Simon Parkes o éterických implantátech a kontrole mysli

(Článek již vyšel na webu Osud.cz)

Parkes patří k největším autoritám v oboru mimozemské kontroly mysli. Pomohl už mnoha lidem, kteří prošli brutálními postupy nutnými ke kontrole jednotlivce, a odstranil jim četné éterické implantáty. Ty lidem do mysli vkládají paranormálně disponovaní jedinci nebo rovnou reptiliáni sami.

Radní britského města Whitby Simon Parkes toho ví o metodách kontroly mysli spoustu, a to díky svým pravidelným kontaktům s mimozemšťany. V současnosti je nejlepším informačním zdrojem, co se tohoto děsivého tématu týče. Za normálních okolností by někdo, kdo veřejně odhaluje takové věci, nepřežil ani minutu, ale Simon má dostatečnou ochranu a spojení s tajnými vládci této planety, s drakoniány. Někteří z těchto temných vládců se osvobodili z pout své vlastní kontroly mysli a přidali se na druhou stranu, což je ku prospěchu všem.

Hrubý přepis  tohoto videa:

Technologie kontroly mysli se v moderních dobách změnila. Oni mají k dispozici implantáty, do nichž vysílají skalární vlny. Prostředníkem je DNA, která funguje jako anténa pro tyto skalární vlny. Simon Parkes přitom hovoří dokonce o éterických implantátech. Tvrdí, že vysoce postavené rody stále využívají za účelem kontroly mysli mučení, protože je to součást tradice. Mučení se využívá k vytváření mnohočetných osobností a sebevražedných programů. Z pohledu moderních technologií je sice barbarské, ale je na ně nahlíženo jako na správnou, tradiční metodu.

Zmíněné paprsky lze sice namířit na konkrétního jednotlivce, ale používají se spíš na skupiny – jedná se o metodu používanou v širším měřítku. Co se týče implantátů, existují fyzické i nefyzické. Mohou být vytvořeny lidmi i mimozemšťany. Většinou se jedná o černé předměty menší než zrnko rýže. Před vložením je implantát obalen tkání daného člověka, vypěstovanou z jeho DNA, a tudíž ho tělo neodmítne. Implantát si vytváří spojení s neurony takovým způsobem, že do něj tělo prakticky vroste. Je zde ve hře vesmírný zákon: tělo implantát „chce“, a tak je „v pořádku“, že se v něm nachází.

Parkes říká: „Lidé se mě často ptají, proč se dobří mimozemšťané nepostaví těm špatným, proč je nesvrhnou. A já jim na to dávám odpověď, která se jim nelíbí – na Zemi kontroluje jediné procento populace zbylých 99%. Když je toto možné, znamená to, že to musí těchto 99% nějakým způsobem dovolit. A to je i důvod, proč se dobří mimozemšťané nechtějí vměšovat. Dokud lidské vědomí nevzroste na úroveň, kdy toto jedno procento odmítneme, nedostane se nám plné pomoci.“ I zde se tedy projevuje pravidlo přijetí „vetřelce“ celkem.

Implantáty dokážou celou řadu věcí: monitorovat člověka, kontrolovat jeho tělo (satelitem nebo pomocí člověka s paranormálními schopnostmi), přivodit člověku migrénu nebo mdlobu, ovlivňovat jeho rozhodnutí, vysílat mu do hlavy videosekvence, obrazy nebo zvuky (hlasy). Parkes nicméně uvádí, že veškerá tato kontrola je založena výhradně na mozku: „Duši nemohou kontrolovat. Duši můžete uvěznit, ale nemůžete ji zničit ani kontrolovat.“ Oddělování se tedy týká pouze mozku. Zákon zní, že co jedinec vytvoří, to je v pořádku. Pokud si tedy člověk vlivem bolesti vytvoří např. fragment osobnosti, je to tak „v pořádku“, protože to sám vytvořil.

Tradiční program kontroly založený na mučení obvykle časem přestává fungovat a nastupuje řízená sebevražda, typicky kolem 27 let. Velmi odolný byl v tomto směru Michael Jackson; je-li člověk silná osobnost a má podporu okolí, vydrží déle, ale utrpí jeho zdraví. U Jacksona to platilo stoprocentně.

