Další dva lékaři zveřejnili snímky podezřelých objektů v covidových vakcínách a patologických změn v krvi po očkování

Makia Freeman

Nezávislí lékaři z celého světa stále častěji poukazují na podivné věci, které pod mikroskopem nacházejí v covidových „vakcínách“. V předchozích článcích jsem se věnoval podkladům a analýzám, poskytnutým dr. Robert Youngem a dr. Carrie Madejovou. Ti zjistili, že některé covidové švindlvakcíny obsahují grafen, kovové nanočástice, vlákna, PEG, parazity a dokonce jakési vnímavé tvorečky. V tomto článku předložím zjištění dvou dalších doktorů, kteří provedli svůj vlastní výzkum a analýzu. Tyto nové poznatky jsou, nikterak překvapivě, strašné. Jednak propůjčují ještě větší věrohodnost výzkumu Younga a Madejové a jednak přicházejí s novými snímky dalších podezřelých substancí. Čím více toho budeme vědět o tom, co se nachází ve „vakcínách proti covidu“, tím bude patrnější, že tyto směsky plné nebezpečných toxinů a syntetického života absolutně nepatří do lidského těla. Co jsou například tato symetrická černá kolečka, která se vzájemně spojují jako dílky stavebnice, a co dělají v ampuli s vakcínou?

COVID vax contents

Dr. Zandre Botha

Dr. Zandre Botha z Jihoafrické republiky je certifikovaná analytička vzorků čerstvé a sušené krve; této profesi se věnuje 15 let. V pořadu Stewa Peterse vystoupila proto, aby prezentovala své fotografie jak vakcíny samotné, tak krve „očkovaných“. Při analýze použila jednorázovou tzv. vakcínu firmy Johnson and Johnson. Bothová prohlásila, že výsledky jsou velmi znepokojivé a že nic takového neviděla za celých 15 let své praxe. V interview několikrát zdůraznila, že „není expert“, ale o tom lze vzhledem k dlouholetým profesním zkušenostem polemizovat.

Při zkoumání krve očkovaných jedinců viděla děsivé příklady nahloučení červených krvinek, o kterém dr. Young hovořil už v roce 2020, na počátku této švindldemie. Říkal tomu „korona efekt“. Mezi červenými krvinkami nalezla i podivnou černou strukturu. Je zajímavé, že toto dr. Bothová viděla v krvi každého „očkovaného“ pacienta se symptomy! (Její snímek deformovaných červených krvinek a této podivné černé látky je použit jako úvodní fotografie k tomuto článku.)

To, co nalezla v ampulích, je ještě znepokojivější. Zaprvé tam viděla tu samou černou strukturu jako v krvi. Dále tam byly černé kroužky, možná kovové, které držely pohromadě (viz snímek výše). Vypadaly, že se umí samy skládat. Další fotografie ukazovala jakési černé čáry, které se začínaly tvořit na buňkách. Dr. Bothová k tomu řekla, že mnohokrát viděla při analýze krve vzduchové bublinky, ale ty to nebyly. Provedla i mikroskopii v temném poli, díky níž zjistila, že tyto částice lámou světlo.

Tady je její rozhovor s Petersem, kde uvidíte víc snímků.

Dr. Bothová vyvinula a na svých webových stránkách zveřejnila alternativní léčebné protokoly jak pro pacienty s covidem (ať už je to cokoli, vzhledem k tomu, že údajný virus SARS-CoV-2 nikdy nebyl izolován a zdokumentován v čisté formě), tak pro osoby, které se zotavují z „očkování proti covidu“.

Dr. John B

„Vědec, lektor, otec a whistleblower,“ který si říká dr. John B. a na Twitteru má přes třicet tisíc sledujících, zkoumal mRNA vakcínu společností Pfizer a BioNTech (Comirnaty). Své výsledky zveřejnil na Twitteru, přičemž na první fotografii se nacházela ruka v latexové rukavici, jak drží ampuli označenou jako Comirnaty. Uvedu tu několik jeho snímků. Jako vždycky platí, udělejte si svoje vlastní rešerše a dospějte ke svým vlastním závěrům. Ke snímkům jsou připojeny popisy s fyzikálními jednotkami, takže jen připomenu, že 1 metr (m) = 1 000 milimetrů (mm) = 1 000 000 mikrometrů (µm) = 1 000 000 000 nanometrů (nm). V jednom mikrometru je tedy tisíc nanometrů. Dr. John B. nejprve ukazuje, jak zoomuje na jednu kapku:

COVID vax contents

„Při nazoomování bylo zřejmé, že větší částice mají průměr asi 1 µm. Pro porovnání: průměr lidského vlasu: 70-90 µm (https://link.springer.com/article/10.1684/ejd.2015.2726), lidská červená krvinka: 8 µm (https://sciencedirect.com/science/article/pii/S0022509603001595), virus SARS-CoV-2: 90-100 nm (https://nature.com/articles/s41598-021-82852-7).“

COVID vax contents aggregation

„V tekutině se vyskytovaly i shluky částic.“

COVID vax contents fibers threads

„Vidět bylo i struktury podobné vláknům. Jejich průměr je v řádu nanometrů. (Pamatujte, lidský vlas má průměr asi 70-90 µm) Některá tato vlákna jsou jednoduchá (a, c), jiná rozvětvená (b, d).“

COVID vax contents ring

„Zřejmé byly i prstencové struktury.“

„Další třída částic: poměrně velké a s jedinečnými refrakčními schopnostmi (lámou světlo; připomínají tyčinky nebo čtverečky).“

COVID vax contents light refraction
COVID vax contents
COVID vax contents
COVID vax contents

Na posledních třech snímcích jsou objekty velmi divného tvaru, z nichž některé vypadají jako skleněné střepy a jiné jsou evidentně iridescentní, luminiscentní či fluorescentní. Nelze si znovu nepoložit otázku, co je to za látky a co sakra dělají v roztoku, který se lidem injekčně vpravuje do organismu?

Společné znaky

Díky všem těmto nezávislým výzkumům si můžeme poskládat obrázek, který nám víceméně řekne, co skutečně v těch „vakcínách“ je. Co mají zjištění jednotlivých výzkumníků společného:
– zaznamenány byly objekty podivného tvaru, jako skleněné střepy
– vlákna (některá i rozvětvená) (viz též nálezy na rouškách a podklady dr. Madejové)
– jasné luminiscentní či fluorescentní barvy, naznačující přítomnost luciferázy a/nebo jakéhosi operačního systému
– syntetické/uměle vytvořené látky (symetrické, např. kruhové)
– kousky, které se samy skládají

Bezostyšnost Nového světového řádu

Strůjci NWO museli vědět, že lidé budou obsah vakcín zkoumat pod mikroskopem a že zjistí, co v nich je. Na počátku švindldemie byl přístup k vakcínám přísně kontrolován, ale nyní se dostávají i k nezávislým výzkumníkům. Opravdu si ty osoby myslely, že se tyto informace nikdy nedostanou na veřejnost? Nebo se domnívají, že se už plán podařilo zrealizovat do takové míry, že ho vyzrazení neohrozí? Nebo jsou dokonce rády, že tyto informace zazněly – a přitom nevyvolaly žádnou revoluci ani výraznější odpor? Tyto a jiné snímky by se klidně daly předložit u soudu v rámci projednávání případů, souvisejících s falešnou pandemií covidu a nouzovým stavem. Do lidí se doslova píchají syntetické látky, které si žijí svým vlastním životem pod kontrolou čertví koho.

Transhumanismus nepřichází – on už tu je.

Zdroj

Napsat komentář