Nová kniha dr. Mercoly o škodlivých účincích elektromagnetického záření nyní již i v češtině

Knihu si můžete koupit zde.

„Nová přelomová kniha Dr. Mercoly o zdravotních účincích elektromagnetických polí je střízlivým příběhem a zároveň účinnou výzvou k akci. Dr. Mercola pečlivě popisuje historii a důkazy o
škodlivých účincích vystavení se elektromagnetickým polím a v reálném čase vám nabízí konkrétní kroky, které můžete podniknout ke zmírnění škod pro vás a vaši rodinu. Na základě přečtení této důležité knihy
zdvojnásobuji své úsilí o ochranu své rodiny a pacientů před škodlivými účinky EMP, zejména ve světle zavádění 5G. Je to boj, který se týká nás všech, a kniha doktora Mercoly nám může pomoci osvětlit
cestu v tomto důležitém boji.“

  • Thomas Cowan, M.D. – autor knih Lidské srdce, vesmírné srdce; Vakcíny, autoimunita a měnící se povaha dětských nemocí a Rakovina a nová biologie vody.

„Před deseti lety se můj zhoršující se zdravotní stav ze dne na den zlepšil po jedné jednoduché změně mých elektrických expozic. Kdybych věděl o zdravotních účincích bezdrátových sítí a vystavení
elektrickému proudu před patnácti lety, ušetřilo by mi to více než deset let hluboké osobní bolesti a utrpení. Přečtěte si prosím tuto knihu a podělte se o to, co jste se dozvěděli, abyste ochránili sebe i
své blízké.“

  • Peter Sullivan, zakladatel společnosti Clear Light Ventures

„Chcete vědět, jak elektromagnetická pole ovlivňují vaše zdraví? V této knize mistrně vysvětluje, proč se náš život a naše planeta stávají EMP*D a co s tím můžeme dělat. Čtivá a vyvážená kniha je povinnou četbou pro každého, kdo se skutečně zajímá o ochranu svého zdraví.“

  • Lloyd Burrell, autor knihy EMF Practical Guide a zakladatel webu ElectricSense.com

„Dr. Joseph Mercola napsal rozhodující knihu o elektromagnetických polích se zvláštním důrazem na to, jak ovlivňují naše zdraví. Jedná se o neocenitelný zdroj informací s mnoha praktickými řešeními, zejména
pro ty, kteří jsou na EMP citliví. Pro ty, kteří o EMP dosud nevědí nebo je odmítají brát vážně, bude po přečtení této knihy těžší je ignorovat. Každý by měl vědět o nebezpečí elektromagnetických polí.
Tato obsáhlá příručka vám k tomu pomůže.“


— Oram Miller, certifikovaný poradce pro stavební biologii a odborník na elektromagnetické záření

„Technologie 5G je příslibem rychlejšího připojení, větší šířky pásma, nízké latence, masivního internetu věcí a inteligentních měst. Co se vám na tom nelíbí? Dr. Mercola napsal čtivou a obsáhlou knihu, ve
které vysvětluje, co víme o možných nepříznivých biologických účincích masivního nárůstu našeho vystavení elektromagnetickým polím, pokud/jestliže se 5G stane široce dostupným. I když tuto technologii
nepoužíváte, nemůžete se jí vzdát, protože bude všude. Pokud se chcete informovat o nebezpečí elektromagnetických polí, je tato kniha tím pravým místem.“


— Stephanie Seneff, Ph.D. , vedoucí vědecká pracovnice, MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (Laboratoř počítačové vědy a umělé inteligence MIT)

„Nejnovější kniha Dr. Josepha Mercoly – EMF*D – seznamuje čtenáře s konceptem, že elektronické a bezdrátové technologie vyzařují frekvence v podobě špinavé elektřiny a mikrovlnného záření, které mohou škodit a škodí našemu zdraví. Tato kniha vychází v zajímavé době, kdy se vlády po celém světě předhánějí v zavádění bezdrátových technologií 5G, tedy generace, aniž by byly testovány biologické a zdravotní účinky dlouhodobého působení. Vzhledem k tomu, že jsme stále více vystavováni záření prostřednictvím chytrých měřičů, chytrých spotřebičů, Wi-Fi ve školách a nyní i antén malých buněk 5G umístěných na sloupech veřejného osvětlení každých zhruba 100 metrů, stále více lidí se ptá:
„Proč ten spěch s 5G?“ a „Opravdu tuto technologii potřebujeme?“ Už nám nestačí jíst ekologicky, pít čištěnou vodu, vdechovat čerstvý vzduch, cvičit a dostatečně spát, abychom zůstali zdraví. Musíme také
minimalizovat naše vystavení škodlivým účinkům elektromagnetického znečištění. Přečtěte si knihu Dr. Mercoly, EMF*D, kde se dozvíte, jak snížit své vystavení a jak napravit škody způsobené lektromagnetickým polem. Nebudete zklamáni!“

