Obložte si stěny alobalem a noste oblečení proti EMF, radí dr. Klinghardt

dr. Mercola

Elektromagnetická pole (EMF) patří k těm nejzákeřnějším hrozbám našemu zdraví. Otázka zní, jak rozumně omezit jejich vliv? Dr. Dietrich Klinghardt, jeden z mých dlouhodobých mentorů, mi v tomto směru poskytl řadu užitečných informací.

Klinghardt, jenž v roce 2012 založil Zdravotní institut Sophia1 , kde se dosud aktivně podílí na léčení pacientů, vás ani nepřijme do léčby, pokud nebudete souhlasit, že něco uděláte se svou expozicí EMF polím. Natolik je přesvědčen o jejich vlivu.

V Německu, odkud Klinghardt pochází, se pulsovaná EMF využívají k léčení už od 19. století. A dokonce i na střední škole se učil, že škodlivá EMF, jež vznikají kolem elektrického vedení, v magnetických polích o vysoké intenzitě a působením mikrovlnných signálů, škodí zdraví.

„Upozornili nás, že bychom neměli spát vedle elektrických zásuvek; že bychom u postele neměli mít elektrické světlo a třeba budík. To se vědělo už v 60. letech,“ říká Klinghardt. Když se Klinghardt usadil v USA, na tyto znalosti pozapomněl – dokud nezačal pracovat s autistickými dětmi.

Nadměrná expozice EMF v těhotenství zvyšuje riziko autismu

Klinghardt provedl pilotní studii, při níž měřil elektromagnetická pole v ložnici, kde spala v těhotenství matka autistického dítěte. Ukázalo se, že souhrn EMF z elektrického vedení, mikrovln z mobilů a jiné elektroniky tam byl vyšší než v případě matek zdravých dětí.

Studie nikdy nebyla publikována, ale výsledky ho přesvědčily, že EMF musí být oficiálně přehlíženým faktorem, jenž přispívá k autismu.

Další studie, na niž se Klinghardt odvolává, ukazuje, že mikrovlnné záření z mobilních telefonů, Wi-Fi routerů a podobných zařízení se v děloze koncentruje na dvacetinásobek.

Jak Klinghardt řekl, „bohužel membrány kolem dělohy mají ten zvláštní efekt, že silně koncentrují EMF přítomná v okolí. Dosažená úroveň pak není únosná pro vývoj nového člověka.“

Praktický dopad těchto poznatků Klinghardt pozoruje i ve své klinické praxi, neboť rodiny autistických dětí, které významně omezí přítomnost EMF v domácnosti, pozorují podstatné zlepšení stavu dítěte.

Avšak autismus není jediný problém, který nekontrolovaný vliv EMF zhoršuje. Byla prokázána souvislost tohoto druhu neionizujícího záření s Alzheimerovou chorobou a neplodností, zejména mužskou. Není nutno připomínat, že výskyt těchto problémů raketově roste. Kdyby se křivka tohoto vývoje nezměnila, společnost, jak ji známe, nakonec přestane fungovat.

Hrozba vyhynutí

Klinghardt vyprávěl, že Barrie Trower, renomovaný vědec, jenž pracoval pro britskou MI6, zkoumal účinky mikrovln na lidské zdraví tak, že vystavoval děti ze sirotčinců různým frekvencím a intenzitám EMF. Tento výzkum byl pak převeden do psychiatrických léčeben, kde se zjistilo, že můžete sterilizovat celé populace tak, že je budete vystavovat frekvenci 2,4 GHz, což je tatáž frekvence, která se dnes používá v západních zemích k přenosu mobilního signálu.

„Odhaduje se, že za dvě, tři generace vystavování se tomu samému záření mobilů a mobilních vysílačů, které dnes využíváme, budeme sterilní a v podstatě jako druh vymřeme,“ řekl Klinghardt.

Klinghardt taktéž cituje výzkum Olleho Johanssona,2 (s nímž jsem vedl rozhovor v roce 2008), neurovědce a stálého profesora na švédské univerzitě Karolinska. Ten zjistil, že oblasti s nejvyšším výskytem Alzheimerovy choroby jsou ve Švédsku zároveň oblasti s nejvyšší expozicí EMF.

Johansson varuje před zářením z mobilů už více než deset let a v poslední době se dostal pod silný tlak, aby z univerzity odešel, neboť mobilní operátoři univerzitě hrozí odejmutím finančních prostředků, které jí poskytují.3

Praktické tipy na noc

Zjistil jsem, že jedna z nejlepších preventivních strategií spočívá v tom, že eliminujete působení extrémně nízkých frekvencí (ELF; odpovídají 50 – 60 Hz) ve spánku, protože to je pro váš mozek nejdůležitější doba. Během spaní se vám aktivuje glymfatický systém, jenž umožňuje detoxikovat a eliminovat nahromaděné odpadní produkty včetně bílkovin amyloidů beta, které se v mozku ve zvýšené míře vyskytují při Alzheimerově chorobě.

