Podle britské studie zabila karanténa víc seniorů než koronavirus

Arjun Walia

Podle nové zprávy publikované v lékařském časopise British Medical Journal  to vypadá, že karanténní opatření nastolená ve Velké Británii zatím mají na svědomí více úmrtí seniorů než sám COVID-19. Podle získaných údajů lze z těch nadpočetných 30 000 úmrtí oproti normálu, k nimž došlo v pečovatelských domech v době vrcholu pandemie, přičíst koronaviru jen třetinu. Autor článku uvádí, že k těm dvaceti tisícům neobjasněných úmrtí nejspíš došlo kvůli tomu, že se seniorům nedostávalo takové zdravotní péče ve vztahu k jiným onemocněním, jakou potřebovali.

Zprávu napsal Shaun Griffin, držitel PhD v oboru regenerace DNA a dlouholetý pracovník na různých institucích včetně Nuffieldské rady pro bioetiku. Poukázal v ní na informace shromážděné předsedou Wintonova centra pro komunikaci o rizicích a vědeckých poznatcích, dr. Davidem Spiegelhalterem, který uvedl, že počet úmrtí, k nimž dochází v seniorské populaci, nelze vysvětlit jen koronavirovou infekcí. Vždyť za posledních pět týdnů zemřelo v pečovatelských domech, domovech seniorů a jiných zařízeních o 30 000 lidí více, než by se za normálních okolností očekávalo. Určitou roli v tom hrál přesun pacientů z nemocnic, které očekávaly velkou poptávku po lůžcích.

Z tohoto nebývale vysokého počtu zesnulých mělo na úmrtním listě uvedenou jako příčinu smrti COVID-19 jen přibližně deset tisíc. Spiegelhalter sice uznal, že některá z těchto „nadpočetných úmrtí“ mohla být důsledkem nediagnostikovaného COVIDu, ale přesto je podle něj „…ten obrovský počet neobjasněných úmrtí mimořádný. Až budeme zpětně analyzovat uplynulé události,“ uvedl Spiegelhalter, „bude nutné tomuto nebývalému nárůstu úmrtí mimo nemocnice věnovat patřičnou pozornost“.

Dodal, že „mnoho z těch lidí by dnes bylo naživu, kdyby se včas dostali do nemocnice“.

V tom s ním souhlasí profesor epidemiologie David Leon: „Některým těmto úmrtím by se předešlo, kdyby se lidé dostali do nemocnice. Není přesně jasné kolika. Tento problém si naléhavě žádá pozornost a je nezbytné učinit kroky, jež zajistí dostupnost nemocniční péče všem, kteří ji potřebují.“

Ve zprávě se hovoří i o tom, že v prvním týdnu karantény ve Skotsku prudce narostl počet úmrtí ze všech příčin.

Pochybnosti o karanténě už vyjádřili přední světoví vědci a epidemiologové. Dokonce prohlásili, že plošná karanténa byla katastrofa. Bývalý vedoucí katedry biostatistiky a epidemiologie na newyorské Rockefellerově univerzitě, dr. Knut M. Wittkowski, nedávno vyjádřil obavu, že karanténa pravděpodobně uškodila seniorům, jelikož zabránila budování kolektivní imunity. Podle jeho názoru jsme měli do karantény umístit jen seniory a jiné zranitelné osoby, a nikoli celou populaci plošně. Mnoho dalších odborníků s ním sdílí přesvědčení, že u tohoto respiračního viru nedává karanténa smysl – ostatně ji nevyužíváme ani u jiných, infekčnějších a smrtonosnějších virů postihujících dýchací soustavu, které cirkulují po zeměkouli už desítky let. Interview s dr. Wittkowskim si můžete pustit zde. Je to jen z mnoha příkladů.

Dr. Dan Erickson a Dr. Artin Massihi ze sítě pracovišť urgentní medicíny „Accelerated Urgent Care“ vysvětlují v tomto videu, proč se domnívají, že karanténní opatření u onemocnění COVID-19 nedávají smysl. Video se stalo virálním a na sociálních médiích je zakázané.

Je rovněž důležité zmínit se o tom, že po celém světě vyplouvá na povrch mnoho informací, které nasvědčují tomu, že mnoho úmrtí připisovaných novému koronaviru jím vůbec nebylo způsobeno. Z tohoto důvodu jsou oficiální čísla nejspíš značně nadhodnocená. Před nikterak dlouhou dobou například uvedla vedoucí odboru zdravotnictví státu Illinois, dr. Ngozi Ezike, že se jako úmrtí na COVID označují i evidentní úmrtí z jiných příčin. Na základě podobných stížností změnil metodiku výpočtu i stát Colorado. Toto téma se opakuje po celém světě.

Zeptejte se sami sebe, proč jsou ostentativně ignorovány názory odborníků, kteří studují viry a virové nákazy desítky let, zatímco se autoritami na koronavirus stávají lidé jako Bill Gates? Proč sociální média mažou a cenzurují informace, které nejsou v souladu se stanoviskem Světové zdravotnické organizace? Cožpak nemají občané právo posuzovat různé informace a prameny svobodně a pak se sami za sebe rozhodnout, čemu budou věřit? Proč na internetu řádí digitální, orwellovský „posuzovač faktů“ (fact-checker) a říká lidem, co je pravda a co ne?

Ve světle minulých a současných událostí si nemůžeme nepoložit otázku, zda jsou opatření, k jejichž dodržování nás nutí vláda, vždy k našemu prospěchu. Měli bychom se vždy bez jakýchkoli pochyb řídit nařízeními úřadů? A další věc – proč vždycky cenzurují, zakazují a zesměšňují názory a informace, které nejsou v souladu s oficiálně přijímanou linií? Zdá se, že tu probíhá bitva na úrovni vědomí – bitva, jejímž cílem je ovládnout myšlení lidí a neumožnit jim uvažovat samostatně. Naštěstí se zdá, že jak jde čas, mají to s námi čím dál těžší. Probouzíme se.

Zdroj

Napsat komentář