Nová studie: 5G mění buňky a ty pak SAMY vytvářejí koronavirus

Sayer Ji

Podle nové studie publikované v odborném periodiku Journal of Biological Regulators & Homeostatic Agents dost možná existuje jedinečný kauzální vztah mezi 5G milimetrovými vlnami a koronavirem. O této možnosti se diskutuje už od počátku koronavirové krize, ovšem jak vládní orgány, tak mainstreamová média ji popírají a označují za konspirační teorii, což vede i k cenzuře tohoto tématu na sociálních médiích.

Studie se jmenuje Technologie 5G a vyvolání koronaviru v kožních buňkách. Jejími autory je mezinárodní vědecký tým z USA, Ruska a Itálie; podle této studie 5G záření absorbují buňky kůže, které se chovají jako antény a vedou záření do dalších, hlouběji uložených buněk, v jejichž jádrech aktivují biosyntetické procesy založené na DNA, což nakonec vyústí v syntézu koronavirů uvnitř buněk postiženého organismu.

Takto autoři popisují, jak by to mohlo fungovat: 

„DNA je sestavena z elektricky nabitých elektronů a atomů a má strukturu připomínající induktor. Tuto strukturu lze rozložit na lineární, toroidní a kruhové induktory. Induktory interagují s vnějšími elektromagnetickými vlnami, pohybují se a v buňkách vyvolávají další vlny. Tvarem se tyto vlny podobají šestiúhelníkovým a pětiúhelníkovým bázím jejich zdroje v DNA. Tyto vlny vytvářejí mezery v tekutinách přítomných v jádru. Za účelem zaplnění těchto otvorů vznikají ještě další šestiúhelníkové a pětiúhelníkové báze. Ty se mohou pospojovat a vytvářet struktury připomínající virus, například koronavirus. Aby mohly v buňce vznikat tyto viry, je nezbytné, aby byla vlnová délka externího záření menší než rozměry buňky. Z tohoto důvodu by byly 5G milimetrové vlny dobrým kandidátem.“

U zrodu myšlenky, že jedna z příčin nemoci spojené s koronavirovou krizí má kořeny v působení nepůvodního (nepřirozeného) elektromagnetického záření včetně 5G milimetrových vln, stál dr. Thomas Cowan se svou silně kontroverzní prezentací, která je na řadě sociálních médií a globálních mainstreamových platforem označována jako „lživá a škodlivá“.

Podle dr. Cowana mohou 5G milimetrové vlny způsobovat poškození buněk, které vede k vylučování buněčného obsahu včetně nukleových kyselin a exosomů (nanočástic připomínajících viry, které v buňkách přirozeně vznikají a slouží k mezibuněčné komunikaci). Tento odpad, který dr. Cowan popisuje jako součást detoxikace poškozených buněk („buněčné fekálie“) může být mylně považován za exogenní viry (kupříkladu koronavirus) a RT-PCR testy, které jsou notoricky známé svou chybovostí co do rozeznávání konkrétních kmenů virů, mohou vydat falešně pozitivní výsledek.

Tato myšlenka se sice mírně liší od tvrzení autorů studie, ale přesto jsou mezi obojím výrazné paralely. Podle obou názorů vyvolává záření 5G buněčné změny, které jsou identifikovány jako důsledek působení koronaviru. Zda v buňkách skutečně dochází k vlastní syntéze koronaviru nebo zda buňka vylučuje odpad s nukleovými kyselinami připomínajícími virové nukleové kyseliny, se ještě musí přesně zjistit. V obou scénářích je však to, co je vnímáno jako COVID, tzn. nemoc pocházející zvnějšku, ve skutečnosti způsobeno buněčnými změnami vyvolanými působením elektromagnetického záření.

Toto téma prozkoumal i dr. Andrew Kaufman a zjistil, že to, co globální mainstreamový lékařský establishment považuje za „COVID-19“, jsou pravděpodobně naše vlastní exosomy vylučované zdravými i poškozenými buňkami.

Můj názor je takový, že exosomální procesy probíhající v těle a mezi různými těly simulují infekční procesy, což ale neznamená, že jsou znakem patologie a hrozícího úmrtí – spíše jsou určeny k podpoře kolektivního zdraví skupiny jednotlivců či celého živočišného druhu, možná dokonce více živočišných druhů ve spolupráci.

Podle tohoto názoru je to, co se standardně chápe infekcí/nákazou, ve skutečnosti nepochopený proces horizontální výměny informací, jehož úkolem je usnadnit detoxikaci, xenohormezi a aktivaci drah obranyschopnosti v rámci živočišného druhu; právě zde má pravý původ tzv. „stádní/kolektivní imunita“.

Nová studie zmíněná na  začátku tohoto článku se týká důležitého tématu, které je dnes usilovně cenzurováno, jmenovitě že zdravotní problémy spojené s infekcemi včetně té koronavirové způsobuje řada faktorů, z nichž nejdůležitější roli hraje tzv. biologický terén (vnitřní prostředí organismu), jenž určuje, do jaké míry bude člověk náchylný k onemocnění. Viry neexistují v žádném vakuu a neútočí na nevinná, bezbranná těla. Když je buněčný terén zdravý, nebezpečné infekce se v něm neusazují.

Mimoto objev lidského mikrobiomu (a společenství jeho virových složek, které se označuje jako virom) odhaluje, že s klasickou mikrobiální teorií vzniku nemoci je něco špatně a že to, co jsme dříve považovali za neviditelné virové hrozby, je překvapivě podobné, ne-li totožné s endogenními, virům podobnými prvky uvnitř buněk, jež jsou známy jako exosomy, od nichž lze viry často jen těžko odlišit. Například RT-PCR testy, běžně používané k diagnóze COVIDu, možná prostě identifikují virový či exosomální obsah vlastní našemu organismu, a tudíž vydávají falešně pozitivní výsledky, které pak ospravedlňují nasazení agresivních alopatických zásahů, jež vedou k hlubokému iatrogennímu poškození těla – to je paradoxně přičítáno COVIDu.

Zdroj

Napsat komentář