Úzkost je niterně propojena se zánětem – jak dostat pod kontrolu cytokiny

dr. Mercola

Dr. David Hanscom, ortopedický chirurg, s nímž jsem už dříve vedl interview o strategiích proti chronickým bolestem zad, ukončil svoji chirurgickou praxi, aby mohl poskytovat informace o zbavování se bolesti bez operace. Nedávno prodělal COVID-19, tudíž obrátil svoji pozornost i k prevenci a zvládání tohoto onemocnění. I to je důležitou součástí této diskuse.

Už nějakou dobu víme, že pomocí stravy, cvičení a jiných zásahů lze dramaticky redukovat riziko covidu-19. Ohniskem prevence je podle Hanscoma posílení imunitního systému prostřednictvím snížení stresu a úzkosti; dr. Hanscom má k tomu velmi konkrétní rady.

Jak vysvětluje, bolest je ve velké míře projevem stresu a úzkosti, které jsou svázány více se zánětem než s psychickými faktory.

„Musíte se cítit v bezpečí. Když se cítíte v bezpečí, dojde k zásadnímu posunu v chemickém fungování vašeho těla. Jdete od adrenalinu, kortizolu, histaminů a zánětlivých cytokinů k růstovému hormonu, dopaminu, serotoninu a GABA – ke všem těmhle neuvěřitelným hormonům a protizánětlivým látkám. Dojde tedy k obrovskému posunu v chemických pochodech těla a bolest mizí.“

Cytokiny, úzkost, bolest a špatné fungování imunitního systému

Cytokiny jsou drobné proteiny, které slouží k regulaci činnosti různých tkání. Existují jak prozánětlivé, tak protizánětlivé. Cytokiny mají pro covid-19 speciální důležitost, jelikož modulují váš imunitní systém a jeho fungování.

Úzkost je fyziologická reakce na hrozbu. Celé vaše tělo hoří. Musíte snížit úzkost, snížit cytokiny, snížit stresovou odpověď. Když máte zanícené tělo, budete cítit úzkost.

Snížením hladiny stresu a úzkosti si snižujete hladinu zánětlivých cytokinů, čímž umožňujete svému imunitnímu systému fungovat lépe.

„Cytokiny jsou všude. Jsou v každé buňce těla. Komunikují spolu. Ukázalo se, že i gliové buňky, které zajišťují spojení tkání ve vašem mozku, vydávají cytokiny. Totéž buňky endotelu, který slouží jako výstelka cév.

Když pociťujete hrozbu, dostaví se svalové napětí, pocení a zvýšení tepu oproti stavu, kdy relaxujete a regenerujete. Dříve jsem si neuvědomoval, že hrozba roztápí imunitní systém. Taková hrozba může být cokoli. Viry, bakterie, rakovinové buňky, šikana, nepříjemný šéf, ale i vaše myšlenky, emoce, potlačované emoce.

Neurověda nám ukázala, že tyto myšlenky a emoce se v mozku zpracovávají stejně jako fyzické hrozby. Ukazuje se, že každá degenerativní nemoc je uvařena z těch samých přísad. Víme, že onemocnění srdce, cév, diabetes 2. typu, obezita, Parkinsonova a Alzheimerova choroba, jsou způsobeny zánětem. To všechno má původ v zánětu.“

Úzkost je symptom zánětu

Když dojde k dysregulaci vašeho nervového autonomního systému, může se vám jednoho dne stát totéž co dr. Hanscomovi – zčista jasna dostanete záchvat paniky.

„Ukázalo se, že úzkost, bipolární porucha, deprese a schizofrenie jsou zánětlivé procesy. Všechno je to zánětem. Není to psychikou. Pamatujte, úzkost je důsledkem hrozby. Hrozba je ten důvod.

Hrozba vyvolává tělesnou odpověď, která se týká i vašeho imunitního systému, a ten pocit, který navozuje adrenalin a kortizol a tyhle zánětlivé cytokiny, to je pocit úzkosti. Jelikož nevědomý mozek zpracovává asi 20 milionů bitů informací za sekundu a vědomý jen 40, nevyřešíte to pokusy o vítězství mysli nad hmotou.

Třináct let jsem chodil k psychiatrovi a mluvil a mluvil a mluvil… ale všechno se jen zhoršovalo. Řešením chronické bolesti je namířit mozek jiným směrem. Když o problému mluvíte, zhoršujete ho.