Při deprogramování člověka s implantátem se někdy objevují vize, které člověka varují, že má něco v hlavě. Může se objevit i vzpomínka na postavu s jakousi kapucí, z níž vedou kabely. To je manipulant, který měl na sobě při vkládání právě takovou věc, aby posílil své paranormální schopnosti.

Nejstaršímu člověku, kterému Parkes pomáhal, bylo skoro 60 a měl v sobě úplně primitivní programování. Nejmladšímu bylo naopak 16 a jeho programování bylo nesrovnatelně rafinovanější, počítalo i s vlivem de-programátorů, jako je Parkes. Oni vědí, že dnes jsou lidé, kteří umějí de-programovat, takže do programu zakomponovávají i pasti, které vedou v případě zasahování zvnějšku k aktivaci sebedestručního programu. Deprogramování pak připomíná filmy, kde je nutné při destrukci bomby odpojit buď modrý, nebo červený kabel… na internetu je spousta lidí, kteří netuší, co se vlastně děje. Kdyby to opravdu věděli, tak by se z toho pozvraceli.

K odhalení éterických implantátů jsou zapotřebí paranormální schopnosti, ale jedna osoba často nestačí, optimální je, když takto člověka společně prohlédne skupina takto disponovaných jedinců. Technika zde nepomáhá úplně optimálně, protože jsou vkládány paranormálně. Účinné technologie mají reptiliáni: detektory mají tvar krásných vysokých krystalů, kolem nichž se unesený buď ve fyzickém, nebo v éterickém těle projde. S lidmi se o ně ale samozřejmě nedělí.

Při odhalování implantátů pomáhá homeopatické zlato, ale někdy je mimozemská technika tak kvalitní, že tento štít překoná. Dobře funguje u paranormálně nadaných jedinců, kteří po podání vnímají někde v zorném poli něco jako černou tečku nebo flíček – „vidí to“. Homeopatické zlato funguje tak, že pozmění spojení mezi já a vyšším já, a tak člověku poskytne ochranu. Pokud ale člověk padne do rukou nepřátel, zneužijí to. Podmínkou je ovšem to, že ho zajmou fyzicky.

To připomíná případ hackera Garyho McKinnona, kterého britská vláda naoko odmítala vydat do Ameriky. Došlo tedy k dohodě. McKinnonovi „nebylo dobře“, a tak musel několikrát do nemocnice. Ošetřující lékaři byli shodou okolností Američané…

Co se týče dálkového ovlivňování, je těžší cílit na černochy. Parkes to vysvětluje tak, že černoši „nebyli skupinou vybranou k tomu, aby se s ní pracovalo“. Hlavním důvodem je to, že reptiliáni mají světlou kůži, tak si vybrali rasu, která je jim bližší. Byly ale i pokusy pracovat s některým černými skupinami, např. s válečníky z kmene Zulu, ale čistě z vojenských důvodů. Pravda je ale taková, že „vypínač“, který byl zabudován do našeho genetického nastavení, černým lidem nainstalován nebyl. Jedná se o „vypínač“, který mimozemšťanům umožňuje převzít vládu nad člověkem. Proto žádné oběti ET únosů nikdy nemluví o tom, že by byli měli mimozemšťané zbraně – nepotřebují je, protože nás můžou prostě po libosti vypnout. S černochy to takhle snadno nejde. U některých to funguje, ale u většiny je to velmi těžké.

Parkes vypráví o jedné zkušenosti z dětství, kdy na něj jeden ET zamířil jakýsi rotující modrý krystal s ploškami a on okamžitě vyplul z těla a z místnosti ven. Proto prý policie používá modré majáčky – protože člověk, který za sebou vidí takové otáčející se modré světlo, přestává jednat normálně. Policistům v USA takhle stačí sedět v autě se zapnutým majáčkem a řidič se nabourá sám. Pokud si vizualizujete purpurové světlo, funguje to jako štít, jedná se o vyšší frekvenci.

Dr. Henning Witte: Jak tedy můžeme vyřešit problém s kontrolou mysli, jak můžeme zachránit planetu? Nemluvě o tom, že na Měsíci a na Saturnových prstencích jsou také stanice, které na naší planetě vytvářejí masovou kontrolu mysli…

Simon Parkes: Myslím, že to všechno souvisí se vzrůstem vědomí. Domnívám se, že až lidské vědomí vzroste na velmi vysokou úroveň, nebude možné na lidech provozovat kontrolu mysli. Protože si změní svou realitu. Také mnoho elitních struktur moci bude muset zmizet. Budou fyzicky strženy, na ulicích budou bouře – to se opravdu stane. Ale myslím, že ve většině případů si lidi prostě v klidu sbalí věci a půjdou.

