Katoličtí kněží upozorňují na satanistické rituální zneužívání dětí ve Vatikánu, někteří nepřežijí

z pointofnoreturnthetruth

Tři vatikánští kněží se veřejně vyjádřili, že papež František je falešný prorok a že za vysokými zdmi Vatikánu probíhá rituální zneužívání dětí, a to dokonce i několikatýdenních novorozeňat.

Za posledních pár let byla řada představitelů Vatikánu obviněna a usvědčena ze zneužívání dětí; byly zde objeveny úzké vazby na velké organizace pedofilů. Na mimosoudní vyrovnání těchto případů už Vatikán vynaložil miliardy dolarů. Nic z toho není tajemství.

Bohužel větší část veřejnosti dosud neví, že vatikánská pedofilie zdaleka neslouží jen k ukojení choutek několika úchylných jedinců. Mnoho dětí je využíváno k rituálům „satanistického typu“. Navenek se sice Vatikán holedbá Ježíšovým odkazem, ale jak upozorňují informační zdroje z nitra jeho organizace, rozmohla se tam černá magie a satanismus.

Svět se dosud mylně domnívá, že Vatikán se svým četným osazenstvem ze všech koutů světa představuje ztělesněný mír a lásku. Úplně jiný názor na to měl irský katolický kněz Malachi Martin, který byl svého času profesorem paleografie na Vatikánském pontifikálním biblickém institutu.

Jezuitský kněž Malachi Martin šest let sloužil v Římě, kde se stal blízkým spolupracovníkem kardinála Augustina Bea a papeže.

Malachi Martin uvádí, že v roce 1963 pedofilní vatikánští kněží provedli jakýsi satanistický „korunovační obřad“ a od té doby prý z Vatikánu nezmizel „Satanův dým“.

„[Papež] Jan Pavel II. byl zděšen, když ve svém vlastním Vatikánu a na diecézních úřadech některých biskupů narazil na neodstranitelnou přítomnost jakési zlovolné síly. Bylo to cosi, čemu věci znalí duchovní říkají ‚nadsíla‘ (‚superforce‘). Proslýchá se (ačkoli to není potvrzeno), že počátek její přítomnosti ve Vatikánu je spojen s nástupem Pavla VI. na papežský stolec v roce 1963. Ostatně Pavel chmurně poukázal na existenci ‚Satanova dýmu, jenž pronikl do svatyně‘… což je nepřímý odkaz na korunovační obřad, který satanisté uskutečnili ve Vatikánu. Krom toho byla zdokumentována satanistická pedofilie – její rituály a praktiky – u určitých biskupů, rozesetých všude možně od Turína v Itálii po jižní Kalifornii ve Spojených státech. Profesionálové považují kultovní úkony satanistické pedofilie za vyvrcholení rituálů věnovaných Padlému archandělu.“ (z jeho knihy o geopolitice a Vatikánu Klíče této krve, str. 632)

Irský kněz se při mnoha různých příležitostech zmínil o satanismu jakožto dominantním náboženství praktikovaném za vatikánskými zdmi. Není to však jediný insider, který hovoří o vatikánském satanismu. Jejich seznam je dlouhý.

Dalším příkladem je reverend Gabriele Amorth, dlouholetý oficiální exorcista římské diecéze.

Reverend Amorth provedl za svých šedesát let funkce exorcisty desetitisíce obřadů vymítání ďábla. Jako takovému mu vatikánský satanismus nemohl uniknout a on také na jeho existenci několikrát upozornil. Též popsal, jak gang vatikánských policistů a cizích diplomatů unáší malé holčičky, které končí na vatikánských „večírcích“, jichž se účastní kardinálové a kněží.

Amorth prohlásil, že přesně takový osud potkal italskou školačku Emanuelu Orlandi, která se ztratila v Římě v roce 1983. Dívku později zavraždili a zbavili se jejího těla.

„Ve Vatikánu přebývá ďábel a důsledky nelze přehlédnout,“ uvedl reverend Amorth.

Satanův temný vliv byl podle něj patrný v těch nejvyšších sférách katolické hierarchie, v nichž jeho slovy „kardinálové nevěří v Ježíše a biskupové jsou navázáni na toho démona“.

Kněze Malachiho Martina a reverenda Amortha je nutno vyzdvihnout za odvahu, s níž neváhali poukázat na satanistickou pedofilii na vatikánské půdě, neboť je smutným faktem, že kněží, kteří promluví o svých zkažených kolezích, se ne vždy dožijí další možnosti promluvit.

Zavražděný whistleblower

To se stalo otci Alfredu Josephu Kunzovi, knězi, kterého nalezli s podříznutým hrdlem ve škole spadající pod „jeho“ jeho římskokatolický kostel ve městě Dane v americkém státě Wisconsin. Otec Kunz předtím inicioval vyšetřování satanistické pedofilie a pohlavního zneužívání dětí duchovními. V týdnech předcházejících jeho vraždě měl tento blízký přítel Malachiho Martina pocit, že je jeho život v nebezpečí – a nemýlil se.

Jeho tělo našli 4. 3. 1998 v sedm ráno v kaluži krve na podlaze katolické školy sv. Michaela ve wisconsinském. Dane

Kunzův přítel, opat Ryan St. Anne Scott, se domníval, že Kunzovo zavraždění souviselo s jeho účastí na vyšetřování skandálů spojených s pohlavním zneužíváním v diecézi. Policie nikdy nikoho nezatkla navzdory svému přiznání, že má podezřelého, který se od Kunzovy smrti údajně nachází „pod neustálým dohledem“.

Je hlavou toho hada papež František?

Skandály s pohlavním zneužíváním v církvi se dostaly na veřejnost a papež byl mnohokrát nucen je komentovat. Zda je do celé věci nějak zapojen a kolik toho ví o satanismu ve Vatikánu, není známo. Nad jedním jeho nedávným výrokem však ti, kdo vědí, museli udiveně zvednout obočí (ve videu v 0:30): „Kněz, který má sex s dítětem, zrazuje Boha. Kněz musí děti vést ke svatosti, ale místo toho je zneužívá. To je strašné. Já to přirovnávám k černé (=satanistické) mši.“

 

Zdroj

Napsat komentář