Polská mohutná demonstrace proti povinnému očkování: „Začněme bránit svoje děti!“

POLSKO – REVOLUČNÍ A SILNĚ EMOTIVNÍ PROJEV ZA PRÁVO NA SVOBODNOU VOLBU V OČKOVÁNÍ
Aleksander Jabłonowski, vlastním jménem Wojtek Olszański 2.6.2018 Warszawa – v čase videa od 19:40 do 35:45
kde své polské bratry oslovuje jako Indiány a vyzývá je ke statečnému boji za svá práva na život a zdraví svých dětí
překlad proslovu k protestujícím:

Vítejte Indiáni !

Tam sedí bledé tváře! ( ukazujíc na budovu vlády – parlamentu ).

V roce 1995 polská vláda uzákonila, že Poláci, tedy Indiáni, jsou dárci orgánů pro jiné země, pokud nemá člověk písemně ošetřené, že orgány darovat nechce.

Bledé tváře se přiživují na naší naivitě, na naší pobožnosti, na naší poctivosti.

Vypouštíme ze sebe zdravou nenávist, zdravý hněv, zdravý nesouhlas.

Naše vláda nejsou Poláci, to jsou pouze polsky mluvící gangsteři !

Pokud by oni byli Poláky, pokud by byli na naši straně, nikdy by neodsouhlasili takové zákony, které nás zabíjejí.

Zabíjejí nás tehdy, když nám nepomáhají a odebírají nám orgány.

Sám jsem viděl v nemocnici děti s vyoperovanými orgány.

Kdo vytváří takové zákony? Poláci nebo nepřátelé? A k tomu tady máme ještě očkování!

Vážení, měl jsem to štěstí za socialismu, že jsem byl očkovaný vakcínami, které dělali Poláci pro Poláky a bylo jich jen pár nejdůležitějších.

Po roce 2000 se Polsko dostalo do spárů velkých nadnárodních farmaceutických společností a od té doby jde pouze o zisk!

A polsky mluvící vláda, jako by tam nebyla a je jedno, jaká je u vlády strana, jsou to většinou nepřátelé národa.
Dovolili Big Pharmě, aby nás mordovala, hubila, neboť nás skutečně zabíjí. Začíná to už vraždami dětí.

Přátelé, víte, mám už své roky. Dnes jsem se probudil a řekl si Wojtuš, utíkej odsud! Utíkej rychle do Čech! Tam je prezident Zeman,
který dohlíží na to, aby děti nebyly očkovány sračkami, jedy, jak to řekla jedna naše maminka.

Očkování je otrava organismu a matka má právo zabít v sebeobraně svého dítěte osobu, která chce dítěti ublížit.
Nedávno jedna má známá z hor, řekla přesně toto lékařce, která chtěla naočkovat její dítě.

Dav volá „Bravoo!!!“ a tleská.

Ptám se, kde jsou zástupci církve v sutanách?! Jsou povinni tady s námi dnes být! Co si myslí, že se jich to netýká?

Vážení, ta celá napudrovaná elita, která by nás měla chránit je úplně na ho.no! (slušně na nic!)

Kde jsou hlavní média, kde jsou televize? Jak oni mohou hovořit o pravdě, když ji nehledají a nesdělují!
Oni se o vás vyjadřují jako hlupácích a zpátečnících, kteří žijí v temnotě a středověku.
Je tady paní doktorka, která může potvrdit, že naše elity své děti neočkují! Jsou na to důkazy.
A je toho ještě málo, oni pokrytecky tvrdí, že očkují a jejich děti jsou zdravé.
Podvádí a ohlupují obyčejné lidi.
Nikdo z hlavních médií tu není.
Ano jsou tu nezávislé televize a hlavně jste tu vy!

Hovoříme o svobodě, ale pro svobodu je třeba natáhnout ruku.
Vypněme televize, odřízněme je od signálu a proudu.
Oni se pak po.erou strachy o svou existenci, když je nikdo nebude poslouchat.

z davu „Bravoo!“

Byl jeden indiánský vůdce Geronymo. Potkal se s generálem Krukem. Genarál Kruk řekl: „Vraťte se do rezervací.
Dáme vám každému 40 akrů půdy a něco k jídlu.“ Geronymo odpovídá: „Pane generále a víte, že je to podvod.“
Kruk sklonil hlavu a přitakal: „Ano, je to podvod.“ Geronymo odpověděl: „Budu bojovat, abych neumřel v hnoji a
chcankách!“
Co je lepší? Zemřít v hnoji a chcankách a nebo s tomahavkem v ruce?!

