Již v roce 2005 se zakladatel elektro-magnetické medicíny tázal: jsme schopni suplementovat draslík?

V našem semináři Želva jsme hovořili o obrovských potížích zapříčiněných úbytkem solí, speciálně draslíku. Je zřejmě způsobem zásahy umělého šíření velmi nízkých frekvencí, což ještě zesílilo nyní po tzv. očkování proti C-19. (jmm)

DRASLÍKOVÉ OTÁZKY SE STUPŇUJÍ
Clifford E Carnicom
Jun 08 2005

Nejnovější práce naznačují velmi reálnou možnost zdrojů zásahů do metabolismu draslíkových iontů v lidském těle. Toto rušení je založeno na detekci nepřetržitého a zřejmě umělého šíření ELF (extrémně nízké frekvence) na 4Hz násobcích. Pátá harmonická tohoto záření, zjištěná na frekvenci 20 Hz, odpovídá cyklotronické frekvenci draselného iontu v pásmech středních zeměpisných šířek zeměkoule. Čtenáře odkazujeme na předchozí článek1 a na práci Dr. Roberta Beckera, kde jsou k tomuto tématu uvedeny další informace.

Další pátrání po snaze zvýšit hladinu draslíku ve stravě odhalilo některá nečekaná zjištění. Pokud bychom hypoteticky předpokládali, že u konkrétního člověka existuje nedostatek draslíku, dalo by se považovat za rozumné, aby kromě zkoumání změn ve stravě vyhledal také doplněk draslíku. Takové hledání bylo provedeno a výsledky byly nečekané.

V případě hořčíku nebo vápníku se nezdá, že by s nákupem doplňků stravy s minimální denní potřebou těchto minerálů byly nějaké potíže. V současné době jsou snadno dostupné. Po prozkoumání všech doplňků stravy s draslíkem v místním obchodě se zdravou výživou, bez ohledu na značku, bylo brzy zjištěno, že nejsou k dispozici žádné výrobky, které by poskytovaly množství draslíku vyšší než 3 % doporučené denní dávky draslíku. To bylo poněkud nečekané, protože hypotetický případ předpokládá, že existuje nedostatek draslíku, a hledá pro tuto situaci lék. Lze pak snadno určit, že k dosažení doporučené denní dávky by bylo zapotřebí zhruba 33 tablet denně komerčně dostupných doplňků stravy s draslíkem. To se nezdá být ani rozumné, ani smysluplné.

Další zkoumání pak odhalí, že maximální množství doplňku draslíku dostupného pro amerického spotřebitele je 99 miligramů, zřejmě kvůli nařízení o potravinách a lécích. Potíž nastane, když se podíváme na normy doporučených denních dávek téhož minerálu, jak je stanovil tentýž úřad, tedy FDA. Ačkoli se zdá, že existují protichůdná tvrzení, norma FDA na etiketách je stanovena na 3500 mg denně, tedy 3,5 gramu2. Americké ministerstvo zemědělství zřejmě doporučuje přibližně 4000 mg, tedy 4 g denně3. Kromě toho se nedávno objevila zpráva, že „v únoru 2004 stanovil Institut medicíny po rozsáhlém přezkoumání vědecké literatury přiměřený příjem draslíku pro dospělé na 4,7 gramu denně, což je více než dvojnásobek předchozích odhadů. Více než 90 % amerických dětí a dospělých však tato doporučení nesplňuje. „4

Doplňky stravy, které jsou veřejnosti dostupné prostřednictvím zkoumaných zdrojů, jsou omezeny na 99 mg, tj. 0,099 g. Veřejnost si může jako doplněk koupit 0,099 g oproti 3,5 g, které jsou DOPORUČENY na den. Je přirozené a rozumné se ptát, proč tomu tak je.

Tento dokument si netroufá na tuto otázku odpovědět. Přesto ji spolu s několika dalšími otázkami nastoluje. Aniž bychom si činili nárok na lékařské znalosti, není těžké zjistit, že příliš nízká hladina draslíku v těle může způsobovat zdravotní potíže, jako je srdeční selhání, únava, svalová slabost a deprese5. Ze stejného důvodu může nadměrná hladina draslíku vyvolat i závažné zdravotní potíže, jako je například srdeční infarkt. V úvahu si zaslouží i alergické reakce způsobené elektrolytickou nerovnováhou. Nehledě na to, nechť je také stanoveno, že NLM a NIH jasně uvádějí, že „doplňky draslíku by nikdy neměly být užívány bez souhlasu poskytovatele zdravotní péče“. Tento článek má pouze informativní charakter a neobhajuje žádné konkrétní lékařské rady nebo opatření.

Může se stát, že veřejnost bude z oprávněných zdravotních důvodů vyžadovat ochranný a omezený přístup k dostatečnému množství doplňků draslíku. Může se také stát, že nepotřebuje a že by přiměřené hladiny doplňků měly být pro veřejnost snadněji dostupné. Může se stát, že informovaná veřejnost je zcela schopna řídit výživu tohoto minerálu dietním nebo doplňkovým způsobem, spolu s případnými lékařskými znalostmi, které jsou požadovány.

Obavy tohoto článku jsou však trojího druhu:

  1. Zdá se, že americká populární strava má pravděpodobně nízký obsah draslíku, vzhledem k tomu, že mezi primární zdroje draslíku patří mnoho zelených rostlin, ovoce a fazolí. Naproti tomu se zdá, že v lidové stravě je často nadbytek sodíku, což může vést i k dalším zdravotním obtížím, jako je vysoký krevní tlak. Dieta se sníženým obsahem sodíku je v mnoha případech doporučována jako prostředek ke zlepšení zdravotního stavu mnoha osob.
  2. V případě nedostatku draslíku se zdá být obtížné tuto situaci napravit pomocí volně prodejných doplňků draslíku. Množství draslíku v doplňcích stravy, které jsou veřejnosti k dispozici, je nepatrným zlomkem množství, které je k dispozici pro jiné běžné minerály potřebné pro zdraví v lidském těle. Není známo, zda je toto omezení veřejnosti známo, nebo ne; důvod tohoto omezení není tomuto výzkumníkovi znám, kromě obav, které byly vyjádřeny.
  3. Byl předložen případ, že interference draslíku v rozsáhlých oblastech Země, která ovlivňuje velké skupiny obyvatel, je nyní možná, ne-li očekávaná6.

Každá z těchto podmínek vede ke scénáři, kdy si úroveň příjmu primárních minerálů v lidském těle zaslouží mnohem bližší zkoumání spolu se zdravotními účinky jejich nedostatku nebo nadbytku. Draslík je pro fungování lidského těla zásadní a nezbytný. Při tomto hodnocení je třeba vzít v úvahu kombinované účinky a interakce všech primárních elektrolytů v lidském organismu, zejména draslíku, hořčíku a vápníku. Je skutečností, že při tomto úsilí je třeba konfrontovat úlohu aerosolových operací se všemi jejich důsledky pro zdraví člověka a planety.

Clifford E Carnicom
Jun 08, 2005

Napsat komentář