Nová věda: Univerzum se učí samo sebou: je přírodou, nebo strojem? Žijeme v jednom obřím algoritmu!

Zahajujeme dnes nový seriál Nová věda, milí čtenáři. Jde o další digest kratších či delších příspěvků, zejména na poli vědy, které by mohly objasnit leccos zatím soustředěné na poli spíše esoteriky. S pomocí překladu umělé inteligence vám zde tedy budeme nabízet nejrůznější pohledy na život blízký i vzdálený. (red.)

By Caroline Delbert Apr 14, 2021

Nový výzkum naznačuje, že vesmír se během svého vývoje sám učí fyziku.
Vědci chtějí na základě této studie vytvořit zcela novou oblast kosmologického výzkumu.
„Učení“ vesmíru se podobá evoluci.

Ve fascinujícím novém výzkumu vysvětlují kosmologové historii vesmíru jako historii samoučících se, autodidaktických algoritmů.

Vědci, mezi nimiž jsou i fyzici z Brownovy univerzity a Flatiron Institute, tvrdí, že vesmír vyzkoušel všechny možné fyzikální zákony, než přistál na těch, které kolem sebe pozorujeme dnes. Mohla by tato divoká myšlenka pomoci při informování o budoucím vědeckém výzkumu?


Myslíte si, že věda je drsná. My si to myslíme také. Pojďme si společně zablbnout.

Ve svém novém článku, který byl zveřejněn na preprintovém serveru arXiV, vědci – kteří získali „výpočetní, logistickou a další obecnou podporu“ od společnosti Microsoft – nabízejí myšlenky „na pomezí teoretické fyziky, počítačové vědy a filozofie vědy s diskusí ze všech tří perspektiv,“ píší, čímž dráždí rozsáhlost a multidisciplinární povahu výzkumu.


Zde je popsáno, jak to funguje: Náš vesmír dodržuje celou řadu fyzikálních zákonů, ale vědci tvrdí, že vzhledem k tomu, jak ve vesmíru funguje matematika, se zdají být stejně pravděpodobné i další možné fyzikální zákony. Pokud by tedy skupina kandidátských zákonů byla stejně pravděpodobná, jak jsme se dostali k zákonům, které dnes skutečně máme?

Vědci to vysvětlují:

"Pojem 'učení', jak ho používáme, je víc než jen momentální, hrubá adaptace. Je to kumulativní proces, který si můžeme představit jako teoretizování, modelování a předvídání. Například systém DNA/RNA/protein na Zemi musel vzniknout adaptačním procesem, a přesto organismům předvídá prostor mnohem větší, než jaký by mohl být v daném okamžiku adaptace kdy vyvolán."

Další teorie
Vesmír může být jedna velká neuronová síť

Můžeme to přirovnat k výzkumu Charlese Darwina, který studoval všechny různé způsoby specializace živočichů, aby se jim dařilo v různých prostředích. Proč máme například jeden monolitický soubor fyzikálních zákonů, a ne například spoustu specializovaných druhů pěnkav? To je stará otázka, jejíž počátky sahají přinejmenším do roku 1893, kdy jeden filozof poprvé vyslovil myšlenku „přírodního výběru“, ovšem pro zákony vesmíru.

V článku vědci definují řadu pojmů včetně toho, jak definují „učení“ v kontextu vesmíru kolem nás. Vesmír se skládá ze systémů, z nichž každý má procesy, které musí každý den plnit, říkají.

Každý systém je obklopen prostředím tvořeným různými jinými systémy. Představte si, že stojíte v davu lidí (vzpomínáte si na to?), kde je vaše bezprostřední okolí tvořeno právě jinými lidmi. Každé jejich prostředí je tvořeno, no, vámi a dalšími věcmi.

Evoluce je již druhem učení, takže když naznačujeme, že vesmír použil přirozený výběr jako součást realizace fyziky, odvoláváme se na tento specifický druh učení. (Musí mít něco vědomí, aby se mohlo učit? Aby tomu tak bylo, je třeba učení pečlivě definovat. Organismy a systémy neustále vykazují výsledky učení, například větší úspěšnost nebo vyšší míru reprodukce).

Výzkumníci tento rozdíl dobře vysvětlují:

"V jednom smyslu není učení nic zvláštního; je to kauzální proces, zprostředkovaný fyzikálními interakcemi. A přesto musíme učení považovat za něco zvláštního, abychom vysvětlili události, ke kterým dochází v důsledku učení."

Vezměme v úvahu výraz „Vůbec se neučíš“, který naznačuje, že výsledky pro určitou osobu a činnost jsou stále špatné. Používáme tento výsledek, abychom řekli, že k učení nedošlo. Co když se ale daná osoba snaží své výsledky změnit a prostě se jí to nedaří? Míru učení měříme pouze na základě viditelných výsledků.


Pokud vás zajímají podrobnosti, celá 79-ti stránková studie definuje spoustu fascinujících pojmů a představuje několik divokých a úžasných argumentů, které je využívají. Cílem vědců je odstartovat celou novou větev kosmologického výzkumu myšlenky sebe se vzdělávacího vesmíru.

A to prý není všechno.

"Pokud se zákony mohou vyvíjet, pak toho mohou dělat víc: Uvažujeme o tom, že pouze od vesmíru, který se sám učí svým zákonům, lze očekávat, že bude plodit takové další fenomény, jako jsou život a fyzika."

zdroj, translation via deepL

Napsat komentář