Máte oči moc blízko u sebe? Časem by se o vás mohl začít zajímat Systém

Nathaniel Mauka
Waking Times

Systém se nyní pokouší určovat potenciál jedince páchat zločiny na základě fotografie jeho obličeje. Nová studie z Cornellovy univerzity popisuje, jak vědci používají počítačem vytvořené algoritmy, aby zjistili, zda je daná osoba potenciálním zločincem, a zcela přitom ignorují skutečnost, že takový postup zavání porušováním zákona a lidských práv.

Vědci k výzkumu použili fotografie obličejů 1856 osob různé rasy, pohlaví, věku a výrazů tváře, přičemž téměř polovina z nich byli usvědčení zločinci. Podle jejich tvrzení se mezi zločinci a normálními občany dařilo rozlišovat nadprůměrně dobře: „Všechny čtyři klasifikátory podávaly trvale dobrý výkon a poskytly tak důkaz funkčnosti počítačového posuzování lidských obličejů s ohledem na charakteristické rysy častěji zaznamenávané u usvědčených zločinců; navzdory historickým kontroverzím, jež se k tomuto tématu vztahují.“

(3 vzorky fotografií zločinců nahoře, ne-zločinci dole)

To znamená, že se začíná pracovat na něčem, o čem se Hitlerovi nesnilo. Neměl totiž k dispozici dnešní výpočetní techniku. Elita bude moci vysledovat, zda je někdo zločinec… předem!

Autoři Xi Zhang a Xiaolin Wu ve své studii navíc uvádějí jedno zvláštní zjištění:

„Nejdůležitější poznatek vyplývající z naší práce je ten, že tváře zločinců a ne-zločinců náležejí do dvou různých, zcela odlišných škál. Různorodost obličejů zločinců je podstatně větší než obličejů patřících lidem, kteří nespáchali žádný zločin. Obě škály jsou, jak se zdá, soustředné, přičemž ve středu leží skupina ne-zločinců, pro niž je typické menší rozpětí. Jinými slovy, pro obličeje náležející široké, zákony se řídící veřejnosti je typický větší stupeň vzájemné podobnosti ve srovnání s obličeji zločinců, kteří jsou si vzájemně méně podobní než normální lidé.“

Odhlédneme-li od absurdity tohoto tvrzení, nejde zdaleka o novou myšlenku. Italský kriminolog Cesare Lombroso věřil, že zločinci jsou „jedinci s atavistickými rysy“. Byl přesvědčen, že je dokáže identifikovat podle lidoopích rysů jako je ustupující čelo, neobvykle velké uši, dlouhé paže a různé asymetrie obličeje. Ve snaze potvrdit pravdivost svých názorů své subjekty pečlivě měřil, ačkoli získané údaje statisticky neanalyzoval.

Rázný konec Lombrosovým teoriím učinila práce anglického kriminologa Charlese Goringa, který provedl statistickou analýzu dat, týkajících se fyzických abnormalit zločinců versus obličejů normálních občanů, a došel k závěru, že žádný statisticky významný rozdíl neexistuje. To bylo ještě před první světovou válkou. Je vidět, že někteří si nedají pokoj dodneška. Ani neblahá kapitola s nacistickým „vědeckým rasismem“ neodradila elity od snah zkoumat vztah obličejových rysů resp. tvaru lebky k povaze a společenské hodnotě člověka.

Xi Zhang a Xiaolin Wu tvrdí, že AI neurální síť, kterou vytvořili, může za pomoci příslušného algoritmu správně identifikovat zločince v 89,5% případů!

A jak že se liší obličej zločince od obličeje normálního občana?

Zločinci se prý vyznačují větším zakřivením horního rtu (v průměru o 23%), vnitřní koutky očí mají k sobě o asi 6% blíž a úhel, který svírají čáry vedené od špičky nosu ke koutkům úst je o 20% menší.

Teď si představte situaci, kdy vám někdo tímto algoritmem projede pas nebo občanku a pak si vás nenápadně odvedou stranou jen kvůli tomu, že máte moc vykrojený horní ret nebo oči moc blízko u sebe, a tudíž jste potenciální zločinec.

Na tyto budoucí možnosti už poukázal film Minority Report, v němž uměli identifikovat pachatele ještě předtím, než došlo ke zločinu; teď máme něco podobného ve vědeckých časopisech.

Přičtěte si tyto poznatky k faktu, že se v bezpečnostních kamerách a v dronech používá umělá inteligence s cílem detekovat „problémové“ nebo „zločinné“ jednání. AI už se používá i na policejních odděleních v rámci snahy o „prevenci zločinnosti“ – doplňme to o nový algoritmus a můžeme se těšit na Krásný nový svět.

 

Zdroj

3 komentáře: „Máte oči moc blízko u sebe? Časem by se o vás mohl začít zajímat Systém

 • 3.2.2017 (4:37)
  Permalink

  Mě by zajímalo proč se na nových BIOMETRICKÝCH pasech nesmíte usmívat?To je dané zákonem?Odmítli mě udělat pas s fotkou kde se usmívám a muselo se to udělat tak abych se neusmíval měl neutrální výraz jako masový vrah?Co je to za dobytky?
  Nebo to je opravdu nařízení na biometrické pasy?

  • 3.2.2017 (14:37)
   Permalink

   (zdravím, zde kočka koule)
   V tomhle článku (http://www.independent.co.uk/travel/news-and-advice/airport-security-biometric-passports-e-gates-terrorism-watch-lists-a7339886.html) píšou asi tohle: Ve vašem pasu je čip obsahující biometrické údaje, získané na základě fotografie na dokladu. Fotografie byla oskenována a klíčové vztahy bodů na obličeji (vzdálenost mezi očima, vzdálenost špičky nosu od konce brady apod.) byly použity k vytvoření matematické mapy. Cokoliv, co je narušuje (včetně úsměvu), snižuje efektivitu algoritmů. Když projdete e-bránou na letišti, podíváte se do kamery, která zaznamená vaši podobu a porovná, zda vzniklá matematická mapa dostatečně odpovídá té, která je uložená ve vašem pasu. Když stojíte ve frontě na letišti, nejspíš se neusmíváte a z toho vycházejí i požadavky na fotografii. – – – takže to nařízení zjevně je. Tak se hlavně na letišti nesmějte:)

Napsat komentář