Paralen je toxický pro dětskou nervovou soustavu a dospělým bere schopnost zdravě komunikovat

Ethan Huff

(Natural News) Když se zeptáte průměrného mainstreamového lékaře na bezpečnost paracetamolu nebo se rozhodnete zjistit odpověď v oficiálních vědeckých časopisech, pravděpodobně se dozvíte, že je tato látka (v USA označovaná jako acetaminophen a prodávaná nejčastěji pod názvem Tylenol; u nás Paralen, ale paracetamol se přidává do různých dalších léků na nachlazení apod. jako je Coldrex, děti jej dostávají hlavně ve formě sirupu Panadol) tak bezpečná, že ji mohou užívat i těhotné ženy a děti. Pokud se však rozhodnete toto téma prozkoumat zevrubněji a pročtete si i jiné zdroje, zjistíte, že pravda zdaleka není tak optimistická. (Tento článek je sice zaměřen na jiné vedlejší účinky paracetamolu, ale není od věci připomenout si, co vám zdánlivě neškodný Paralen udělá s játry i při relativně mírném předávkování, viz např. tento článek.)

Internet je sice plný rádoby vědeckých informací o údajné bezpečnosti a účinnosti Paralenu, ale existuje i množství důkazů, které říkají pravý opak. Vyplývá z nich, že toto populární léčivo na horečku a bolest je škodlivé – obzvlášť pro děti. Škodlivé účinky se mohou projevit i při užívání v těhotenství, kdy látka přejde placentou do organismu nenarozeného dítěte.

Dr. William Parker, Ph.D., docent na Duke University, rozebírá v analýze, kterou sestavil pro GreenMedInfo.com, řadu známých i méně známých vedlejších dopadů užívání paracetamolu včetně neurotoxických účinků tohoto léčiva. Ty postihují zejména vyvíjející se nervovou soustavu dětí a pubescentů.

Četné studie provedené na zvířatech prokázaly, že Paralen může způsobit dlouhodobé poškození mozku, které vede k horšímu sociálnímu fungování. To potvrzuje i výzkum, jenž proběhl na The University of Maryland; vědci navíc zdůraznili, že vůči neblahému působení paracetamolu je citlivější mozek samců.

Jelikož byla objevena i spojitost mezi užíváním paracetamolu a ADHD a autismem, dvěma poruchami chování, které se projevují častěji u chlapců než u dívek, je zřejmé, že Paralen skutečně působí na mužský (či spíše chlapecký) mozek hůře.

Dlouhodobé studie bezpečnosti prokazují nesmírnou riskantnost užívání Paralenu

Navzdory rozšířenosti klamných tvrzení o minimálním riziku užívání paracetamolu ukázala skoro každá studie, která kdy zkoumala dlouhodobé účinky této látky při užívání v těhotenství a raném dětství, pravý opak.

„K lednu 2017 bylo publikováno celkem osm studií, které hodnotily dlouhodobé účinky paracetamolu při užívání v těhotenství či raném dětství. Dvě z nich vyšly v JAMA Pediatrics, což je jeden z nejuznávanějších pediatrických časopisů,“ píše dr. Parker.

„Všechny studie nasvědčují tomu, že užívání paracetamolu je spojeno se vznikem dlouhodobých problémů neurologické povahy.“

Asi není nutné zdůrazňovat, že zmíněné studie neprováděly ani nefinancovaly farmaceutické společnosti.

Paralen škodí i dospělým, probouzí v nich antisociální chování

Paracetamol představuje určité riziko i pro jinak zdravé dospělé. Studie ukazují, že lék přímým způsobem ovlivňuje, jak lidé myslí, a způsobuje, že ztrácejí schopnost chápat realitu. Užívání Paralenu je spojeno i s antisociálním chováním, kdy narušuje schopnost užívajícího zdravě komunikovat s lidmi a normálně se k nim chovat.

„Paracetamol dospělým významně mění chemii mozku a dočasně ohrožuje jejich vnímavost a sociální interakci,“ vysvětluje dr. Parker.

Mějte na paměti, že neurotoxické účinky Paralenu byly prozatím prozkoumány jen minimálně. Nadto většina doktorů, kteří jej doporučují, o těchto účincích ani neví nebo jen do určité míry.

Proč se tedy o informování veřejnosti nepostarají úřady, jejichž úkolem je regulovat léčiva a sledovat jejich bezpečnosti? S FDA jinými orgány je to jako obvykle na dlouhé lokte. A kdyby jen to – tyhle úřady navíc tomuto typu výzkumu brání a ve spolupráci s dalšími se jeho výsledky snaží držet co nejdéle pod pokličkou.

„Mnoho internetových zdrojů sdílí názor, že paracetamol může být pro vyvíjející se mozek velmi nebezpečný,“ varuje dr. Parker. „Ten nejspíš nejspolehlivější zdroj, FDA, mlčky čeká na něco definitivnějšího. FDA ví, že je to nesmírně naléhavé, ale bohužel není dobře propojena (v praktickém ohledu) s NIH, a proto nemůže nařizovat priority výzkumu.“

 

Zdroj

1 komentář: „Paralen je toxický pro dětskou nervovou soustavu a dospělým bere schopnost zdravě komunikovat

Napsat komentář