Pokud se vám sejde těchto šest symptomů, dostanete nejspíš do měsíce infarkt

z besthealthyguide.com

Srdeční příhody jsou hlavní příčinou úmrtí obyvatel Spojených států, čímž překonávají i rakovinu. Jen v roce 2008 měla onemocnění srdce a cév na svědomí celou čtvrtinu všech úmrtí v USA. Nejčastějším onemocněním srdce je ischemická choroba srdeční, jíž trpí častěji muži než ženy. Ročně utrpí cca 785 000 Američanů první srdeční příhodu v důsledku tohoto onemocnění; dalších 470 000 prožije druhou nebo třetí.

Jak uvádí Centrum pro prevenci a léčbu nemocí (CDC), jsou hlavními příčinami infarktu vysoký krevní tlak, kouření a vysoká hladina cholesterolu. K dalším faktorům patří nadváha, nezdravé stravování, nedostatek fyzického pohybu, nadměrné pití alkoholu a cukrovka.

Kritickým bodem důležitým pro přežití infarktu je včasné zjištění problému, jelikož k téměř polovině těchto příhod dochází mimo nemocniční prostředí. Studie, kterou provedlo CDC, ukázala, že skoro 92% osob, které postihl infarkt, zaznamenalo jako časný symptom nepříjemné pocity v hrudi. Jen 27% z nich ale vědělo, že se jedná o příznak srdeční příhody, a zavolalo si rychlou lékařskou pomoc.

Příznaky srdečního infarktu

Těchto šest symptomů jsou hlavní příznaky srdeční příhody a mohou vám sdělovat, že vás v nejbližší době postihne infarkt. Objevit se mohou až měsíc předtím, než udeří.

  1. Nepříjemné pocity v hrudi

Může se jednat o různé pocity – pálení, píchání nebo tlak. Mohou se objevovat během fyzické aktivity i v klidu. Zaznamenáte-li něco takového, obraťte se co nejdříve na lékaře.

Upozornění:  Žádné takové pocity se před infarktem dostavit nemusí. Tento příznak se objevuje zejména u žen.

  1. Dlouhodobější únava

I nevysvětlitelná dlouhodobější únava může ukazovat na hrozbu brzkého infarktu. Tepny se uzavírají a srdce musí pracovat usilovněji, čímž se vykonávání prostých každodenních úkolů stává mnohem náročnějším. To může vést k větší potřebě spánku: spíme déle a několikrát si zdřímneme i během dne.

  1. Přetrvávající kašel

Rovněž kašel, který nemizí, patří příznakům ukazujícím na problém se srdcem. V plicích se v důsledku usilovné snahy srdce řádně zásobovat tělo kyslíkem hromadí krev. Znakem prosakování krve do průdušek je narůžovělý hlen, tento varovný signál tedy rozhodně nepřehlížejte!

  1. Závrať, točení hlavy

Když srdce funguje nedostatečně, zhoršuje se oběh krve; organismu chybí kyslík. Důsledkem je závrať, točení hlavy – ve spojení s dalšími symptomy z tohoto seznamu je tento příznak důvodem okamžitě se obrátit na lékaře.

  1. Dušnost

Plíce a srdce pracují v synergii, takže když se zhoršuje funkce srdce, nedostává se do plic dost kyslíku, aby optimálně fungovaly. Výsledkem je dušnost.

  1. Otoky

V neposlední řadě může zoufalá snaha srdce pumpovat krev do všech tkání těla vést k otokům. Otoky se objevují zejména v oblasti spodní části nohou, protože je od srdce nejvzdálenější. V kritických případech se může dostavit i periferní cyanóza – promodrání končetin a zejména rtů.

 

Zdroj

Napsat komentář