Poslední 3 roky: Přibližně polovina lidí v některých zemích prý brzy zemře, nebo zmizí. Kam a proč?! (1.)

Co říkáte na tenhle titulek „na plnou hubu“? Ne. Od starého MM jste to nečekali, že? Ale (moc se omlouvám) jsem „otravován“, abych to sepsal. A je to opravdu „otravování“ a mně se to nelíbí, ok? A neobtěžujte se ptát, proč tento článek zveřejňuji zrovna teď. Nemám o tom ani ponětí.

A tak to chodí, nevíte. Takže si prostě užijte čtení, a pokud s vámi tento článek rezonuje, tak skvěle pro vás! V opačném případě si prostě vezměte víno, dobrého společníka a snězte nějaké lahodné chutné jídlo… věci, které si můžete vychutnat a přivonět k nim.

A ještě jedna věc.

V této analýze se budeme bavit s profesionálním dálkovým pozorovatelem (lidé využívající rozšířené psychické či duchovní smysly, telepatii, dálkové vnímání a další, pozn. red.) o jeho komentáři k předpovědi Deagel. A vzhledem k tomu, že jsem tak šíleně hnán k tomu, abych tento článek protlačil ven (z bůhvíjakého důvodu), zařazuji celý rozhovor s ním.

A jede to všude.

Takže se připoutejte. Něco z toho může být pro někoho důležité, něco pro někoho ne. Takže se uvolněte a vezměte si z tohoto článku to, co je pro vás důležité, a zbytek ignorujte.

DOBŘE?


Úvod

Korporace Deagel je menší pobočka americké vojenské rozvědky, jedna z mnoha tajných organizací, která shromažďuje údaje pro účely rozhodování na vysoké úrovni a připravuje důvěrné informační dokumenty pro agentury, jako je Národní bezpečnostní agentura, OSN a Světová banka.

Je to dílo „lásky“ některých vysloužilých zpravodajských aktivistů a stejně jako většina z nás, bývalých špionů, sídlí mimo Spojené státy. Stejně jako MM zde. Máme k tomu VELMI dobré důvody. Důvody, které jsou příliš složité na to, abychom se jimi v tuto chvíli zabývali. Ale VÍME, co děláme. O tom nikdy nepochybujte.

O Deagelovi je například známo, že se podílel na zprávě Stratforu o Severní Koreji. S takovým rodokmenem by měl být Deagel považován za legitimního hráče ve zpravodajské komunitě, a ne pouze za dezinformační aktivistu.

Pokud je tomu tak, pak je třeba předpokládat, že její předpovědi počtu obyvatel pro rok 2025, stejně jako předpovědi průmyslové výroby pro jednotlivé země, vycházejí ze strategických předpokladů, které jsou sdílené a dobře pochopené ostatními hráči ve zpravodajské komunitě.

Predikce od Deagelu


Až do začátku „pandemie“ Covidu byli mnozí komentátoři Deagelovými tabulkami zmateni.

Možná byly součástí psychologické operace?

Ve světle nedávných událostí jsme však nuceni uvažovat o možné souvislosti mezi předpokládaným masivním úbytkem obyvatelstva některých zemí, který Deagel předpovídá, a dalšími trendy probíhajícími právě nyní.


Trendy?

Jaké trendy?

Devalvace dolaru s americkým Kongresem, který se vymkl kontrole.
Podivné trvání na použití mRNA vakcíny namísto tradiční vakcíny "mrtvého hostitele".
Globální pandemie, kterou Amerika královsky nedává a kazí.
Touha po válce s Čínou.
Touha po válce s Ruskem.
Touha po válce s Íránem.
Čína, Rusko a Írán tvoří jednotný asijský blok.
Rasová válka ve Spojených státech.
Pokrokový nápor a kontrola všech elektronických médií.
Rýsující se bubliny téměř ve všech oblastech amerického života.

A tak dále a tak dále…


Deagelův scénář

Korporace Deagel byla požádána, aby vysvětlila myšlenky, které stojí za podivným souborem údajů o počtu obyvatel a produkci. Její odpověď sice nemůžeme brát za bernou minci, nicméně vykresluje obraz, který je velmi podobný světu, který vidíme nyní. A to vůbec není přehnané.

Vezměme si…
[1] Falešný americký HDP

Stručně řečeno, tvrdili, že americká vláda značně nadhodnotila skutečnou úroveň amerického HDP. To znamená, že až zemi postihne další hospodářská krize, bude fatálně ohrožena.

Jak může být HDP tak vysoký, když celých 61 % Američanů je tak chudých, že neplatí federální daň z příjmu?

To se vymyká racionálnímu chápání.

[2] Scénář pandemie

V úvahu berou také „pandemický scénář“ – jejich termín – způsobený ebolou nebo podobným patogenem. To by podle nich způsobilo mimořádně vysokou úmrtnost, což by vytvořilo extrémní tlak na poskytovatele zdravotní péče v celé Americe a výrazně by snížilo ekonomický výkon.


