O důležitosti zinku pro imunitu – proč je součástí proticovidových protokolů?

dr. Mercola

Dr. John Campbell ve svém krátkém videu (je součástí původního článku) shrnuje některé vědecky podložené informace o spojitosti zinku a imunitního systému.  Domnívá se, že pro „změněnou odolnost vůči infekcím“ existuje biologický základ. Kromě vlivu na imunitu, který popíšu níže, je důležité vědět, že zinek hraje i jiné důležité biologické role. Ve vašem těle se kupříkladu nachází alespoň 300 enzymů, které ke svému normálnímu fungování vyžadují zinek.

Teď ale zpět k imunitě: americké Centrum pro léčbu a prevenci nemocí identifikovalo několik běžných lidských koronavirů, které jsou odpovědné za infekce horních dýchacích cest typu obyčejného nachlazení. Ačkoli nachlazení není nic vážného, každoročně se kvůli němu plní ordinace lékařů.

Takové nachlazení může trvat týden, ale i déle, zvlášť u dětí a seniorů. K jeho klasickým příznakům náleží rýma, ucpaný nos, bolení v krku, bolest hlavy a zvýšená teplota. Chřipka má podobné symptomy, ale silnější a provázené horečkou a zimnicí.

Zinku se dostalo uznání jakožto esenciálnímu minerálu až díky práci dr. Anandy Prasada v 70. letech. Dr. Prasad si deset let předtím zvolil jako objekt výzkumu mladé muže původem z Egypta, kteří trpěli růstovým problémem neznámého původu.

Poté, co začali užívat zinek, k úžasu jejich okolí o něco vyrostli. Národní akademie věd uznala zinek jako prvek nezbytný pro řadu aspektů lidského zdraví a Prasad se pustil do spolupráce s jedním vědcem z Univerzity státu Michigan – cílem jejich snažení bylo demonstrovat, že zinek ovlivňuje imunitu.

Tento druh výzkumu probíhá dodnes. V posledním desetiletí se podařilo potvrdit schopnost zinku zkracovat onemocnění dýchacích cest a snižovat jejich závažnost. Metaanalýza publikovaná v roce 2017 ukázala, že lidé, kteří hned na začátku nachlazení začnou užívat doplněk s 80-92 mg zinku denně, trpí nemocí o 33 % kratší dobu.

Novější výzkum z roku 2020 demonstroval důležitost zinku pro celkovou imunitu a upozornil na možnost, že jeho nedostatek zhoršuje průběh covidu-19.

Zinek je nezbytný pro normální vývoj imunitního systému

Od sedmdesátých let se vědcům podařilo hlouběji proniknout do skutečně klíčové role zinku v imunitě. Váš imunitní systém je první linie obrany vašeho těla. Ať už se jedná o infekční choroby, infekce ran nebo chronická onemocnění, vaše tělo se může bránit jen díky imunitnímu systému.

Vědci se už desítky let věnují zkoumání různých cest, jimiž si můžete podpořit přirozenou imunitu. Důležitou součástí této podpory jsou různé nutriční látky. Swiss Policy Research (SPR), dříve známý jako Swiss Propaganda Research (Švýcarský výzkum propagandy), se popisuje jako:

„… nezávislá, nestranná a nezisková výzkumná skupina, která prošetřuje globální propagandu. SPR sestává z nezávislých akademiků a nedostává žádné finance zvnějšku s výjimkou zpětných finančních darů čtenářů.“

Toto uskupení shromažďovalo informace a důkazy po celou dobu trvání pandemie covidu. Výzkumníci se domnívají, že osobám, jež mají vysoké riziko nákazy covidem nebo kteří byli v kontaktu s nakaženými, by se mělo dostat časné či preventivní léčby. Také tvrdí, že součástí této profylaxe či léčby by mě být zinek.

Zinek je i součástí protokolu časné a ambulantní léčby Aliance lékařů v první linii péče o covidové pacienty v kritickém stavu (FLCCC) a taktéž léčebného postupu, jehož autorem je dr. Vladimir Zelenko. Zelenko vytvořil webové stránky, kde shromažďuje medicínská data od lékařů v první linii z celého světa.