Matky! Matky Polska, ve vás je naděje!
Vzbuďte v sobě zuřivost a nenávist. Braňte své děti! Neboť mi chlapi už tehle boj nedokážeme vybojovat.
Pouze ženy jsou hlavními rytíři této bitvy!
Každá samice má právo zabít útočníka při obraně svého mláděte.

z davu se ozývá „Ano, má právo zabít! Smrt ve jménu vlasti, smrt ve jménu práva!“
odpověď mluvčího : „Takové výkřiky se snadno vypouštějí v davu z huby.“

Buď vyjdeme na válečnou stesku a budeme kontrarevolucionáři. Co tedy budeme. Budeme se bránit a zabíjet.
Boží přikázání sice říká „Nezabiješ!“ Neni však přikázání „Nebraň se!“
Jste ochotni zabít v obraně svého dítěte?

z davu se ozývá „Ano, ano!“

Já už mám děti vychované, velké, dávno očkované – ještě komunistickými vakcínami, které Poláci dělali pro Poláky.
Nebyl tam tehdy ještě žádný americký jed. Budu mít však vnuky. Jsem připraven bojovat s lékaři, uplácet je, vyhrožovat jim..?
Podívejte se, apeluji z tohoto místa – váš hněv nechť se zkrystalizuje, zkoncentruje se – založte strany Matek, zakládejte strany
na svou obranu a bojujte za svá práva. Požádejte o ochranu Boha, ale myslete na to, že Bůh pomáhá pouze odhodlaným
a silným a vy jste silní. Oni (ukazuje na vládní budovu) uzákoňují pouze zákony a nic více. Vlády a zákony se mění.
Ve jménu obrany vlastního života, vlastních dětí máme právo a sílu vládu i zákony změnit. Zakládejte strany!
Naše děti a naši vnuci se k nám připojí.

Těšte se na nadcházející volby, jak vám politici budou nadbíhat a mazat vám med kolem huby, jak se vám budou snažit
zavděčit a slibovat, že se o vaše zájmy, o vaše děti postarají…. Budou za vámi lést a prosit, aby jste je zvolili znovu.
Založte však svou vlastní stranu.

Indiání, odvolávám se na legendu, kdy se indiánské kmeny Apačů spojily, ačkoliv dříve mezi sebou válčily a porazily
americkou armádu, jejíž generál se vzdal a řekl, že už nemá zač válčit. Založte strany s myšlenkou, že vznikne strana
prosazující naše práva, naše myšlenky.

S Justynou v čele (mluvčí sdružení za právo svobodné volby v očkování), chraňte si Justynu, budou na ni útočit, pomlouvat ji,
strašit, budou ji uplácet, budou dělat vše proto, aby ji dostali na kolena. Jsme součástí celosvětového boje za přežití člověka.
Máte z toho poslání radost? Těšíte se? Těšte se, radujte se, že můžete být součástí tohoto boje.

Jak přijdou volby a jak obsadíte sejm (parlament), jak obsadíte městské, okresní a krajské úřady, tak to vy budete určovat zákony!
To vám přeji, milovaní bratři. Vy budete vytvářet zákony. Nebudeme už žebrat na kolenou, jako doposud : „Vážený pane premiére,
prosíme Vás, opravdu se nebojíte Boha, vždyť není možné očkovat děti jedem, copak jste to nevěděl?!“

Odhoďte od sebe to ponížení a strach, buďte hrdými indiány! Střílejte luky do svých nepřátel v obraně vlastních dětí. Máte na to právo!

Přišel jsem vás podpořit ve vaší křivdě, protože jste tak trochu osamoceni v příkoří, které se vám stalo.
Jak se rozejdete do svých domovů, tak každý z vás zůstane sám se svým nemocným dítětem. Ano nebo ne?

z davu „Ano“

Založte stranu! Paní Justyno, založte stranu!

Uvidíte, jak pan premiér bude mít úsměv od ucha k uchu až mu sopel sjede po tváři.

Udělejte to lidi, máte poslední možnost! To je opravdu poslední možnost!
Za chvíli přijdou taková omezení, že se nebudete stačit divit, pokud situaci nezměníme.
Polská Policie do vás sice nebude střílet, ale v polské Policii jsou Ukrajinci,
kteří zradí Poláky a oni střílet budou!
Mám hodně kamarádů mezi policisty a vím co říkám.
Založte strany!

Rozejdeme se takto – skandováním „Strana NOP, strana NOP….!“
( NOP – sdružení Matky polských dětí poškozené očkovánim ).

Přijdeme si pro vaše místa v sejmu (parlamentu), přijdeme pro vaše místa ve vládě!
Nebude to pak jak doposud, kdy jsou okna vládních budov pozavírané a nikdo tam není.

Nehaste v sobě svou nenávist a bojujte za svá práva, za život a zdraví svých dětí, za přežití svého národa, své rodiny a svého kmene!

z davu: „Bravo, Wojtku!“

Aleksander Jabłonowski 2.6.2018 Warszawa – szczepienia
19:45- 35:45

překlad a publikace Ota Nepilý, fcb, skupina Užíváme CDS (chlordioxid solution)

veksvetl

Vydavatel a šéfredaktor OSUD.cz a Věk světla.

veksvetl has 839 posts and counting.See all posts by veksvetl

Napsat komentář