Na většině míst toho lze dosáhnout jen tak, že si na noc vypnete elektrický jistič. V Chicagu a New Yorku stačí vypojit ze zásuvek elektrická zařízení – vzhledem ke konstrukčním specifikům budov není nutné vypínat elektřinu.

Nemocní lidé a těhotné ženy by se měli řídit přísnějšími Klinghardtovými doporučeními, jež spočívají ve vypnutí elektřiny v celém domě (s výjimkou chladničky, klimatizace či topení a nezbytných medicínských zařízení). Klinghardt to vysvětluje následujícími slovy:

„Elektrická pole jsou v tomhle legrační. Můžete si vypnout elektřinu v ložnici a mít ji až ob pokoj, a elektrické pole může indukcí stejně přeskočit z jednoho obvodu na další a vy stejně skončíte v nějakém fakt špatném poli. Jde o tělesné napětí – o to, které se vám vytvoří v organismu, když jste v nízkofrekvenčním poli, to je těch 60 Hz, které v domácnostech bývají. V noci je nejlepší vypnout pojistky…

Investujte pár set dolarů do dálkového ovladače spínačů, abyste v posteli mohli prostě jen stisknout knoflík a pojistky naskočí. To zaprvé. A zadruhé, pokud žijete v činžáku, kde je víc partají, poradil bych vám odstěhovat se.

Pokud to nejde, vytvořte si na zdi k sousedům ochrannou bariéru. Pokryjte stěnu alobalem, tou lesklejší stranou směrem k sousedům, matnou k vám. Pokryta musí být celá zeď.

Totéž můžete udělat s podlahou, pokud máte sousedy pod sebou, ale musíte to uzemnit. připojte to krokosvorkou tam, kde máte v elektrické zásuvce zem. Na mikrovlny to funguje krásně…

To uzemnění je na nízkofrekvenční pole. Praktické řešení, a přitom potřebujete tak dvě role alobalu a kabel, v součtu to vyjde maximálně na dvacet dolarů…“

Nejhorší viníky máte doma

Musíte si uvědomit, že pokud máte doma Wi-Fi router, tak máte uvnitř svého domova mobilní vysílač. Optimálně byste se měli Wi-Fi zbavit a být připojeni jen přes kabel. Pokud se bez něj neobejdete, tak ho, když ho nepoužíváte, dávejte do stíněné tašky. Tu si můžete koupit na internetu nebo sami vyrobit z materiálu Swiss Shield, což je bavlněná tkanina protkamá kovovými vlákny.

Myslete na to, že před některými jinými formami záření je velmi těžké se chránit. To se týká i frekvencí v pásmu 400 000 Hz, které používá policie a hasiči.

Pokud bydlíte poblíž policejní nebo hasičské stanice a po nastěhování jste začali trpět zdravotními potížemi, bude nejlepší se zas odstěhovat, protože před touto vlnovou délkou je prakticky nemožné se chránit. Pro většinu lidí je však nejhorším zdrojem expozice běžný elektrický proud v domácnosti, mobil (pokud není v režimu letadlo) a Wi-Fi router.

Další věc, kterou byste si měli zapamatovat: EMF na vás budou působit, ať už to budete cítit, nebo ne. Kdo je elektrosenzitivní, ten je bude fyzicky vnímat, ale bez ohledu na tuto vnímavost je četnost nemocí stejná. V průměru lidské tělo cítí biologické účinky telefonu na vzdálenost 3,5 m.

Změřil jsem si, že nezdravé úrovni záření z mobilu jsem vystaven i na vzdálenost 9 metrů, takže když mobil zrovna nepoužívám, přepínám si ho do režimu letadlo nebo ho dávám do Faradayova sáčku.

Klinghardt říká, že stupeň zlepšení stavu pacientů přímo koreluje s jejich snahou o zmírnění expozice EMF. Ti, kteří při kontrole po čtyřech měsících nehovoří o žádném zlepšení, neudělali (skoro) nic, aby utlumili svoji expozici elektromagnetickým polím. „Takhle černobílé to je,“ říká Klinghardt.

Praktické tipy na den

Utlumit vliv EMF během dne je ošidnější, neboť většina z nás musí ve dne používat nějakou elektroniku a vyskytovat se v oblastech, kde působí Wi-Fi. Vážně nemocným pacientům Klinghardt doporučuje používat Stetzer filtry, jež snižují hladinu špinavé elektřiny a elektromagnetické interference. Takový filtr si můžete vzít i do práce.

Také doma nemějte CFL úsporné žárovky, protože emitují mikrovlny. „Každá CFL žárovka je jako malý mobilní vysílač, který emituje tyhle frekvence, které jsou pro lidské zdraví naprosto devastující,“ varuje Klinghardt.

