Pandemie slouží na hlubší úrovni jako rituál, jehož cílem je změnit lidstvo

Makia Freeman

Celý svět se účastní okultního iniciačního korona-rituálu,

ačkoli si to jen málokdo uvědomuje. Opatření, s nimiž vlády celosvětově přišly od chvíle, kdy začala operace Koronavirus, jsou vlastně součásti okultního iniciačního rituálu, které byly chytře přizpůsobeny současné falešné pandemii a zamaskovány jako strategie ochrany veřejného zdraví. Jak jsem psal již v předchozím článku, tato pandemie je ten druh události typu 9/11, jaké se pečlivě plánují desítky let předem. Osoby, které řídí svět a jimž často říkám konspirátoři nového světového řádu, nenechávají nic náhodě. Jsou to černí magikové a toto cvičení naživo provozují podobným způsobem, jakým provádějí své tajné satanské rituály. V obou případech je nicméně cíl tentýž: vytrhnout zasvěcované z normálního režimu existence, zlomit je, přimět je k podřízenosti, přemodelovat je k obrazu manipulantů a nakonec je vypustit do nového normálu, který má jen málo společného s jejich původním způsobem života.

Korona-iniciační rituál: lockdown a karanténa (izolace)

Každý rituál vyžaduje přípravu. Jeho úvodní fází je izolace. Ta slouží k tomu, aby byl zasvěcovaný vytržen z všední existence („z toho, co patří světu“). Zapotřebí je přeseknout všechna pouta k vnějšímu světu. Zasvěcovaný bývá někdy dokonce poslán do tmavé místnosti nebo jeskyně – symbolizuje to též nadcházející znovuzrození z temné dělohy. Smyslová deprivace vede k navození jiného stavu mysli, kdy iniciovaný ztrácí kontakt se svými zažitými přesvědčeními a druhy chování.

Při operaci Koronavirus sloužil jako izolační aspekt rituálu počáteční přísný lockdown, jenž je v různých formách obnovován. Vnímavějším lidem už na jaře přišlo nápadné, že celá společnost sestávající ze zdravých lidí byla umístěna do karantény. Přitom karanténa byla vždy vyhrazena nemocným či nakažlivým jedincům. Je absurdní dát do karantény zdravé lidi. Nicméně cílem bylo izolovat lidi jakýmkoli způsobem, aby byl naplněn první krok rituálu.

Korona-iniciační rituál: mytí rukou (odmítání)

Dalším prvkem dosud probíhajícího rituálu je obsedantní, kompulzivní mytí a dezinfikování rukou. Mytí rukou samo o sobě je v normální míře důležitá součást každodenní hygieny, avšak při operaci Koronavirus bylo posunuto na úplně novou úroveň, která připomíná tu, jež je jinak typická pro obsedantně-kompulzivní poruchu.

Ze symbolického pohledu mytí rukou připomíná postavu Piláta Pontského, který si umyl ruce nad osudem Ježíše Krista, čímž se vzdal rozhodování nad jeho osvobozením, či popravou. Mytí rukou souvisí s odmítáním. Ale kdo nebo co je odmítáno? Staré, normální vnímání svobody?

Korona-iniciační rituál: zakrývání obličeje (cenzura, podřízenost, odlidštění, zdůraznění falešné myšlenky nebezpečí, alter ego)

Roušky jsou obrovsky důležité téma v mnoha směrech. V článku Odmaskování pravdy: studie ukazují, jak vás dehumanizující roušky oslabují a nechrání jsem shrnul některá vědecky ověřená fakta, podle nichž je nošení roušek nejen z lékařského hlediska k ničemu, ale navíc škodí vašemu zdraví. Ritualistický aspekt roušek je však mnohem hlubší.

Zaprvé roušky odkazují k cenzuře. Zakrývají ústa, neumožňují svobodně zaznít hlasu. Vzpomeňte si na všechny ty obrázky, které zobrazují cenzuru pomocí člověka se zalepenými ústy. Cenzura nejen symbolická, ale velmi reálná, je obrovskou součástí korona agendy. Už při neblaze proslulé simulaci Event 201 účastníci hodiny modelovali, jak řídit oficiální narativ a cenzurovat odlišné názory.

Zadruhé roušky symbolizují podřízenost, s níž se vzdáváme neomezeného přístupu ke kyslíku. V celé této agendě vůbec nejde o virus. Jde o kontrolu, o přinucení lidí, aby se podvolili manipulátorům NWO.