Úzkost snížíte jednoduše tak, že snížíte stresovou reakci. Toho dosáhnete přímými prostředky: bdělou pozorností (mindfulness), meditací, relaxací a protizánětlivou dietu. Ta protizánětlivá dieta má obrovský význam… když jste ve stavu neustálého ohrožení, tzn, zánětu, na němž se podílí i průmyslově zpracované potraviny, tyhle zánětlivé buňky vám začnou ničit tělo…

Nejdůležitější poselství, které bych tu rád zdůraznil, je, že úzkost je fyziologická reakce na hrozbu. Celé tělo vám kvůli ní hoří. Musíte utlumit úzkost, snížit hladinu cytokinů, ztlumit stresovou reakci. Znovu – když máte zanícené tělo, cítíte se úzkostně.“

Je několik důvodů, proč hotové produkty potravinářského průmyslu („rafinované potraviny“) vyvolávají zánět. V první řadě mívají velmi vysoký obsah sacharidů, které při nadměrné konzumaci vyvolávají inzulinovou rezistenci, čímž zvyšují tvorbu zánětlivých cytokinů a masivně vám zvedají riziko onemocnění covidem-19. Také jsou plné rafinovaných omega-6 rostlinných olejů, které podporují zánět.

Snížení zánětu zlepšuje vyhlídky na zlepšení covidu-19

Podle Hanscoma odstranění hrozby a vyvolání pocitu bezpečí nejen snižuje zánětlivé markery a eliminuje bolest, ale též zlepšuje schopnost vašeho imunitního systému řádně reagovat na cizí vetřelce, ať už je to SARS-CoV-2, nebo jiný patogen.

„Virus je samozřejmě hrozba a vy potřebujete, aby na něj váš imunitní systém reagoval. Valná většina lidí se s virem vypořádá velmi rychle, ale je tu ten slon v obýváku, zjevný faktor, kterému by se měla věnovat pozornost – že skoro každý člověk, jenž zemře na covid-19, má ‚rizikové faktory‘ a jeden každý z těchto rizikových faktorů zvyšuje zánětlivé markery.

Jde o to, že když převezmete kontrolu nad svým zdravím a snížíte tyto zánětlivé faktory, zvednou se vám cytokiny normálně. Vždyť slouží jako obrana proti viru. Takže se zvednou normálně, tak, aby nedošlo k překročení prahu.

Když ale toho prahu dosáhnete, zánětlivá odpověď je příliš silná a vy si zaplavíte plíce. Utopíte se ve své vlastní tekutině, protože se všechno zanítí. Skoro každý člověk, který zemřel na covid-19, měl nějaký rizikový faktor, kvůli němuž se jeho zánětlivý proces vymkl kontrole.“

Bloudivý nerv

Jak vysvětlil Hanscom, funguje váš bloudivý nerv (10. hlavový nerv, jenž je hlavní součástí vašeho parasympatického nervového systému) jako brzda sympatického nervového systému. Váš sympatický systém se aktivuje v reakci na hrozby, zatímco ten parasympatický probouzí k činnosti relaxace.

„Bloudivý nerv vidí všechny ty vstupy a rozhoduje se, co si počít s vaším tělem. Má přímý vliv na metabolismus, endokrinní systém, krevní cukr, cytokiny. … Bloudivý nerv má dvě části. Ventrální (přední) část je propojena s obličejovými a krčními svaly. Umožňuje lidem socializaci. Říká se tomu koregulace.

Instinktivně jsme velmi soutěživí tvorové. Chceme zůstat naživu. Když přijdu k vám, podívám se, jak se tváříte, vy se podíváte na mě a tomu se říká koregulace, zklidňuje se přitom autonomní nervový systém. Problém s covidem-19 je v tom, že nosíme roušky. Nevidíme si do obličeje a jsme sociálně izolovaní. Dochází k dysregulaci autonomního nervového systému.

Připomínám ten poměr 20 milionů bitů informací za sekundu kontra pouhých 40. Uprostřed toho všeho stojí bloudivý nerv. Fascinuje mě, jak se díváme na stres jako na psychický konstrukt, a přitom to tak není. Pamatujte si, že „zvládání stresu“ je naprosto nevhodný termín, neboť nejvíc stresující je takový stres, který nemůžete zvládat. Chronický stres.

Když jste v chronickém ohrožení, váš imunitní systém se rozhoří. Pak se lidé dostanou do sociální izolace, což také roztopí imunitní systém. Nemůžete koregulovat, jste sociálně izolovaní, vedení signálů vašimi nervy se zdvojnásobí, cítíte ještě víc bolesti, a když se rozjede tahle autonomní odpověď, provází ji přes třicet fyzických symptomů.

Já jsem jich měl sedmnáct zároveň. Měl jsem migrénové bolesti, zvonění v uších, vyrážku, problémy se žaludkem, bolení zad, bolesti za krkem, pálení v nohou – byla toho spousta. Neměl jsem potuchy, co se to děje. Základ je úzkost, která není psychická. Je fyzická.

