Retrográdní planety v našem horoskopu

(Tento článek již v minulosti vyšel na webu Osud.cz)

Nic Gaudette

Planeta je považována za retrográdní, pokud se z našeho stanoviště zde na Zemi zdá, že se pohybuje obráceným směrem (zpět). Ve skutečnosti se nepohybuje nazpátek, pouze činí ten dojem. Energie retrográdní planety je však jiná, než je tomu u planety direktní, což se projevuje nejen u tranzitů, ale i obecně v horoskopu. Pokud tedy máte v horoskopu nějaké retrográdní planety, energie těchto planet se pro vás projeví odlišně, než energie planet direktních.

Upozorňujeme, že Slunce a Luna nikdy nemohou být retrográdní.

Pokud jste se narodili s retrográdním Plutem, máte tendenci nechávat si pro sebe závažnější problémy, kterými v životě procházíte. Navenek to vypadá, že jste tvrdí jako ocel, i když jste uvnitř na zhroucení. Snažíte se zakrývat, jak moc se vás věci dotýkají, takže lidé vlastně nevědí, jak moc se trápíte. Abyste pozitivně využili retrográdní Pluto, musíte být otevřeni transformaci, kdykoli to je zapotřebí – obzvlášť v těch oblastech života, kterým vládne dům, v němž se Pluto nachází.

Vyskytuje-li se ve vašem horoskopu retrográdní Neptun, máte sklony domnívat se, že jste zodpovědní za všechno, co se nezdaří – jakkoli to nemá s pravdou nic společného. Jste zranitelní, ale před ostatními se snažíte tuto svoji vlastnost skrýt a chovat se před nimi drsně. Vítáte jakýkoli únik od reality, zvlášť pokud se zrovna potýkáte s problémy, které mají souvislost s těmi oblastmi života, kterým vládnou domy, v nichž máte Neptun. V pozitivním směru můžete retrográdní Neptun kreativně využít k získání většího soucitu s ostatními.

Pokud byl v době vašeho narození retrográdní Uran, dokážete se udržet a nechovat se odlišně a nekonvečně, ale uvnitř to cítíte úplně jinak. Svoji jinakost si necháváte pro sebe. Oblasti vašeho života, jež spadají pod vládu domu, v němž máte Uran, budou pravděpodobně podléhat neustálým změnám. Tyto změny mohou mít náhlý, extrémní charakter. Retrograditu Uranu můžete konstruktivním způsobem využít tak, že si umožníte stát se jedinečným a opravdovým člověkem, který dokáže ostatním ukazovat cestu k pozitivní změně a růstu.

Retrográdní Saturn ve vašem horoskopu může ukazovat na to, že si připadáte bezcenní. Tyto pochybnosti o sobě samém vás mohou vést k tomu, že se chováte špatně. Také vy si necháváte své obavy pro sebe a chcete vypadat silní – možná proto, že někdo, kdo měl nad vámi v minulosti moc, tuto moc zneužíval. Musíte být trpěliví a tvrdě pracovat na tom, čeho chcete dosáhnout. Může se stát, že nebudete ochotni plně se položit do svého úsilí, obzvlášť v oblastech života, jimž vládnou domy, v nichž se u vás nachází Saturn. Sami sebe omezujete svou leností a shovívavostí, které představují temnou stranu Jupitera, Saturnova protipólu. Pokud máte retrográdní Jupiter, jste možná příliš pesimističtí a chybí vám představivost. Tyto vlastnosti náležejí k temné straně Saturna.

Pokud máte v horoskopu retrográdní Jupiter i Saturn, jejich účinky se jistým způsobem vyruší. Vliv těchto planet je nejzřetelnější, pokud máte retrográdní jen jednu z nich.

Osobní planety v retrograditě mívají sklon ovlivňovat vaši osobnost. S retrográdním Marsem v horoskopu máte nejspíš problém dát průchod svému hněvu, potlačujete jej, a pokud vyžaduje situace energické jednání, chybí vám elán. Musíte se naučit být asertivní a uvědomit si, že způsob, jak jednáte, ukazuje, kým jste. Pokud máte retrográdní Venuši, je pro vás obtížné vyjádřit lásku a náklonnost. Z tohoto důvodu jsou pro vás milostné vztahy zdrojem nespokojenosti. Budete se muset naučit být otevření ke svým blízkým a sdílet s nimi lásku. Retrográdní Merkur ve vašem horoskopu může ukazovat na to, že je pro vás těžké správně vyjádřit své myšlenky, a tak máte často pocit, že vám ostatní nerozumí. Potřebujete se naučit lépe naslouchat a vypěstovat si dostatečné sebevědomí, abyste se nebáli ozvat.

Podle zkoumání Johna McCormicka je relativně vzácné nemít žádnou retrográdní planetu v horoskopu, nebo naopak mít jich 5-7. McCormick studoval retrográdní planety na základě údajů sesbíraných za 100 let z různých zdrojů a aplikoval výsledky svého výzkumu na slavné osobnosti a jejich horoskopy. O percentuálním zastoupení počtu retrográdních planet zjistil toto:

Bez retrográdních planet se narodilo 7,7% lidí.

S 1 retrográdní planetou se narodilo 18,7% lidí.

Se 2 retrográdními planetami se narodilo 29,2% lidí.

Se 3 retrográdními planetami se narodilo 26,7% lidí.

Se 4 retrográdními planetami se narodilo 12,7% lidí.

S 5 retrográdními planetami se narodilo 4,15% lidí.

Se 6 retrográdními planetami se narodilo 0,66% lidí.

Se 7 retrográdními planetami se narodilo 0,005% lidí.

 

Zdroj

Napsat komentář