Zatřetí roušky odkazují k robotům. Odlidšťují. Zbavují člověka možnosti vidět do tváře ostatním. Odstraňují individualitu, všichni jsou si v nich podobní. Přispívají ke vzniku úlové mysli. Izolují lidi od sebe a ztěžují komunikaci řečí těla a tím pádem i empatii, která je v mnoha případech založena na tom, že vidíme druhého člověka.

Začtvrté roušky posilují podprahovou zprávu, že jsme všichni ve vážném nebezpečí, že musíme ustavičně žít ve strachu, že se musíme chránit, že tu probíhá opravdová epidemie. Která tu ve skutečnosti není.

A nakonec je zakrývání obličeje v podobě masek (v angličtině je „mask“ jak rouška, tak maska) běžné i mezi příslušníky elity, kteří si je nasazují při svých večírcích a rituálech. Vzpomínáte si na satanistické orgie v Kubrickovu filmu Spalující touha (Eyes Wide Shut)? Masky skrývají identitu. Urychlují „smrt“ staré totožnosti. Vytvářejí alternativní osobnost.

Illuminati ball elite Rothchilds masks
Rothschildové v maskách na maškarním plese v r. 1972

To je úzce spojeno s neuvěřitelně důležitým tématem satanistického rituálního zneužívání a kontroly mysli. Manipulant používá mučení a zneužívání k vyvolání disociace osobnosti u oběti. Disociace spočívá v odštěpení osobnosti, díky němuž se může oběť lépe vyrovnat s obrovskou bolestí, která je jí způsobována. To je vrozená obranná strategie. Naneštěstí je výsledkem vznik minimálně jednoho alter ega, které funguje nezávisle na základní osobnosti. Žádné z takto vzniklých alter eg neví o existenci jiných, tudíž lze oběť naprogramovat k požadovaným činnostem (např. sexuální otroctví, vražda) s tím, že si je nebude pamatovat, neboť se alter ego po události stáhne do podvědomí.

Masky/roušky jsou symbolickým znázorněním skrytých aspektů našich osobností, na které manipulátoři NWO záměrně cílí svou podprahovou propagandou.

Korona-iniciační rituál: Sociální distancování (nový normál)

Když rituál směřuje ke svému završení, zasvěcovaný se dostává do nového režimu myšlení a chování. Je přetvořen k obrazu svých manipulantů. V případě covidu je konečným cílem nový normál, v němž budou lidé nastálo izolováni a odpojeni jeden od druhého (a zároveň, testováni, trasováni, sledováni a očkováni). Sociální distancování je ve skutečnosti asociální – jeho účelem je oprostit mezilidský kontakt od doteků. Od doteků, které nás dělají lidmi.

Zničení starého, nastolení nového

Kdybych měl shrnout celý korona-rituál do jediné  fráze, byla by to tahle stará a osvědčená: ordo ab chao. Řád z chaosu. Hegelovská dialektika. Problém-reakce-řešení. Fénix povstávající z popela. Cílem je zničit staré pořádky a nastolit nové.

corona initiation ritual phoenix ashes
Oblíbený symbol NWO

Ten koncept sám o sobě není zlý – jde o to, jak je nasazen. Rituál má změnit mysl a charakter zasvěcovaného, jenže to lze provést jak vědomě, tak nevědomky. Jak se souhlasem dotyčného, tak bez něj. Jako bílá magie, nebo jako černá: tzn. buď jej využijete k tomu, abyste ovládli své destruktivní stránky a stali se lepším člověkem, nebo jej jiný člověk (zde v rámci celosvětové konspirace) použije na vás a ostatní lidi, aby učinil svět méně svobodným a pokojným, zato však kontrolovanějším a hierarchičtějším.

Co bych dodal na závěr

Operace Koronavirus je globální rituál s mnoha vysoce symbolickými prvky. Lidé jsou v něm nic netušícími účastníky, kteří nevědomky podporují hlubší agendu (spolupracují na svém vlastním zotročení, podřizují se směšným omezením a dokonce aktivně udávají své spoluobčany). Ritualistická podstata koronavirové pandemie není překvapivá, víme-li, že nejvnitřnější jádro NWO je tvořeno satanisty, kteří praktikují černou magii. Jak dokládají svědectví přeživších whistleblowerů, dochází při jejich satanských rituálech ke znásilňování, lovu lidí jako zvířat, masovým orgiím, pití lidské krve, kanibalismu a obětování dětí. Máme-li si uchovat svá práva a svobodu tváří v tvář této temnotě, musíme si dávat pozor i na tyto hlubší symbolické aspekty agendy nového světového řádu

Zdroj

1 komentář: „Pandemie slouží na hlubší úrovni jako rituál, jehož cílem je změnit lidstvo

Napsat komentář