Zelenkovým snahám se dostává podpory od některých akademiků například z Univerzity státu Texas. Jak Zelenko, tak FLCCC začlenili zinek do svých úspěšných protokolů na základě ověřených vědeckých poznatků, jmenovitě těchto:

 • Nedostatek zinku vede ke zvýšené zranitelnosti vůči patogenům včetně těch, které pronikají kožní bariérou.
 • Zinek zprostředkovává nespecifickou imunitu, prospívá NK-lymfocytům a neutrofilům.
 • Nedostatek zinku brání aktivaci T-lymfocytů, tvorbě Th1 cytokinu a schopnosti B lymfocytů pomáhat při ničení patogenů. Ohrožena je i jejich tvorba.
 • Nedostatek zinku má vliv na funkci makrofágů, což může spustit produkci cytokinů a neplánovanou nitrobuněčnou smrt.
 • Zinek hraje ústřední roli při replikaci DNA, přepisu RNA, aktivaci a dělení buněk.

Jakými způsoby zinek pomáhá proti COVIDu-19

Dr. Campbell popisuje několik funkcí, s jejichž pomocí zinek pomáhá chránit tělo před covidem-19; jedna z nich spočívá v bránění virům pronikat do buněk. Zinek dále podporuje růst a fungování řasinek v dýchacích cestách.

Jedna studie, která vyšla v americkém lékařském časopise, jenž se věnuje problematice nosu a alergií, ukázala, že zinek stimuluje pohyby řasinek uvnitř dýchacích cest, čímž jim pomáhá čistit se od hlenu. Jiná skupina vědců odhalila, že díky doplňování zinku pokusným zvířatům tyto chloupky rostly delší a také měla zvířata větší počet slizničních buněk v průduškách.

Zinek též zlepšuje stav slizniční bariéry dýchacích cest. Roste díky němu množství interferonu gama (IFN-γ), který se významně podílí na ochraně před nitrobuněčnými patogeny. Je-li ho nedostatek, imunita nefunguje, jak má.

Některé studie dokonce naznačují, že IFN-γ prodlužuje dobu přežití pacientů, nemocných určitými typy rakoviny.

V průběhu roku 2020 jste pravděpodobně zaznamenali informaci, že zinek přímo brání replikaci virů uvnitř buňky. Podle Campbella snižuje účinnost RNA-dependentní RNA polymerázy, které se někdy říká replikáza, neboť umožňuje viru replikovat se v buňkách.

Nedostatek zinku vede k řadě různých onemocnění

Jak Campbell upozorňuje, nedostatek zinku vám nejen oslabí imunitu, ale může vyvolat i hyperzánětlivou odpověď v důsledku působení prozánětlivých cytokinů. Kvůli nedostatku zinku tedy budete jednak dostávat více viróz a jednak vám v jejich důsledku bude hrozit hyperzánětlivá odpověď.

Přibližně ve 14. minutě videa Campbell ukazuje Vennův diagram s průsečíkem dvou množin, z nichž v jedné jsou onemocnění/komplikace, u nichž je typický nedostatek zinku, a v druhé známé komorbidity, které představují riziko vážného průběhu covidu-19. Patří k nim:

ateroskleróza autoimunitní onemocnění astma
rakovina CHOPN diabetes
užívání diuretik seniorský věk imunosuprese
onemocnění ledvin a poškození (např. cirhóza) jater kouření obezita

Je zajímavé, že nedostatek zinku provází i celiakii, nesnášenlivost lepku. Přitom ta je stále častější: v USA jí trpí jeden člověk ze 141, ale před 60 lety se jednalo o velmi vzácné onemocnění.

Celiakii také s rostoucí četností provázejí „neklasické“ symptomy: místo typických průjmů, hubnutí a anémie se dostavuje například deprese. I zde je souvislost se zinkem – studie ukazují, že nízká hladina zinku v krevním séru může být příčinou chronicky špatné nálady. Zinek se též podílí na udržování normální koncentrace hormonu štítné žlázy T3.

Ionofory zinku zlepšují jeho vstřebávání

Existují přesvědčivé důkazy, že absorpci zinku buňkami zlepšují tzv. ionofory zinku. Aby zinek zastavil replikaci virů, musí se dostat do buňky, není pro něj ovšem nijak snadné proniknout tukovými buněčnými membránami.

Takových ionoforů existuje několik. Jedním z nich je zatracovaný hydroxychlorochin či chlorochin. Ten první využívá ve svém protokolu dr. Zelenko. Protokol je podložen odborně recenzovanou studií, v níž 141 pacientů obdrželo léčbu, zatímco 377 z té samé komunity ne. Sběr dat ukázal, že z první skupiny byli hospitalizováni jen čtyři pacienti, zatímco z té druhé 58. Z první skupiny zemřel jeden pacient, ale z druhé třináct.