  • Dr. Magda Havas, B.Sc., Ph.D. , emeritní profesorka, Trent University,

ÚVOD

Po mnoho desetiletí ve 20. století bylo kouření cigaret běžnou praxí. Lidé kouřili doma, v práci i ve škole, při jídle v restauracích, při jízdě autem i v letadle. Krabička cigaret byla hrdě vystavena v kapse košile většiny mužů a ležela v dámských kabelkách. Přesuňte se do současnosti. Kouření je zakázáno téměř na všech veřejných místech a užívání tabáku výrazně pokleslo. Cigarety však byly takovou oporou každodenního života a komunitní kultury na celém světě, že si lze jen těžko představit, že by tomu bylo jinak. Dnes víme, že tabákový průmysl si byl vědom ničivých zdravotních účinků kouření již v 50. letech 20. století, ale před veřejností, na kterou spoléhal, že bude kupovat jeho výrobky, tyto důkazy tajil. Po celá desetiletí se veřejnosti bezostyšně lhalo o bezpečnosti cigaret. Teprve když několik odvážných whistleblowerů odhalilo skrytý výzkum a manipulativní taktiky tohoto průmyslu, začala naše vláda podnikat kroky ke snížení závislosti na tabákových výrobcích. Během těchto let však byly pravděpodobně předčasně zmařeny stovky milionů životů na celém světě.


Když se kalendář přehoupl do 21. století, začalo všechny ty krabičky cigaret po kapsách košil a kabelek nahrazovat něco jiného: mobilní telefony. Během dvou desetiletí od přelomu tisíciletí se tato komunikační zařízení, která byla kdysi novinkou, stala neodmyslitelnou součástí moderního života. Kouření a mobilní telefony mají bohužel společného více než jen to, že jsou populární. Společné mají i to, že představují obrovskou hrozbu pro zdraví jednotlivců i veřejnosti.


Nebezpečí mobilních telefonů nepochází z mobilních telefonů samotných, ale z jejich elektromagnetických polí (jinak známých jako EMP), která mobilní telefon – a další elektronická zařízení, která komunikují bezdrátově – využívají ke svému fungování. EMF – (Electromagnetic Fields, česky EMP, Elektromagnetická pole) jsou očima neviditelné a existují ve spektru frekvencí, které zahrnují
rádiové a televizní vlny, mikrovlny, viditelné světlo, ultrafialové světlo, rentgenové záření a radioaktivní prvky. Některé zdroje EMP jsou přirozené, například sluneční světlo, jiné jsou způsobeny člověkem – například energie používaná k přípravě potravin v mikrovlnných troubách.


Tato EMP mají prokazatelné negativní fyziologické účinky, ale jen velmi málo lidí si to plně uvědomuje. Průmysl nás ukolébává falešným pocitem bezpečí a dělá vše pro to, aby nás udržel v nevědomosti,
stejně jako v počátcích kouření. A zdá se, že naše vláda je nekonečně ochotná, ba dokonce dychtivá
umožnit technologickým společnostem dělat si prakticky cokoli, co se jim zlíbí – včetně utrácení velkých peněz na to, aby odradila zákonodárce od přijímání zákonů, které by regulovaly odvětví, v němž
je stále obtížnější pochopit, jaká nebezpečí hrozí, natož se jim vyhnout.


Podle konzervativního odhadu trpí elektrohypersenzitivitou 3 % populace, což znamená, že při vystavení elektromagnetickým polím pociťují hmatatelné příznaky – bolesti hlavy, nespavost, únavu, bušení
srdce, pocity píchání kůže. Zbytek z nás elektromagnetická pole necítí.


To však neznamená, že elektromagnetické pole, kterému jste vystaveni, nezpůsobuje škody. Bezdrátový průmysl a vládní agentury, které mají toto odvětví regulovat, chtějí, abyste věřili, že věda je vyřešena a že bezdrátová expozice je bezpečná. Bohužel toto sdělení není skutečností. Poškození elektromagnetickým polem se může projevovat nesčetnými způsoby, které zahrnují mnoho stavů, jež se vyskytují ve stále větším množství, jako je snížení počtu spermií, poruchy spánku, úzkost, deprese, Alzheimerova choroba a rakovina.


Obavy, že mobilní telefony mohou být škodlivé, jsem poprvé slyšel před více než 20 lety. Tehdy jsem souhlasil, že to má smysl, ale nepodnikl jsem žádné kroky. Pravdou je, že jsem prostě nechtěl věřit, že je to
pravda. Pokud jsem mohl posoudit, vědecké poznatky byly přinejlepším nejednoznačné.