„Tohle vyhoďte a sviťte obyčejnými žárovkami. Ty jsou bezpečné. Za elektřinu sice zaplatíte víc, ale na zdraví se vám to vrátí milionkrát.“ LEDkám se raději vyhněte také.

Co se týče internetu, využívejte jen kabelové připojení. Když nepoužíváte mobil, mějte ho v režimu letadlo a/nebo v odstíněném Faradayově sáčku. Když už mobil používáte, místo volání pište zprávy (krátké) nebo používejte vzduchová sluchátka Blue Tube.

Rozhodně nepoužívejte bluetoothová sluchátka, která vám přivádějí elektrické pole přímo do mozku.

„A nakonec je tu i ochranné oblečení,“ upozorňuje Klinghardt. „Dobrý zdroj jsou webovky LessEMF.com (oblečení tady), kde toho mají hromadu, dokonce i celotělovou burku…

Jsou tam pěkná trička, je tam spodní prádlo. To je minimum, co vyžaduju od svých pacientů s neurologickými onemocněními a od autistických dětí; aspoň tohle musí mít na sobě nepřetržitě a ten rozdíl je obrovský… když si chráníte velký kus těla tričkem, váš mozek z toho má větší prospěch, než když si vezmete na hlavu odstíněnou čepici.“

Jak přesně nám EMF škodí

Elektromagnetická pole škodí zdraví prostřednictvím různých mechanismů. Jak vysvětluje Klinghardt, záření vám ovlivňuje mikrobiom – mění mikroby, které by vám jinak pomáhaly, na patogenní. Výzkum Martina Palla rovněž ukazuje, že mikrovlnné záření aktivuje napěťové vápníkové kanálky, které se nacházejí na vnější membráně vašich buněk.

Po aktivaci se otvírají a umožňují abnormální příliv vápníkových iontů do buňky. Tento příval nitrobuněčného vápníku a s tím spojené zintenzivnění vápníkové signalizace je podle všeho odpovědný za většinu škod, k nimž ve tkáních dochází.

Z tohoto důvodu mohou před účinky EMF do určité míry chránit přirozené blokátory vápníkových kanálků, jako je hořčík. Dávejte si pozor na jeho nedostatek.

Jako obzvlášť blahodárný se jeví threonát hořčíku, který působí jako silný protivirový prostředek. Klinghardt doporučuje užívání v míře, kterou vám střeva dovolí, tzn. že budete zvyšovat dávkování, dokud nebudete mít mírně změklou stolici. Svým pacientům zároveň podává homeopatikum fosforečnan vápenatý 12X, jenž moduluje vápníkové kanálky.

Ničivý vliv EMF na životní prostředí

Klinghardt též upozorňuje, že elektrosmog hraje důležitou roli v mizení včel a jiných životně důležitých opylovačů (ve spojení s toxickými pesticidy a herbicidy). Prospěšný hmyz mizí, ale klíšťata se nerušeně množí, neboť jsou vůči všudypřítomnému záření z mobilů vcelku imunní.

„Populaci klíšťat vždy drželi na uzdě ptáci. Ptáci požírají klíšťata, ale jen jimi se neuživí, potřebují i ostatní hmyz, takže se odehrává dramatické mizení zpěvných a jiných hmyzožravých ptáků,“ říká Klinghardt.

„Dramatický pokles populace hmyzu se odehrává tam, kde nejvíce působí mikrovlny. Máme videozáznamy z Německa, na nichž umírají stromy, celé lesy jen proto, že tam postavili vysílač mobilních operátorů.

Tento druh záření tak, jak se dnes používá, je zcela v rozporu se životem a jeho účinky ještě zhoršují těžké kovy, které v sobě máme, zejména hliník, který dýcháme. Totéž platí pro glyfosát a atrazin a jiné herbicidy, pesticidy a konzervanty.

Vytvořili jsme si tu vlastně dokonalou bouři, kterou můžeme utišit tím, že budeme jíst bio a vyhýbat se určitým věcem, určitým prostředím…“

Jsem pevně přesvědčen, že nekontrolovaná expozice EMF je důležitý skrytý faktor, jenž přispívá prakticky ke všem chronickým onemocněním a brání vyléčení. Klinické zkušenosti dr. Klinghardta tento můj názor podporují, protože se pacientům málokdy začne dařit lépe, dokud nezačnou brát hrozbu elektromagnetických polí vážně.

Myslete na to, že pokud jste nemocní, tak zredukovat čas strávený na mobilu z mnoha hodin denně na pár hodin vám pravděpodobně příliš nepomůže. Budete muset podniknout drastičtější kroky a ideálně úplně eliminovat elektrická a magnetická pole, přinejmenším v noci.

(ze stránek Mercola.com)

Napsat komentář