Několik zajímavých citátů o osvícení

z HighExistence.com

Hledá-li jeden člověk osvícení u druhého, je to, jako by jedno zrnko písku hledalo osvícení u druhého.

— Terence Mckenna

Skutečný smysl osvícení je dívat se na veškerou temnotu očima, jež nejsou ani drobet potemnělé.

— Nikos Kazantzakis

Osvícení je ničivý proces. Nemá nic společného s tím, že by se člověk stával lepším či šťastnějším. Osvícení je oddrolování veškerých nepravd. Je to prohlédnutí fasády předstírání. Je to naprosté vymazání všeho, co jsme považovali za pravdu.

― Adjašanti

Osvícení je zakušení důvěrného vztahu s celým vesmírem. Není tu žádná oddělenost. Zcela zmizíte v procesu dosahování jednoty s neopracovaným obsahem přítomného okamžiku. A protože to tak je, budete živí jako nikdy předtím.

[…]

Osvícení přesahuje spojení s „já“ a „moje“; je daleko za iluzí o tom, kdo si myslíte, že jste. V našem světě se považuje za výhodné mít pozitivní sebeobraz, ale moudrost buddhismu nás učí zcela se zbavit jakýchkoli obrazů. V sebedůvěře je skryta spousta utrpení. Je pěkné, když ji máte, ale ona přichází a odchází, zcela bez kontroly. Tato praxe cílí na to, abyste se zbavili všeho, co si myslíte, že jste. Pak sice stále děláte totéž, co ostatní – jíte rýži a pijete čaj – ale začínáte pociťovat na vlastní kůži, jaké to je být svobodný a čistý, hluboce upřímný a nezatížený úsilím.

— Larry Rosenburg

Utrpení znamená, že máte zlý sen. Štěstí znamená, že máte příjemný sen. Osvícení znamená, že jste se ze snu zcela vymanili.

― Jed McKenna

Možná jste čekali, že osvícení bude, jako když se rozsvítí – cvak! – náhlé a trvalé. To je nepravděpodobné. Po té první zkušenosti, kdy si řeknete „aha“, o něm můžete uvažovat spíš jako o stále se ztenčující vrstvě mraků.

— Ram Dass

Osvícení je zkušenost spočívající v expanzi našeho vědomí za jeho současné hranice. Mohli bychom říci i to, že dokonalé osvícení je uvědomění si, že žádné hranice nemáme a že celý vesmír je živý.

— Thaddeus Golas

Když se jeden z čínských císařů zeptal Bódhidharmy (zenového mistra, který přinesl zen z Indie do Číny), co je to osvícení, zněla jeho odpověď: „Spousty prostoru, nic svatého.“ Meditace není nic svatého. Proto nic, co si myslíte nebo cítíte, nespadá do kategorie „hřích“. Nic, co si myslíte nebo cítíte, nespadá do kategorie „špatné“. Nic, co si myslíte nebo cítíte, nespadá do kategorie „nesprávné“.

Všechno je to správný, šťavnatý materiál – hnojivo probouzení, hnojivo dosahování osvícení, umění žít v přítomném okamžiku.

― Pema Chödrön

Před osvícením jsi štípal dříví a nosil vodu. Po osvícení štípeš dříví a nosíš vodu. 

— zenové rčení

Proto je právě tato pomíjivost trávy a stromu, mlází a lesa pravou přirozeností Buddhy. Právě tato pomíjivost lidí a věcí, těla a mysli je charakteristickým rysem Buddhy. Příroda a krajina, hory a řeky jsou pomíjivé, protože jsou z Buddhy. Nejvyšší a úplné osvícení, protože je pomíjivé, je pravou podstatou Buddhy.

— Dōgen Zenji

Ptáci zpívají, ryby plavou a lidé, kteří jsou oddáni zazenu, se mu neustále nadšeně věnují, ačkoli to není zapotřebí. Náš život je v pořádku takový, jaký je. Všechno, co se děje, je už samo o sobě projevem našeho původního osvícení, ačkoli to nevíme. Nepotřebujeme vstoupit do odlišného stavu, nic měnit ani nic vyvracet. Jemný déšť dharmy padá po celou dobu rovnoměrně a volně na všechno. Každá jednotlivá věc tento déšť přijímá a využívá svým vlastním způsobem, každá jiným. Celý svět se rozvíjí v krásné a dokonalé souhře sil.

— Norman Fischer

Osvícení je nejhorším zklamáním ega.

― Chögyam Trungpa

Osvícený se stal svobodným a osvobozeným ode všech vazeb tím, že pochopil, jak vznikají a pomíjejí. Zprvu se z nich člověk těší, pak jsou mu nebezpečné, pak je uvolní a pustí.

— Buddha

Je zcela přirozené hledat při usilování o osvícení znaky určitých výsledků v každodenních zkušenostech. Vskutku je to tak, že váš každodenní život není nic jiného než vyjádření vašeho duchovního stavu. Váš život se změní, až začnete být více milující, ale ne způsobem, který předpokládáte. To, co se bude dít, není tak důležité jako to, jak na toto dění budete reagovat.

― Thaddeus Golas

Osvícení je nenaprogramovaný stav.

― Jed McKenna

K vědomí se nelze dobrat bez bolesti. Lidé udělají cokoli, ať je to jak chce směšné, jen aby se vyhnuli nutnosti čelit své duši. Člověk se nestane osvíceným tím, že si bude představovat jakési světelné postavy, ale tím, že učiní temnotu vědomou.

― Carl G. Jung

Osvícení, radost a mír vám nikdo nikdy nemůže dát. Ten pramen je ve vás.

— Thich Nhat Hanh

Překonali jsme pocit, že jedna zkušenost člověka navždy učiní osvíceným. Pochopili jsme, že to nebude tak snadné.

— Ram Dass

Podle Védanty jsou jen dva znaky osvícení, jen dvě znamení, že se ve vás odehrává transformace mířící k vyššímu vědomí. Prvním znakem je to, že si přestanete dělat starosti. Všemožné věci vás přestanou trápit. Začnete být veselí a plní radosti. Druhým znakem je to, že se začnete v životě setkávat se stále větším počtem smysluplných shod okolností, se stále větším počtem synchronicit. A to se bude zrychlovat až do bodu, kdy budete skutečně vnímat zázračné.

— Carol Lynn Pearson

Osvícení znamená převzít plnou zodpovědnost za svůj život.

― William Blake

Když vzdorujeme změně, říká se tomu utrpení. Avšak když to úplně pustíme a přestaneme bojovat, když přijmeme odpoutanost naší situace a uvolníme se vůči její dynamice, tomu se říká osvícení nebo procitnutí k naší pravé podstatě, k naší prazákladní dobrotě. Jiné slovo, které to popisuje, zní svoboda – osvobození od boje vůči elementární rozporuplnosti lidství.

― Pema Chödrön, Living Beautifully: With Uncertainty and Change

Pokud si myslíte, že jste osvícení, jeďte strávit týden se svou rodinou.

— Ram Dass

 

Zdroj: highexistence.com

veksvetl

Vydavatel a šéfredaktor OSUD.cz a Věk světla.

veksvetl has 869 posts and counting.See all posts by veksvetl

Napsat komentář