A i kdyby to byla pravda, myslel jsem si, že moje zdravá strava a životní styl budou víc než dostatečné, aby kompenzovaly tyto relativně „nepodstatné“ expozice – bohužel to byl jeden z nejhloupějších
profesních předpokladů, které jsem kdy učinil. Těžko tomu uvěřit, ale naletěl jsem propagandě bezdrátového průmyslu. Nyní chápu, že pokud nepodniknete vážné kroky ke snížení expozice EMP,
nebudete schopni dosáhnout plného zdraví bez ohledu na to, jak pečlivě se stravujete nebo jak strategicky se rozhodujete o svém životním stylu.


Předpokládám, že mnozí z vás jsou na stejné lodi jako já, a neměli byste se cítit špatně. Koneckonců, bezdrátový průmysl má k dispozici mnohem větší prostředky, než kdy měl tabákový průmysl.

HROZBA BUDE NADÁLE NARŮSTAT
Chápu, že zprávy, které vám přináším, mohou být skličující. Koneckonců mobilní telefony a Wi-Fi nabízejí neuvěřitelně užitečné vymoženosti. A jsou všudypřítomné: jen málokdo z nás je v danou chvíli dál než pár
metrů od mobilu – dokonce i během spánku. Většinu pracovní doby trávíme na dosah ruky od počítače, který je bezdrátově připojen k internetu. Žijeme v domech, čtvrtích a městech, které jsou v přímém a neustálém kontaktu s těmito poli prostřednictvím elektrických rozvodů, mikrovlnných trub, věží mobilních telefonů a Wi-Fi.


S tím, jak si společnost osvojuje stále více bezdrátových technologií, jsme stále více vystaveni působení elektromagnetických polí o vysoké intenzitě. Některá EMP vyzařují zařízení, která sami vlastníme a
používá-me, ale i kdybyste si odmítli koupit mobilní telefon nebo bezdrátový směrovač, stále byste byli vystaveni stále většímu množstvíEMP díky rostoucímu počtu mobilních věží, bezdrátových hotspotů a
satelitů, které se používají k vysílání těchto signálů. Aby toho nebylo málo, s příchodem 5G (neboli „páté generace“ technologie mobilních telefonů), která se zavádí v době, kdy píšu tento text, se exponenciálně zvýší vaše vystavení elektromagnetickým polím – a s tím spojené zdravotní a environmentální důsledky. V době, kdy se vám tato kniha dostane do rukou, budete mít pravděpodobně přístup k 5G, pokud žijete ve velké městské oblasti.


Jak se dozvíte v následujících kapitolách, některá elektromagnetická pole, která bude 5G využívat, vyžadují nové technologie pro vysílání a příjem signálů. To znamená, že nás čeká exploze nových antén. A
všechny signály ze všech těchto dalších antén a základnových stanic se budou vršit na bažinu EMP, ve které se již nyní topíme. Tato nová elektromagnetická pole nebyla nikdy testována z hlediska
dlouhodobé bezpečnosti pro člověka, nemluvě o mikrobech, hmyzu, zvířatech a rostlinách. To znamená, že jsme všichni účastníky masivního nedobrovolného experimentu na veřejném zdraví. Pokud si však
přečtete tuto knihu, nebudete nedobrovolnými účastníky.


Budete vědět, čemu jste vystaveni, a co musíte udělat, abyste se ochránili.


A právě o tom je tato kniha, která vám poskytne znalosti, abyste mohli minimalizovat zdravotní rizika pro sebe a svou rodinu. Pokud totiž nevíte, jaká rizika podstupujete každý den, když si strkáte mobilní telefon do kapsy nebo ho držíte u hlavy, kupujete si chytrý spotřebič nebo přecházíte na telefon 5G, v podstatě hazardujete se svým zdravím, délkou života, a dokonce i s možností mít děti.


A co hůř, hazardujete se zdravím svých dětí, jejich životem a schopností mít děti (což je obzvlášť znepokojivé, protože mnoho dětí může začít komunikovat s mobilními telefony – ať už se dívat na video,
nebo jen náhodně mačkat tlačítka – ve snaze zabavit je už od šesti měsíců).


Pokud brzy nezačneme přijímat rozsáhlá opatření ke zmírnění této tikající časované bomby, budeme EMF*d. Říkám snad, že je třeba zrušit všechny užitečné technologie? Nebo dokonce jen mobilní telefony a Wi-Fi? Určitě ne. Říkám však, že by vám a vaší rodině prospěla poučená opatření, která by snížila vaše
vystavení záření, jemuž vás tyto technologické vymoženosti vystavují. Tuto knihu jsem napsal proto, abych vám s tím pomohl. Je načase se blíže podívat na rizika pohodlného bezdrátového připojení, abychom je mohli zmírnit. Koneckonců nelze napravit problém, o kterém nevíme.

Napsat komentář