Ne – není to „konspirace“. I doktor z newyorské JIP vidí, že léčíme COVID-19 špatně

přepis videa z YouTube

Jsem doktor Cameron Kyle-Sidell a pracuji na oddělení ARO a péče o kriticky nemocné pacienty v New Yorku. Před devíti dny jsem otevřel jednotku intenzivní péče určenou těm nejpostiženějším pacientům s COVID-19 v tomto městě. Během těch devíti dnů jsem viděl takové věci, jaké nikdy předtím. Při léčbě těchto pacientů jsem svědkem medicínských fenoménů, které u nemoci, o níž se předpokládá, že je virovým zápalem plic, prostě nedávají smysl. Před těmi devíti dny jsem předpokládal, že otevírám JIP pro pacienty se zápalem plic vyvolaným virovou infekcí, která pustoší plíce nemocným po celém světě; začíná mírně – kašlem a bolením v krku a progresivně nabírá na vážnosti, až vyústí v cosi, co se označuje jako syndrom akutní respirační tísně (ARDS). Toto je model, jímž se řídí každá nemocnice v této zemi. Tuto nemoc – ARDS – se připravuje léčit každá nemocnice a v dalších několika týdnech kvůli ní možná skončí na umělé plicní ventilaci několik stovek tisíc Američanů.

A přesto – všechno, co jsem v těch uplynulých devíti dnech viděl; pacienti, které léčím, plíce, jimž se snažím pomoci, mě přivedly k přesvědčení, že COVID-19 tímto stavem není a my se řídíme medicínským modelem, jenž neodpovídá pravdě. Krátce a stručně, domnívám se, že léčíme nesprávnou chorobu, a obávám se, že tato scestná léčba zakrátko způsobí obrovské množství utrpení velkému počtu lidí.

COVID-19 podle mého názoru není zápal plic a neměl by se tak léčit. Spíš působí jako nějaký druh virového onemocnění, které se nejvíc ze všeho podobá horské nemoci. Je to, jako by byly desítky tisíc mých spoluobyvatel New Yorku v letadle devět kilometrů nad zemí a kabina pomalu začínala ztrácet tlak. Těmto pacientům pozvolna čím dál víc chybí kyslík. Viděl jsem pacienty na kyslíku, jak si sundávají masku a propadají úzkosti a hrůze a nakonec modrají ve tváři. Ačkoli vypadají na pokraji smrti, nevypadají jako pacienti umírající na zápal plic. Nejsem horolezec a neznám podmínky v základních táborech na nejvyšších horách světa, ale mám podezření, že pacienti, které vídám v nemocnici, vypadají, jako by je někdo vysadil na Mount Everest bez možnosti aklimatizace.

Neznám správné řešení této nemoci, ale jsem si dost jistý, že ventilátor to není. Tím nechci říci, že nepotřebujeme ventilátory – rozhodně je potřebujeme, momentálně představují jediný způsob, jak dostat do pacientů o trochu více kyslíku, který tak potřebují. Když však léčíme lidi s ARDS, řešíme pomocí ventilátorů tzv. respirační selhání. Respirátor vykonává práci, kterou svaly už nezvládají, protože jsou příliš unavené. Jenže těmto pacientům fungují svaly dobře. Mám obavu, že když se při léčbě nové nemoci budeme řídit nesprávným modelem a budeme ventilátory programovat podle metody založené na představě respiračního selhání, a nikoli kyslíkového selhání, nadělají víc škody než užitku. Je mnoho metod, jak ventilátor používat, a ta, jež byla přijata na území celých Spojených států, spočívá ve zvýšení tlaku na plíce tak, aby se otvíraly. Je dost možné, že plíce pacienta nedokážou ustát tlak, který na ně vyvíjíme, a ARDS, který se vyskytuje po celém světě, není nic než poškození plic ventilátorem.

Já neznám řešení této nemoci a tuším, že budeme muset používat ventilátory, velký počet ventilátorů, ale cítím, že je můžeme používat podstatně bezpečnějším způsobem, bezpečnější metodou. Tato bezpečnější metoda představuje výzvu pro dogmata uznávaná lékařskou komunitou a plicními specialisty, což nebude snadné překonat. Jsem přesvědčen, že je bude nutné překonat, protože tu jsou stovky tisíc plic v ohrožení, a musíme to udělat teď.

Jsem si jistý, že pokud ti z nás, kdo přímo pečují o nemocné, ti z nás, kdo vidí věci, jaké jsme tu nikdy neviděli navzdory těm mnoha letům a tisícům pacientů, které jsme léčili, budou schopní předat tyto informace všem těm, kdo jsou pro nás tolik důležití, ačkoli se nepodílejí na přímé péči – vědcům, manažerům, lidem, kteří obstarávají zdroje, a stanovují metody léčby, politikům; pokud je dokážeme přesvědčit, že tato nemoc je jiná než cokoli, co jsme kdy viděli… jsem si jist, že bude nalezeno řešení, objevena účinná léčba a vypracován plán jejího nasazení, což zachrání desítky, možná stovky tisíc životů a plic. Ta chvíle nadešla právě teď. Míříme vstříc budoucnosti, v níž bude mnoho našich spoluobčanů trpět, nemluvě o všech těch lidech po celém světě. Neboť ti z vás, kteří nebudou trpět přímo v důsledku této nemoci; v důsledku hrozné daně, kterou si vybere na lidech, ti z vás, kdo kvůli ní nepřijdou o někoho z rodiny či přátel (a bude mnoho lidí, kteří takto ztratí někoho blízkého), budou beztak trpět velkými ekonomickými škodami, které vzniknou v důsledku COVID-19. Jsme v tom úplně všichni, a proto vás naléhavě žádám, zejména pokud pracujete přímo s pacienty: promluvte. Můžeme to změnit. Všem vám děkuji za poslech. Prosím šiřte tyto informace a opatrujte se.

1 komentář: „Ne – není to „konspirace“. I doktor z newyorské JIP vidí, že léčíme COVID-19 špatně

Napsat komentář