Na autora studie, která spojuje COVID-19 s geomagnetickými poruchami, se „kolegové z oboru“ sesypali jak supi

Shawna Williams, The Scientist

Recenzovaná studie, která naznačuje, že COVID-19 nevyvolává virus SARS-CoV-2, nýbrž magnetické anomálie, bude stažena. Časopisu The Scientist to potvrdil jak její hlavní autor, tak editor odborného periodika Science of the Total Environment, kde studie původně, tedy 8. října, vyšla. Brzy se jí však dostalo tak rozsáhlé kritiky, že to její autory, výzkumníky z univerzity v Pittsburghu, vedlo k žádosti o její stažení. Studie nese obsáhlý název „Může tradiční čínská medicína nabídnout vhled do pandemie onemocnění COVID-19? Magnetické litosférické anomálie o velké vlnové délce, vyvolané serpentinizací probíhající ve starohorním skalním podloží za zeslabeného geomagnetického pole navozují prostřednictvím magnetické katalýzy aberantní transformaci biogenních molekul při COVIDu-19“.

„Když nějaká takováto studie vyjde v nějakém rádoby odborně recenzovaném časopise, vypadá kvůli tomu celý náš obor hloupě,“ řekl Joe Kirschvink, geobiolog z Caltechu, k jehož odborné specializaci náleží zkoumání vnímání magnetických polí lidmi a jinými živočichy. „To našemu oboru škodí,“ dodal.

Hlavní autor studie, Moses Bility, odborný asistent na Vysoké škole veřejného zdraví při University of Pittsburgh, jenž zkoumá infekční nemoci, sdělil The Scientistu, že studie má prvopočátek v událostech z konce loňského roku, kdy mu v laboratoři nečekaně vážně onemocnělo několik krys a ty musely být utraceny. „Pracoval jsem se zvířaty už jako student, ale nikdy jsem se nesetkal se situací, kdy úplně zdravé zvíře v průběhu 12 hodin padne a není schopné dýchat,“ řekl Bility. Při zkoumání tkání mrtvých krys pak spatřil změny na plicích a ledvinách, které byly podle jeho názoru velmi podobné tomu, co lze vidět na stejných orgánech náruživých vaperů (kuřáků elektronických cigaret).

Bility začal tušit, že mezi poškozením způsobeným vapováním a patologií u krys je nějaká spojitost, která musela nejspíš souviset s oxidy železa v plicích. „Můj názor byl takový, že oxid železa nahromaděný v plicích vaperů nějakým způsobem interaguje s litosférickým magnetickým polem,“ uvedl. „A že to, co tento proces, tuto tzv. magnetickou katalýzu, spouští, nějakým způsobem souvisí se spinovou chemií. A u našich zvířat se vyskytovala nějaká dysregulace – protože jsou to zvířata s poškozeným imunitním systémem – týkající se železa, která umožnila vznik té samé interakce.“

Bility dal v loni listopadu na ResearchGate předtisk, v němž nastínil svůj nápad. Na otázku, proč se ten samý fenomén neprojevil u lidí s poškozenou imunitou, odpovídá „neznám všechny odpovědi. Nevím, v jakém jsou lidé stavu.“

Pak této skupině uhynuly další krysy na tu samou patologii v únoru a červnu letošního roku a Bility si podle svých slov spojil načasování (blízko jarní rovnodennosti, která se podle jeho slov vyznačuje změnami geomagnetického pole) s nástupem COVIDu-19 v USA a jiných zemích. Autoři studie vyslovili názor, že SARS-CoV-2 je endogenní virus, jenž byl už dříve přítomen v lidském genomu, a nyní ho probudily k životu změny zemského magnetického pole – tento virus však nevyvolává patologie patrné při onemocnění COVID-19. Podle Bilityho a jeho kolegů za vznikem COVIDu-19 stojí jiné chemické reakce v těle, katalyzované magnetickým polem. Na otázku, zda byla genetická sekvence viru SARS-CoV-2 skutečně nalezena v lidském genomu, Bility odpověděl: „Nejsem expert na genetiku. Toto je jedna z věcí, které jsem teprve chtěl zjistit.“

Kirschvink říká, že studie obsahuje hned několik základních chyb. Podle jeho slov například velmi silné magnetické pole může skutečně vyvolat chemické reakce v organismu, ale anomálie o velké vlnové délce, které jsou pilířem studie, mají o tři či čtyři řády slabší magnitudu, než by bylo potřeba. Jak se Kirschvink vyjádřil, „oddíl s výsledky je salát různých myšlenek vytržených z kontextu“.