Stres není ten problém. Problém je fyziologická reakce na hrozbu. Úzkost utlumíte tak, že prostě utlumíte tělesné chemické pochody. Naučil jsem se to tak trochu náhodou  a pak mi Porges vyplnil mezery…

Když dělám mindfulness, tak přímo snižuji cytokiny. To není psychické, to je přímý účinek na mé tělo. Totéž s dietou. Když si dokážete spojit takové věci, jako je strava, relaxace a zklidnění nervového systému s vašimi zánětlivými cytokiny, změní se mnoho.“

Jak aktivovat relaxační odpověď a snížit zánět

Takže jakým způsobem aktivujete tuto reakci bloudivého nervu, aby nastoupilo uvolnění a klesly vám zánětlivé markery? V našem interview Hanscom uvedl několik strategií, o nichž se ví, že vedou k této reakci:

Expresivní psaní — Podle Hanscoma existuje více než tisíc vědeckých prací, které potvrzují, že expresivní psaní snižuje virovou nálož a zánětlivé markery. Jak na to: jednoduše napište své myšlenky na papír a pak listy roztrhejte. Jak vysvětluje Hanscom:

„Svým myšlenkám neutečete, ale můžete si od nich získat odstup. Papíry trháte ze dvou důvodů. Jednak proto, abyste psali svobodně – pozitivně i negativně. A jednak proto (což je důležitější), abyste ty věci neanalyzovali, protože to jsou jen myšlenky. Když se v nich budete moc šťourat, jen jim dodáte sílu. Cílem je stimulovat neuroplasticitu prostřednictvím vnímavosti, odstupu a pak volby jiného směru.“

Kvalitní spánek — Tucty užitečných tipů najdete v článku Spánek – proč ho potřebujete a 50 způsobů, jak ho zlepšit.

Odpouštění — Protijed na úzkost je kontrola. Když ztrácíte kontrolu, vaše tělo vytváří více stresových hormonů, více cytokinů a spouští hněv a úzkost.

„Zjistilo se, že 90 % lidí s chronickými bolestmi se není schopno odpoutat od situace, která ten problém původně způsobila. Ještě zajímavější je, že ten člověk, kterému nedokážou odpustit, jsou oni sami,“ uvedl Hanscom.

„Zjišťujeme, že v tomto léčebném procesu je hněv a odpuštění vždycky bod zlomu. Když jste rozhněvaní, rozohnění, jste v neustálém ohrožení. Když jste něčím uvěznění, zejména chronickou bolestí nebo uvěznění ve svém domě kvůli covidu-19, objevuje se frustrace. Zánětlivé cytokiny vám vyletí vzhůru.“

Přerušovaný půst / časově omezený příjem potravy — To lze provést několika způsoby. Ty nejčastější plány jsou shrnuty v článku Přerušovaný půst může předejít vzniku diabetu.

Nejjednodušší plán časově omezeného příjmu potravy spočívá prostě v tom, že jíte jen v časovém okně o délce 6 – 8 hodin s tím, že poslední jídlo sníte nejpozději tři hodiny předtím, než jdete spát. Výzkum ukázal, že časově omezené jedení podstatně snižuje zánětlivé markery.

Užívání ketonů — Přerušovaný půst či časově omezený příjem potravy zvyšuje produkci ketonů, ale vy můžete užívat i ketonový doplněk. Ketony katalyzují metabolické dráhy, které snižují zánět. Například inhibují NRLP3 inflamasom a aktivují NRF2.

Jak vysvětluje Hanscom, viry nemají rády ketony. „Chutná“ jim cukr, takže ketony mohou snížit replikaci virů. Jeho pracovní skupina vyvinula nutriční protokol, který podle jejích členů může pomoci vyřešit pandemii, jelikož se dotýká každé fáze virového onemocnění.

„Co se týče covidu-19, musíte brát vitamin B a vitamin C. Vitamin D je obrovsky důležitý. Je to vitamin, který lidem po celém světě chybí nejvíc. A pak musíte brát zinek a hořčík jen proto, aby vám fungovaly enzymy,“ říká Hanscom

Další jednoduché metody aktivace  bloudivého nervu, a tudíž spuštění relaxační odpovědi, jež vede ke snížení zánětlivých markerů:

Dechová cvičení s hlubokým dýcháním Mindfulness (bdělá pozornost)
Meditace Relaxace
Bzučení, broukání si Poslouchání ukolébavek
Studená žínka na čelo Akupunktura

Zdroj

Napsat komentář