JMM živě: Dnes zejména proradným a zbabělým ředitelům a učitelům škol

Odkaz pro Vaše posílání e-maily: https://rumble.com/vgcrz7-dnes-hlavn-zbablm-uitelm.html