Ve studii je rovněž uvedeno, že před důsledky anomálií o velké vlnové délce by mohly chránit jadeitové talismany, což není podloženo experimentálními důkazy. Bility uvádí, že tento nápad je založen na zvyklostech v Číně a jinde během období podobných geomagnetických podmínek, jaké vládnou i dnes. Podle Kirschvinka je však uvedený popis magnetických vlastností jadeitu nesprávný: „v jadeitu jsou paramagnetické minerály tak slabě magnetizované, že v těchto polích nedělají nic.“

Kirschvink se též vyjádřil, že jeho kolegové, taktéž specialisté na geomagnetimus, „se zlobí, že se jejich data používají tak nesmyslným způsobem“.

Studie rovněž vyvolala posměch na Twitteru a portálu PubPeer. Zaznělo například, že „skoro všechny symptomy se vyskytly v jedné ze dvou sousedících laboratoří v Pittsburghu. Kdyby je však vyvolávalo magnetické pole Země, účinky by se určitě projevovaly i v té druhé“. Autorem komentáře je specialista na výzkum extracelulárních vesikul Kenneth Witwer, který též napsal patronům (senior authors) studie, Yue Chen a Jeanu Nachegovi z univerzity v Pittsburghu,  e-mail s předmětem „článek, který popírá existenci virů – opravdu jste se na tom podíleli?“.

Studii v něm označil za „pseudovědu“ a žádal, aby ji autoři okamžitě stáhli. Upozornil, že psal i vedoucím příslušných kateder a „popsal jim tuto vážnou situaci“. Bility poskytl předmětný e-mail The Scientistu jako příklad „internetového mobbingu, jehož cílem je zničit kariéru jak jemu, tak jeho kolegům“.

Witwer také neváhal a napsal The Scientistu e-mail. Uvedl v něm, že „akademická obec si musí dávat pozor na pseudovědu a její projevy“. Dělá mu prý starosti, že „vědci placení z federálních grantů a působící na přední univerzitě publikovali článek, z něhož by mohlo vyplývat, že nějakým způsobem potvrzuje klamná tvrzení, podle nichž COVID-19 vzniká jinak než v důsledku působení viru SARS-CoV-2“. Přirovnává to k podobným tvrzením o HIV/AIDS, která před lety „vedla ke katastrofě v oblasti veřejného zdraví“.

Nachega ústy mluvčího univerzity odmítl celou záležitost komentovat. Bility řekl, že ve světle rozruchu, který vyvolala jeho práce, lituje, že do ní uvedl její spoluautory a že na sebe bere plnou odpovědnost za své myšlenky. Neměl prý v úmyslu podkopávat autoritu zdravotních orgánů, ale předložit hypotézu, kterou by bylo možné dále prodiskutovat a prozkoumat. Podle svých slov plánuje znovu nabídnout studii k publikaci, ale výhradně pod svým jménem a bez zmínek o čínské tradiční medicíně a jadeitových amuletech.

Jak Witwer, tak Kirschvink jsou přesvědčeni, že publikování takovéto studie je selháním institutu odborné recenze (peer review). Studie měla podle editora časopisu Science of the Total Environment, Damià Barceló, který měl na starosti její publikování, dva recenzenty: hydrogeologa a epidemiologa-toxikologa. Barceló nám do The Scientistu napsal, že stažení studie se v systému Elsevier projeví v řádu hodin nebo dnů a že v případě opětovného odevzdání bude studie muset znovu projít recenzí, než bude učiněno konečné rozhodnutí o jejím přijetí či odmítnutí.

Zdroj

Napsat komentář