K novým světům vstříc…

jmm

Ty změny, které probíhají, jsou obrovské. Zatím vám jejich rozsah tají. Stejně jako jejich vliv na Zemi a hlavně živé organismy. Leč v tom, co jsme psali kolem roku 2012, jsme se nemýlili. Tehdy, respektive zhruba v 80. letech minulého století začala stoupat křivka výkyvů a změny vibrací, která nyní už letí v podstatě kolmo vzhůru. Na přímý pokyn Vesmíru, resp. galaktického centra (tuto alegorii označují křesťané jako Pannu Marii) vše zasahují ostře vibrující fotony Slunce (křesťané jej označují jako ježíšovskou energii spasení). Slunce je však podle různých legend i bájí centrem mnoha mistrovských energií a bytostí, je to i elementární brána průchodu z vysokých energií a vyšších pater Stvoření k nám, „do sklepa“.

Zvyšující se vibrace znamená, že pomalu opouštíme fyzické a tělesné. Naše systémy se mohutně rekalibrují na nové energie, ovšem osobní vibrace mnoha lidí bohužel na nový svět stačit ponejspíš nebude, jakkoli elity a farma koncerny dělají vše možné i nemožné a snaží se udržet lidi při životě, nebo spíš něčem, co život bude vzdáleně připomínat, co nejdéle. Z druhé strany, mnoho lidí s vysokými vibracemi odchází pomáhat do návazných, jemnohmotných světů. Právě vzhledem k novému vnímáte různé tělesné nepohodlí, bolesti těla, svalů, nevolnost, pocení, únavu, nebo naopak v noci nemůžete spát. Výpadky vědomí, paměti. Lymfatický systém je zavalen odplavujícími se nečistotami našeho fyz. těla, ale také psychiky. Lidé poznávají, jak mocnou ničivou či život ochraňující zbraň mají. Jsou tím emoce.

Dochází ke změnám mnoha fyzikálních parametrů, včetně kvality a kvantity prvků v ovzduší, kyslíku, tlaku, záření, apod. Země i lidé jsou vysoušeni. Mnoho věcí i objektů na bázi uhlíku hoří, stejně jako celé části přírody. Proces velké očisty přitom označili demagogové ve svých hlásných budkách – médiích – jako „viry“. Každé jiné vysvětlení je cenzurováno a mazáno. Leč už jim falešné paradigma nevydrží dlouho. Od odkrytí závoje Pravdy nás dělí spíš roky, než desetiletí. Nic už nebude, jako bývalo.

Ač nyní tolik vzdáleni a odpojeni, začínáme si být blíže, než kdykoliv předtím. Výraznou proměnou projde stravování, ale v tuto chvíli pečlivě obstarávejte zejména to, čím v podstatě jsme. Tedy, VODU a SŮL. Také to, co nás dělá živými, tedy DECH. A ve fyzickém i duchovním smyslu spojení se SLUNCEM, a tím i celým naším duálním bipolárním Vesmírem, obstarává elektro-magnetický signál a zejména pak v koherenci všeho a všech, tep našich SRDCÍ… MODLITBA bude hlubší a slyšitelnější oběma směry, více, než dříve. A mnohem rychleji. Bůh nám v našem procesu, který si přišly prožít miliardy duší, žehnej. Buďme s Bohem. 🙌💜

(obrázek je částečně energeticky aktivovaný a může být malou pomocí k směřování k Vaší bráně k novému světu)

veksvetl

Vydavatel a šéfredaktor OSUD.cz a Věk světla.

veksvetl has 813 posts and counting.See all posts by veksvetl

Napsat komentář