A jedna důležitá otázka ohledně technologie: Všímám si, že oni milují mobilní technologie, protože na mobily, které samy využívají skalární vlny, rádi „cizopasně připevňují“ své programy myšlenkové kontroly. Můžete to potvrdit?

Ano. Proto ve velkých městech najdeme tolik antén umístěných do velkých obchodních center. V menších městech to není až takové, ale v těch velkých ano. Označit to jako cizopasení je jedna možnost, ale lepší výraz je subdukce – ty věci nesedí pasivně na vlnách, ale stávají se jejich součástí, proplétají se jimi. Zprávy se nejsnáze předávají v noci, když člověk spí – proto bychom měli na noc telefon nechávat v jiné místnosti. Když byly v Británii před nějakými 10-15 lety demonstrace, vysílalo se z helikoptér. Oni takhle chtěli experimentovat na skupině lidí. Dále se to provozovalo během války v Iráku. Šlo o to, měnit náladu lidí.

Slyšel jsem, že u původního analogového televizního vysílání byla kontrola mysli vázána na zvuk, zatímco u digitálního je skryta v obrazu (v jeho poblikávání).

Ano. Jsou dva důvody, proč všichni v Evropě změnili analog na digitál. Jeden je ten, že kontrola mysli pomocí digitálu je snadnější, a druhý je ten, že digitál je mnohem snadnější „hacknout“. Analogové komunikace je neuvěřitelně těžké tajně odposlouchávat. (…) Elita řídí lidi, kam potřebuje. Dokud to lidé nevědí, je to snadné. Ale jakmile se to dozvědí, je mnohem těžší je vést – proto je důležité, abychom je na tuto technologii upozorňovali. S technikou jako takovou není nic špatně, ta je jen nástroj.

Jsou i jiné technologie, které se používají k šíření kontroly mysli?

Tak samozřejmě chemtrails, obsahující nanočástice – malinké nanoroboty… Ty bychom měli označovat jako technologii kontroly mysli, protože chemtrails jsou víc než jen fyziologická kontrola. Když se člověku do organismu dostanou nanoboti a ještě na něj působí skalární vlny, vliv obojího se zkombinuje. Takto lze aktivovat jiné roboty nebo implantáty, které má jedinec v těle. Takže dejme tomu máte ministerského předsedu a nějaký velmi důležitý zákon, který má být projednáván vládou. Díky těmto nástrojům je možné ovlivnit jeho rozhodování.

A jakým způsobem s tím vším souvisejí morgellony? Poslední dobou si na ně stěžuje čím dál tím víc lidí.

Tělo je vytváří samo – na povel. Když vyšlete k člověku správný DNA kód, začne jeho organismus produkovat morgellony. Je to trochu podobné jako známé pokusy s krystalickou strukturou vody dr. Emotoa. Živého tvora lze programovat i fyzicky, nejen mentálně. Technicky vzato lze tělo donutit i k tomu, aby člověku na ruce narostl další prst – přebít genom, který určuje, že prstů má být pět.

A jaký je smysl morgellonů?

Vytváření portálů nebo oblastí, k nimž se mohou připojit jiní.

Já jsem si myslel, že jejich cílem je testovat umělou inteligenci/robotizaci člověka…

Tak to také je, ale to je konečný cíl. Abyste tohle mohli provést, musíte nejdřív získat k člověku plný přístup, přímo a odkudkoli.

A souvisí chemtraily se systémy typu HAARP a s tímto druhem kontroly mysli?

