Medicínská tyranie v západním světě vítězí: konec svobody rozhodování o vlastním těle

Michael Snyder

V každé zemi západního světa řídí skoro každou oblast života občanů mnohovrstevná řada pravidel a směrnic.

Donedávna však existovaly hranice, které se prostě nepřekračovaly. Jedna z nich souvisí s právem rozhodovat o vlastním těle.

Máme nepopiratelné právo rozhodovat, co přijde do našich těl a co ne. Když toto fundamentální právo poruší nějaká vláda, ať už jsou její záměry jakkoli dobré, vstupuje do říše tyranie.

Není pochyb o tom, že co se právě děje v New York City, je tyranie. V úterý se rozhodl starosta New Yorku Bill de Blasio nařídit pod záminkou „zdravotní krize“ povinné očkování všech ortodoxních Židů, kteří žijí ve Williamsburgu:
„Starosta Bill de Blasio v úterý vyhlásil zdravotní krizi a nařídil povinné očkování obyvatelům Williamsburgu, kteří mohli při zhoršující se epidemii spalniček přijít do kontaktu s virem.“

Starosta možná věří, že tím zachraňuje životy.

Ale pořád je to tyranie.

Ve svobodné společnosti bychom měli právo rozhodnout se, zda si do organismu vpustíme vakcínu, nebo ne. Jenže v jistých částech New Yorku momentálně vládne zdravotnické stanné právo.

Podle jedné místní zpravodajské stanice budou zaměstnanci městského odboru zdravotnictví přímo nahánět neočkované osoby na základě informací získaných z jejich zdravotních záznamů:

„Na základě nařízení se vyžaduje, aby neočkované osoby včetně dětí nad 6 měsíců věku, jež žijí v oblastech spadajících pod PSČ 11205, 11206, 11221 a 11249, obdržely MMR vakcínu.

Zaměstnanci městského odboru zdravotnictví budou kontrolovat očkovací záznamy osob, které se mohly dostat do kontaktu s nakaženými pacienty.

Odmítnutí vakcíny či nedoložení imunity se bude považovat za přestupek pokutovaný 1 000 dolary.“

Je tohle pořád Amerika?

Těžko se mi věří, že se to skutečně děje. Takové nesmysly by lidé před čtyřiceti, padesáti lety úřadům netolerovaly.

Dokonce i newyorský guvernér Andrew Cuomo – demokrat – přiznává, že tento tlak na povinné očkování občanů je dost možná neústavní:

„Podívejte, je to vážný problém veřejného zdraví, ale zároveň i vážné porušení Prvního dodatku a určitě vznikne právní, ústavní debata.“

Ale pokud to těm bláznům, kteří chtějí mít v New Yorku situaci pod kontrolou, projde, vznikne tím velmi důležitý národní precedens.

Možná si myslíte, že bydlíte někde, kde jsou vaše práva víc chráněna, jenže co začíná v New Yorku nebo v Kalifornii, se vždycky rozšíří po celé naší zemi.

A jiné státy západního světa už zašly po cestě medicínské tyranie mnohem dál. Vezměte si, co se děje v Austrálii:

„U protinožců dostala svoboda slova další zásah, když vládní orgány vydaly výnos, že zdravotníci a lékaři, kteří si troufnou vyjádřit skepticismus ve vztahu k bezpečnosti či účinnosti očkování, budou stíháni v plném rozsahu zákona, což zahrnuje i možnost uvěznění až na deset let.“

Co se to proboha v Austrálii děje?

Když už ani nemůžeme otevřeně diskutovat o určitých tématech, tak už není nejmenších pochyb o tom, že jsme na cestě k naprosté tyranii.

Vždyť každý musí souhlasit, že ihned po aplikaci vakcíny některé děti umírají nebo utrpí doživotní újmu – o tom není pochyb. Zastánci očkování argumentují tím, že se jedná o nezbytné oběti „pro blaho všech“, zatímco jeho odpůrci věří, že rodiče by měli mít právo rozhodnout, zda by jejich děti měly takové riziko podstoupit.

Ale všichni by se měli shodnout na tom, že by měla být možnost o těchto otázkách diskutovat.

Místo toho se australská vláda rozhodla, že každý příslušník zdravotnické komunity, který bude o očkování pochybovat, má skončit ve vězení. Dokonce vytvořila i vlastní donašečský program:

„Australská vláda rovněž zřídila donašečský program, v jehož rámci budou jedince, kteří poruší nové nařízení, nahlašovat jejich kolegové, „přátelé“ a jiné osoby, které budou mít podezření na porušení tohoto omezení svobody projevu – připomíná to všudypřítomnou síť špehů popsanou v Orwellově dystopickém románu 1984.“

Bez svobody slova nemůže existovat svobodná společnost a Austrálie tuto svobodu od základů ničí.

To je jen další důkaz faktu, že zoufale potřebujeme získat vládu zpět do svých rukou. Když se zastánci svobody stáhnou, jedinci posedlí touhou ovládat se dostanou nahoru. V této chvíli už v Austrálii zvítězili. Obzvlášť ministryně zdravotnictví spolkového státu Victoria, Jill Hennessy,  je vydařený exemplář:

„Fanatická uctívačka očkování, ministryně Jill Hennessy, nová pravidla samozřejmě podporuje a doufá, že se všichni vakcinační skeptici v Austrálii, o nichž hovoří jako o vygumovaných ovcích, konečně dočkají přísného trestu.“

Prohlásila, že skeptici „tvoří organizované hnutí, které zčásti pochází ze Spojených států a které je pevně odhodlané vnutit rodičům klamnou informaci, že očkování není bezpečné“.

Jestli máme někdy být svobodní, musíme mít možnost svobodně debatovat o jakémkoli problému, jenž se týká naší společnosti.

Intenzivní snaha našich zakladatelů chránit svobodu slova měla svůj důvod. Bez svobody slova je jen otázkou času, kdy se budeme moci rozloučit i s dalšími svobodami.

Pokud vás obsah tohoto článku silně znepokojuje, je to dobře.

Ukazuje to, že jste pořád naživu.

Teď je správný čas zvednout se a bojovat o naše svobody, protože jakmile budou pryč, bude skoro nemožné získat je zpět.

 

Zdroj

Napsat komentář