Karel Marx byl agentem Rothschildů, „ukradl“ socialistické hnutí a nenáviděl Rusy

Sean Adl-Tabatabai

Historikové potvrdili, že Karl Marx byl nejen příbuzný s Rothschildy, ale také fungoval jako jejich agent, jehož úkolem bylo podrývat demokracii a zároveň rozvracet socialistické hnutí.

Henrymakow.com informuje: Marx navštěvoval hospodu U rudého lva na Great Windmill Street v Sohu, kde byl se svým blízkým přítelem Bedřichem Engelsem požádán o sepsání pamfletu, který se nakonec stal známým Komunistickým manifestem. Jeho nejznámějším dílem je Kapitál, v němž se ovšem Marx nezmínil, že peníze se tisknou, jak se jistým vlivným osobám zachce, a že tyto vlivné osoby jsou shodou okolností jeho vzdálení příbuzní Rothschildové.

MARXŮV PŮVOD

Karl Heinrich Marx se narodil v pruském Trieru 5. 5. 1818 jakožto aškenázký Žid jistému Hirschelu Mordeachaiovi a jeho ženě Henriettě Pressburg. Jeho rodné jméno znělo Chaim Hirschel Mordechai. Marx byl dalším potomkem v dlouhé řadě talmudických rabínů, kteří v Trieru působili od roku 1723. Posledním rabínem této linie byl Marxův děd.

Během napoleonské války šesté koalice se Marxův otec Hirschel Mordechai stal svobodným zednářem a připojil se k Lóži hanzovní hvězdy v Osnabrücku. Po válce naoko konvertoval k protestantství, aby mohl lépe proniknout do pruské společnosti. Předstíral, že je osvícenským buržoazním liberálem se zájmem o volnomyšlenkářství. Byl také bohatý, patřily mu některé moselské vinice.

Jednou z Marxových babiček byla Nanette Salomon Barent-Cohenová, která pocházela z bohaté amsterdamské rodiny. Její sestřenice se provdala za Nathana Mayera Rothschilda a narodil se jí Lionel Nathan Rothschild („Baron“ a člen londýnského městského parlamentu).

Karel Marx byl svou rodinou vychováván, aby nenáviděl Ježíše Krista…

BYL MARX AGENTEM ROTHSCHILDŮ?

Někteří kritikové mají za to, že Marxovým úkolem bylo v první řadě ovládnout vznikající socialistické hnutí, které existovalo ještě předtím, než Marx napsal jediné slovo. Marxisté se pokusili získat na socialismus monopol a trvali na tom, že pokud se neřídíte Marxovými teoriemi, pak nejste socialista. To je jasný podvod a uzurpátorství.

V tomto ohledu se nabízí hlavní otázka: kdo stál za Marxem? Kniha Der preußische Regierungsagent (Pruský vládní agent) Wolfganga Waldnera naznačuje, že Marx pracoval jako policejní špion pro pruský režim.

Waldner se zmiňuje i o faktu, že se Marx v roce 1843 oženil s Jenny Vestfálskou, která pocházela z bohaté pruské rodiny. Její bratr byl Ferdinand Vestfálský, pruský ministr vnitra v letech 1850-1858. Tento Marxův švagr byl považován za „reakcionáře“, který vedl rozsáhlou špionskou síť, jež sledovala disidenty…

Marx se v roce 1849 přestěhoval do Londýna, a zatímco v čítárně Britského muzea sepisoval Kapitál, jeho slavný vzdálený bratranec Lionel de Rothschild působil v londýnském městském zastupitelstvu (1847-1868 a 1869-1874).

Rothschildové a jiné finanční syndikáty byly velmi aktivní, co se týkalo propagace „židovské emancipace“ a zednářských, liberálních a protestantských myšlenek, které se na počátku 19. století začaly rozšiřovat ve společnosti.

Představa Marxe jako rothschildovské volavky není nic nového – jako první s ní přišel v roce 1869 Marxův současník Michail Bakunin, který dokonce ani nevěděl o Marxových příbuzenských vazbách na bankéřský rod. Prozíravě napsal:

„Tento svět je nyní, aspoň z větší části, v rukou Marxe na straně jedné a Rothschildů na straně druhé. Mohlo by se to zdát podivné. Co mohou mít společného socialismus a přední banka? Jde o to, že autoritářský socialismus, Marxův komunismus, vyžaduje silnou centralizaci státu. A kde je centralizace státu, tam musí nezbytně být i centrální banka, a kde je taková banka, tam se bude s prací lidu spekulovat.“

RUSOFOBIE

Možná nejvýraznějším a nejtrvalejším aspektem Marxovy ideologie byla jeho extrémní a radikální nenávist k Rusku, poslední baště křesťanské civilizace. On a Engels považovali Rusy a Slovany obecně za lidský odpad (Völkerabfall), za barbary. Kdyby se byl dožil toho, jak jeho ideologičtí následovníci Vladimir Lenin, Lev Trockij, Grigorij Zinovjev a jiní vraždili Rusy po milionech, nepochybně by se svíjel orgastickou slastí.

Marx se pokusil využít noviny Neue Rheinische Zeitung k pokusu vyvolat válku s Ruskem. Jeho rusofobie byla i důvodem jeho podivné aliance s konzervativcem Davidem Urquhartem poté, co se Marx přistěhoval do Londýna, a tudíž má na rukou i krev lidí, kteří zemřeli v Krymské válce. Henry Hyndman, který v Marxově společnosti strávil mnoho hodin, připisuje ve své knize Record of an Adventurous Life (Záznam jednoho dobrodružného života) filozofovu protiruskou posedlost jeho zvláštnímu etnocentrismu. Představitelé Sovětského svazu tento pozoruhodný rys svého ideového vzoru před občany z pochopitelných důvodů raději zamlčeli.

 

Zdroj (pod tímto odkazem je k dispozici i Marxova pokrevní linie, jež ukazuje jeho provázanost s Rothschildy a kterou se nepodařilo překopírovat ve srozumitelném formátu)

Napsat komentář