevního dogmatu nyní již výhradně i nové, vědecké náboženství).

Němci nám přitom svého času ublížili mnohem více, a dvakrát a Němce Češi nejspíš nenávidí daleko méně, naopak, po válce se Češi silně postavili proti pravici, proti fašismu, samozřejmě, tak, jako celá Evropa, přičemž nejsilnější antifišasmus zůstal v Německu, které se i z toho důvodu rozpadlo na dvě stejné poloviny a další evropský boj se odehrával právě tam. Ostatně, tento boj na východní části „západního“ Německa, tedy v tzv. DDR, vygeneroval dvě evropské asi nejsilnější politické ikony naší doby, Angelu Merkel a Vladimíra Putina, na kterých – v případě Merkel až dnem jejího odchodu – architekti v pozadí vystavěli stavbu dalšího politického konfliktu polaritr. A právě válečný noční ohňový rituál při odchodu A. Merkel symbolizoval příchod Temnoty a předznamenal příchod/pokračování další vlny odvěké války dvou sil, která se rychle jako tsunami přelila a přenesla přes území Polska, Česka a Slovenska, samozřejmě také Maďarska, tedy tzv. rozpadající se Visegradské 4, jen o přibližně dvanáct set kilometrů dál, směrem dovnitř, tedy blíže Jednotě. Zatímco obě války na pokraji minulého století naťukly a rozbily skořápku, studená válka pak pronikla bílkem a nyní se válčí na území rozdrobeného, rozpadlého žloutku, což se ale samozřejmě bude týkat také, a spíše zejména, Číny.

Po přibližně 90 letech jsou energeticky (svými egy) a psychicky však již zpět tam, kde byli před 2. světovou válkou. Hluboce rozpojeni, rozpolcení a bojující jeden proti každému. Pravičák proti levičákovi, šéf proti zaměstnanci, muž proti ženě, mladí proti starým, děti vůči rodičům a učitelům. Říká se tomu ztráta národní identity, jednoty, anebo také ztráta lidství. Ale onu jednotu Češi dosud vlastně nikdy nezažili, neví, jak by měla vypadat a jak k ní dojít. Nebýt v tuto chvíli právě této nenávisti, české, polské, nebo také ukrajinské či úkladně mocenské americké, bankovně korporátní, nikdy nemohla vypuknout válka těchto dvou, případně vícero zemí, laborující již na hraně 3. světové války.

Začíná se tedy znovu spalovat nyní karma a utrpení, poté, co (může být) třeba 60-70 % národů vyvražděno, těch zbylých 30 %, velká menšina, bude teprve na základě ochromení utrpením schopna zaujmout mír a později třeba i přátelství. Lidé se učí příkladem a musí vidět na ulicích mrtvé. Naštěstí jim toto (byť propagandistickým způsobem dle požadavků režimu) zprostředkovávají moderní média. To umenšuje nebo může umenšit počet mrtvých až stokrát, nebo tisíckrát. Říká se, že Ukrajinci bojují i za nás. V jistém smyslu ano, ale v jiném Ukrajinci zdaleka nebudou schopni sami o sobě spálit českou nenávist. Samozřejmě to nedokáže ani několik desítek českých žoldáků. K tomu bude muset dojít jinak, buď vlivem přírodních katastrof na našem území, spojenými s utrpením a nedostatkem peněz a jídla, anebo, opět válkou. I obrovská inflace, největší v Evropě právě u nás, nejdražší ceny energií, cosi signalizují.

Při tom lze však snad aspoň částečně spoléhat na to, že Češi sami o sobě nikdy nikoho nenapadli, vždy byli do války karmickou stranou Zla (ale vyváženě také tou druhou, viz sovětské legie, nebo piloti RAF atd.) buď silou, nebo podvodem, vtaženi. Také současná česká protektorátní vláda pracující pro Spojené státy a jejich protektorátní území, Německo, vtáhla Česko do války na stranu zla.

Z duchovních polí se dá vytušit, že se částečně již kvůli vyrovnávání začne formovat odboj a strana dobra, což se někde projeví až v budoucnu. Časová vzdálenost k materializaci důsledků ze světa příčin je pak rovna tomu, jak je ten který subjekt čistý-vyvážený-harmonický. V tuto chvíli by to u našeho národa dle mých propočtů nemělo překročit 28 let. To znamená, ke změně politického systému, k převratu a k úlevě směrem ke svobodě by v ČR (a tím i v celé Evropě, neboť Česko a Slovensko sehrává roli Středu, tedy Srdce, tedy harmonizátoru.. jakmile srdce zachvátí požár nenávisti, organismus je odsouzen zemřít, tedy změnit strukturu a energetickou formu) mělo dojít nejpozději kolem roku 2050, neboť ČR je v této chvíli částečně nevyvážená, což se týká zejména let 1994-2022, kdy česká politika podlehla těžké manipulaci zahraničních mocností (USA, Velká Británie, Rusko, Německo, Izrael, které Česko energeticky roztrhaly, oproti manipulaci předlistopadové výhradně Sovětským svazem). Politici byli najati předvést loutkové divadlo a nezastupovali ani v nejmenším české zájmy, nýbrž to zájmy globálního kapitálu a dvou soupeřících domů. Domů Sionu a Domu Chabad . Není ostatně lepšího vyjádření reprezentace obou Domů, než Sionisté bojující na šachovnici Ukrajinou a Chabadisté bojující Ruskem.

Mimochodem, svědkem přestupu z Chabadu k Sionistům jsme byli svědky např. u Miloše Zemana po jeho vážné nemoci. Václav Klaus zatím nepřistoupil. I když vydírání a odstoupení jeho syna z politiky už mnohé před válkou naznačilo.

Jejich vzájemná nábožensko-energeticko-ekonomická válka (s mimozemskými kořeny) generuje obrovskou sílu, která – podobně jako ve 2. světové válce – sahá po nich samotných a chce je (jejich boj) anihilovat, odstranit, zničit. A s tím všechny a všechno, co oni pro svůj boj používali a použijí. Do té doby musí tedy neo-fašisté u moci ještě nejprve drtivě vystupňovat svoji agresi. Neznamená to ale, že se všichni Češi ztotožňují s českou karmou, někteří jsou na tom mnohem lépe, někteří naopak mnohem hůře.

Tak funguje duchovní teorie a praxe a takovou dobu nyní žijeme. Přeji všem, přátelé, abychom zejména dokázali utišovat svoji vnitřní nenávist a boj se svými stíny i protiklady, stejně jako ahrimanskými pekelnými bytostmi, vybízejícími nás dnes a denně k podřízení se rozkazům a vyhláškám a ke konání zla. Tyto ahrimanské bytosti vnímám zejména nyní vystupující ve vysokém kmitočtu v masových médiích, ale ještě více v mobilních technologiích. Ano, Světlo přichází přes zneužití a přepálení siliceové podstaty původní, minerální říše. Krystaly.

*jiří maria mašek* Koloronos, 10.10. 2022

veksvetl

Vydavatel a šéfredaktor OSUD.cz a Věk světla.

veksvetl has 889 posts and counting.See all posts by veksvetl

Napsat komentář