[3] Finanční krize s americkým dolarem

Tato pandemie by se mohla rychle vymknout kontrole a vyvolat mezinárodní finanční krizi:

„Kolaps západního finančního systému zničí životní úroveň jeho obyvatel a zároveň ukončí Ponziho schémata, jako je burza a penzijní fondy.“

Snažíme se na to přijít…

Předpovídaný dramatický pokles počtu obyvatel USA se snaží vysvětlit odkazem na masivní migraci milionů Američanů za ekonomickou úlevou do jiných zemí, ale to je nepřesvědčivé.

Zdá se, že to sami připouštějí, když přidávají další vysvětlující faktor – rozšířenou sebevraždu jako reakci na ekonomickou nouzi. Ani to však není uspokojivé.

Hlavním důvodem, proč předpovídají kolosální pokles počtu obyvatel USA do roku 2025 – pokles až o 70 % – je rozsah a závažnost údajné pandemie.

Jak uvádějí,

„počet obětí bude strašlivý“.

Mapa

Zde je mapa zobrazující předpovědi uvedené v prognóze. Vidíte, že Asie je nezasažena, zatímco Amerika a Západ strašlivě trpí.

Japonsko přijde o 1/5 své populace!
Austrálie přijde o celou třetinu obyvatel!
Kanada přijde o čtvrtinu obyvatelstva!
Spojené státy ztratí téměř 3/4 své populace!

Načasování

Podle všeho se z historického hlediska potvrzují předpovědi „čtvrtého obratu“ o masivním poklesu počtu obyvatel v této době. Datum a načasování souhlasí se Straussovým a Howeovým modelem pro Ameriku.

Tento model je centristický pro Spojené státy a uznává, že různé společnosti a různé kultury mají různé „obraty“ a generační změny.


Údaje o počtu obětí

Počty obětí jsou obrovské. Jsou vyšší než to, co by si člověk spojoval s takovými věcmi, jako je…

Občanská válka = 2 až 10 %.
Genocida = 25 % až 99 % populace.

Například 77,0 % tutsijské populace Rwandy. Hutuové tvoří 85 % obyvatelstva. V Kambodži bylo vyhlazeno 70 % celkové populace Čamů.

Světová válka = 6 % až 9 % populace (druhá světová válka).
Světové vojenské impérium = 11 %

Čingischánův odkaz je odkazem nelítostného válečníka, který ovládl nepředstavitelné množství území. Vyvraždil asi 40 milionů lidí a snížil počet obyvatel Země o 11 %.

Pandemie = 15 % až 60 %

Dýmějový mor byla smrtící pandemie, která v polovině 13. století vyhubila obrovskou část světové populace. Jen v Evropě mor vyhubil téměř 50 % evropské populace.

Jaderná válka = 30 % až 85 %
Hospodářský kolaps = 1 % až 30 %

Fiasko, jehož středobodem je Amerika


Na základě historických precedentů a Deagelových předpovědí lze takováto čísla a údaje spojovat pouze s katastrofou, jejímž středobodem bude Amerika. Nikoliv globální. Protože kdyby šlo o globální katastrofu, pak by čísla o příčinné souvislosti byla jednotnější.
.
Nejpravděpodobnějším kandidátem je kombinace dvou (nebo možná i více) výše uvedených přispěvatelů. Které jsou…


Kandidátské kombinace katastrof

Zde jsou některé z mnou navrhovaných kandidátních kombinací, které nám umožňují lépe pochopit, jak by mohlo být dosaženo těchto obrovských čísel o příčinné souvislosti s populací…

Globální pandemie A genocida.
Globální pandemie A občanská válka s genocidou.
Globální pandemie A zhroucení vojenské říše s válkou.
Globální vojenská říše A jaderná válka s globální pandemií.

Podle mého názoru, jak věci rozumím, se tedy druhy předpovědí (jak je určuje předpověď) mohou projevit JEDINĚ kombinací nějakých velmi děsivých událostí, které se stanou v jedné soustředěné geografické oblasti.
Jak tedy dospěli k těmto číslům?

Jsou to skutečně šokující čísla a hodnoty. Tak šokující, že se prostě nejedná o extrapolaci trendů. Protože extrapolace trendů ukazuje, že věci se buď pohybují směrem k „nekonečnu“, nebo se propadají do „černé díry“. Neexistuje však způsob, jak by bylo možné tyto údaje kvantifikovat do čísel.

Jak tedy sakra přišli na tyto hodnoty, které používají? A přišli s konkrétními hodnotami a konkrétními údaji. A to vše je velmi, velmi specifické. Jako například toto…


Konkrétní údaje a hodnoty

Zde jsou některé z velmi specifických údajů, ke kterým dospěli…

Země, které podle Deagela (podle roku 2014) utrpí největší úbytek obyvatelstva, jsou:

To je zatraceně konkrétní. Člověk neví.

pokračování

translation via deepl and deeps, zdroj

Napsat komentář