Existují ale i jiné látky, které mohou takto fungovat, možná s výjimkou těch nejvážnějších případů. Zkoumán byl v tomto ohledu zejména quercetin a epigalokatechin-galát (EGCG), který se nachází v zeleném čaji.

Vědci zkoumali jejich účinky při komparativní studii. U obou zjistili ionoforové působení na lipidovou membránu a došli k závěru, že tyto látky mohou podstatně zvýšit biologické účinky zinku.

Není bez zajímavosti, že quercetin je silné antivirotikum a že quercetin a EGCG mají ještě tu výhodu, že inhibují 3CL proteázu. Přitom podle studie zveřejněné v roce 2020 v periodiku Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry „se předpokládá, že schopnost inhibovat koronaviry SARS je v některých případech přímo vázána na potlačení aktivity SARS-CoV 3CL“.

Doplňování zinku může vyvolat nerovnováhu mezi zinkem a mědí

Nedostatek zinku není nikterak vzácný. Odborníci se domnívají, že zinek částečně chybí 17,3 % globální populace, a odhadují, že většina lidí nad 65 konzumuje jen 50 % doporučeného množství zinku.

Tento deficit může být zčásti důsledkem vyčerpání půdy konvenčním zemědělstvím, ale původ může mít i ve volbě potravin, které nemají dostatek zinku ani za normálních okolností. Čtyři signály, že možná potřebujete více zinku:

 • nechutenství
 • letargie
 • zhoršená chuť a čich
 • častá nachlazení, chřipky či infekce
 • padání vlasů

Ačkoli se zinku poslední dobou dostává více pozornosti, tvrdí Emily Ho, Ph.D., z Institutu Linuse Paulinga při Oregonské státní univerzitě, že „nedostatek zinku je pořád svým způsobem mimo dosah pomyslného radaru, protože toho prostě dost nevíme o mechanismech, které kontrolují jeho vstřebávání, o jeho roli a dokonce ani o přesném testování jeho nedostatku“.

Některé laboratoře sice zjišťují ne-/dostatek zinku z vlasů, vzorků moči nebo pomocí chuťového testu, ale nejběžnější je zjišťování jeho koncentrace v krevní plazmě. Chuťový test lze provést doma a příslušné potřeby si objednat z některé laboratoře, která provádí testy na dálku. Spočívá v tom, že v ústech deset sekund podržíte 10 ml tekutého zinku. Protože má tekutina intenzivní chuť, nebudete s normální hladinou zinku schopni tuto chuť vydržet. Budete to chtít okamžitě vyplivnout.

Pokud vám zinek chybí, bude vám tekutina chutnat jako voda. Nedostatek zinku totiž vede ke zhoršenému čichu a vnímání chuti. V tom ovšem tkví problém tohoto testu. Snížené vnímání chuti může být důsledkem jiné poruchy či onemocnění a nemusí mít se zinkem nic společného.

Každopádně tyto skupiny lidí mají větší riziko, že jim tento důležitý minerál bude chybět:

 • podvyživení
 • senioři
 • lidé se zánětlivými a autoimunitními onemocněními
 • vegetariáni a vegani

Nedostatek zinku je zpočátku subklinický, což znamená, že jej neprovázejí žádné klinické symptomy. Negativně však působí na imunitní systém. Nerovnováha zinku a mědi může vést k jiným problémům.

Možná vás to láká začít zinek užívat, ale je důležité uvědomit si, že vaše tělo má své vlastní rafinované metody, jak si udržovat rovnováhu stopových minerálů, jako je měď, železo, chrom a zinek. Nejlepší je získávat živiny ze skutečného jídla – takto se nejlépe dosáhne optimální rovnováhy.

Při nemoci sice může být vhodné užívat zinek zvlášť, ale jinak doporučuji pokrývat jeho denní potřebu jídlem. Toto jsou některé z těch nejlepších dietárních zdrojů:

aljašský krab ústřice mandle
kešu ořechy fazole kuře z volného výběhu
jehněčí cizrna ovesné vločky
hovězí (z kusů z pastvy) čedar, ementál jogurt
houby špenát vepřové (kotlety)
dýňová semínka

Zdroj

Líbí se vám obsah našeho webu? Staňte se předplateli, pomozte nám dávat desítkám tisíc relevantní data a informace! Děkujeme!

Napsat komentář