S HAARPem souvisejí, co se týče ovlivňování počasí. Můžete díky nim udržovat zvýšený tlak a také ve vyšších vrstvách atmosféry držet některé tyto prvky. Ty se pak snesou dolů, až to bude potřeba. Původní účel chemtrails nebyl vyvraždit lidstvo – chemtrails, obsahující drobné kousky hliníku, měly pomoci identifikovat vstup mimozemských (nebo spíš mimodimenzionálních) lodí do naší atmosféry. Mimozemšťan je někdo, kdo nastoupí do lodi a nějakou dobu cestuje, až se dostane sem. Pak jsou jiné bytosti – ty vstoupí do portálu a jsou tu. To jsou mimodimenzionální entity. V roce 1944 se Britové a Američané chystali bombardovat Porúří. Pokusili se zmást německé radary tím, že ve vzduchu rozptýlili spoustu tenkých proužků hliníkové fólie (Operace Window). Fungovalo to. A funguje to i u mimodimenzionálních lodí, které se náhle materializují v naší dimenzi. To byl tedy první účel. Až pak začali do chemtrailů přidávat bakterie a viry. Někdy po práškování lidé nacházejí jakousi mazlavou látku – to je živná půda, v níž ty věci žijí. Nanočástice přidávají až v posledních cca sedmi letech.

Vy bydlíte poblíž velmi zvláštního zařízení, třífázového (vesmírného) radaru, že?

Ano, není to obvyklý radar, kde vidíte letadla jako blikající body na obrazovce. Tenhle radar vytváří fotografie, a to lepší než jakýkoli fotoaparát – vysílá energii a na základě toho, co se odrazí, vytváří rovnou snímky. V jednom z těch zařízení jsem byl. Projdete vstupními dveřmi a na zdi je velká, podrobná fotografie Mezinárodní vesmírné stanice, tak 2 metry široká. Není vyfocená fotoaparátem, ale právě tímto radarem. Třífázové radary umí zjistit přítomnost čehokoli v okolí Země, umí detekovat rakety. Jedná se ale i o prostředky kontroly mysli. Kdokoli se pohybuje v areálu kolem tohoto radaru, se nesmí dostat víc než 3 metry nad povrch (např. čistit okna). Energie je tak silná, že kdyby člověka přímo zasáhla, tak by mu usmažila mozek. Z toho důvodu se k němu nesmí přiblížit žádné letadlo blíž než na 5 km.

Slyšel jsem, že pro kontrolu mysli je zapotřebí dvoufázový radarový paprsek. A na co je ta třetí fáze?

Na to, aby putovala dokola – kolem Země.

Chtěl byste ještě dodat nějaké informace pro jednotlivce, kteří jsou cílem myšlenkové kontroly?

Aby kontaktovali buď vás, nebo mne (http://www.simonparkes.org/). Důležité je znát odpověď na otázku, proč se stali cílem. Pokud to nebudou vědět, nebude jasné, jaká energie se za tím skrývá. Spousta lidí řekne: a jaký je v tom rozdíl? Jsem cílem a chci, aby to skončilo. Ale bez základních informací typu kdo to dělá, kdy to začalo, jak to začalo, toto nelze provést. Té konkrétní skupině, která na dotyčného cílí, je nutné odeslat zprávu v tom smyslu, že „tento jedinec vám už není prospěšný, toto už nesmíte dělat“.

Někteří prý byli náhodně vybíráni, aby trénovali počítače (které provádějí větší část kontroly mysli), aby reagovaly, když se lidé začnou probouzet.

Ano, v současnosti se hraje spousta „válečných her“. Testuje se spousta scénářů a situací. Na fyzické úrovni teď v Americe probíhá velká vojenská operace Jade Helm. Na počítačích se testuje, kolik amerických měst by bylo možné ztratit při revoluci. Vybírají se lidé z různých společenských skupin, různého pohlaví a zázemí, na různé úrovni duchovního vývoje a zjišťuje se, jak ne/snadné  je ovlivnit konkrétní skupinu.

Stalo se, že jedné ženě (nijak vlivné, důležité ani bohaté) vstoupilo do domu cosi, co mělo hlavu stejného tvaru jako střelec v šachu. Popadlo to její mobil, fotilo ho to; stálo to tam asi 5 minut a pak odešlo. Takové věci se teď dějí, protože obě strany chtějí zjistit, jak je na tom momentálně lidstvo – zda je ochotné spíš přijímat to, co teď je, nebo to změnit. (…) Toto je bitva. A nakonec to bude tak, že pro ty zlé už tu nebude místo. Je mi jedno, kam půjdou – hlavně když odejdou.

 

Zdroj: viz video, odkaz výše

Napsat komentář