Kdo platí organizace, které kontrolují „pravdivost informací“ na Facebooku?

GreenMedInfo Research Group

Organizace, které kontrolují pravdivost informací uvedených na Facebooku (tzv. fact-checkers) nejsou žádní nezávislí „hlídací psi“, jak jsou nám prezentovány. Fact-checkery platí přímo nebo zprostředkovaně nadace Billa and Melindy Gatesových, která už do různých médií nasypala více než čtvrt miliardy dolarů.

Facebook v rámci svého závazku „bojovat s šířením dezinformací“[i]údajně spolupracuje s „nezávislými třetími stranami – organizacemi zajišťujícími nestranné posuzování pravdivosti uvedených faktů,“ které sledují zveřejňovaný obsah, a když narazí na cosi, co lze považovat za „virální dezinformaci“, neboli fake news, podniknou nezbytné kroky.

Generální ředitel Facebooku Mark Zuckerberg uvedl, že když je nějaký fakt identifikován jako dezinformace, tzn. je takto označen Facebookem, uživatelé na něj v 95 % případů nekliknou.[ii]

Toto je sice prezentováno jako nástroj k ochraně veřejnosti, ale ve skutečnosti se jedná o do očí bijící cenzuru, díky níž lze snadno propagovat jednu agendu a umlčet jiné. Facebook sice prohlašuje, že je nestranný, ale někteří jeho partneři, kteří pro něj zajišťují tento úkol, dostávají finance od nadace manželů Gatesových, což zavdává důvod k uvažování o vážném konfliktu zájmů.

V Africe i jinde

Jedním takovým příkladem je organizace Africa Check, která spustila v roce 2018 kontrolu informací v pěti zemích subsaharské Afriky. V roce 2019 organizace oznámila, že expanduje i do jiných zemí, a to díky možnosti kontroly dalších deseti jazyků včetně svahilštiny (Keňa), wolofštiny (Senegal) a afrikánštiny (Jižní Afrika) .[iii]

V srpnu 2019 nadace Gatesových vyplatila organizaci Africa Check 1 478 700 USD, údajně s cílem „zvýšit přesnost tvrzení z úst veřejných osobností, jež se budou týkat zdraví, a propagovat mediální zveřejňování informací založených na vědeckých důkazech“. Jednat se má především o informace o veřejném zdraví a vývoji.[iv] Ještě předtím, v roce 2017, dostala organizace Africa Check od Nadace Gatesových 445 760 jako grant.[v]

Přesto žurnalista Tim Schwab v odborném periodiku Columbia Journalism Review upozornil, že nalezl 16 „oprav faktů“ ze strany organizace Africa Check, které se týkaly Gatese, a všechny (s výjimkou jednoho upřesnění statistiky o malárii) podporovaly/hájily oba Gatesovy a jejich nadaci.[vi]

Dalším velkým příjemcem finančních prostředků od Gatesovy nadace je Poynter Institute, který od ní v roce 2015 dostal grant ve výši 382 997 dolarů „za účelem zvýšení správnosti informací uváděných v médiích po celém světě a týkajících se globálního zdraví a rozvoje“. [vii]

International Fact-Checking Network (IFCN – mezinárodní síť pro kontrolu správnosti informací) Poynterova institutu certifikuje fact-checkerské organizace Facebooku, které se musí držet jejích principů.[viii] A je tu ještě jedna vrstva konfliktu: dalším velkým sponzorem Poynterova institutu je sám Facebook a jeho dceřiná společnost PolitiFact.[ix]

Je Bill Gates mediální loutkovodič?

Z Billa Gatese se stala velmi vlivná osobnost v oblasti veřejného zdraví navzdory tomu, že v tomto oboru nemá žádné vzdělání. Krom toho, že je nadace Gatesových jedním z hlavních sponzorů Světové zdravotnické organizace (WHO),[x] poskytuje finanční prostředky i řadě mainstreamových médií, kvůli čemuž disponuje znepokojivou úrovní kontroly nad svobodným tiskem.

Schwab píše: „Nedávno jsem přezkoumal skoro dvacet tisíc dobročinných grantů, které nadace manželů Gatesových rozdělila do konce června, a zjistil jsem, že více než 250 milionů dolarů mířilo do oblasti žurnalistiky.“ [xi] Mezi příjemce patří:

BBC NBC Al Džazíra
ProPublica National Journal The Guardian
Univision Medium The Financial Times
The Atlantic The Texas Tribune Gannett
Washington Monthly Le Monde The Center for Investigative Reporting

Přísun peněz médiím zajišťuje Gatesovi pozitivní publicitu – i internet je zaplavený články, které vynášejí do nebe dobročinnost nadace. USA Today (spadá pod mediální holding Gannett) jsou jedním příkladem média, které vášnivě brání Gatese před kritikou včetně tvrzení, že Gates bude profitovat z prodeje remdesiviru.[xiii]

Partner Poynter Institutu PolitiFact, který též zajišťuje fact-checking Facebooku,[xiv] také vehementně popíral, že by snad Nadace Billa a Melindy Gatesových profitovala z vakcíny proti COVIDu-19. PolitiFact uvedl: „lživá tvrzení o spojení nadace manželů Gatesových s novým koronavirem nemají hranic“ a dodal, že takové „fake news“ budou na sociálních médiích varovně označovány „v rámci snahy Facebooku o potírání klamných zpráv a dezinformací v newsfeedu.“ [xv]

Kam až zasahují nitky, jimiž Gates ovládá své mediální loutky, není známo. To konstatoval i Schwab, který zdůraznil, že nadace zveřejňuje jen své charitativní dary, ne kontrakty. S výjimkou jediného – smlouvy uzavřené s Voxem.

„Stejným způsobem, jako zpravodajská média poskytla během pandemie Gatesovi disproporčně velký hlas, využívá nadace dlouhodobě své charitativní dary k utváření veřejné debaty o všem od globálního zdravotnictví přes vzdělání po zemědělství. Tato úroveň vlivu umístila Billa Gatese na seznam nejvlivnějších osob světa, zveřejňovaný časopisem Forbes,“ napsal Schwab. [xvi]

Facebook žalován kvůli cenzuře

V textu žaloby podané na Facebook, Zuckerberga, fact-checkingové organizace Science Feedback, Poynterův institut a jeho dceřinou společnost Politifact tvrdí neziskové uskupení Children’s Health Defense (CHD), že Facebook zcenzuroval informace o bezpečnost vakcín a rizicích 5G, které CHD zveřejnila.[xvii]

Organizace Children’s Health Defense ve své žalobě přirovnala praktiky Facebooku k cenzuře, která vládla v tisku Anglie sedmnáctého století a jejíž pomocí měla vládnoucí vrstva pod kontrolou svobodu projevu. Organizace obvinila z aktivní spoluúčasti na cenzuře i vládní a mezinárodní orgány, jmenovitě CDC a WHO. [xviii]

Vzhledem k tomu, že hranice mezi pravdivými a klamnými informacemi je stále méně zřetelná (a možná záměrně), je více než vhodné zajímat se o to, kdo vlastně rozhoduje o tom, co je pravda a co ne.

Zdroj

Napsat komentář