Sluneční světlo umí v žilách vyrábět z oxidu uhličitého kyslík, proto je tak důležité při onemocněních dýchacích cest

dr. Kruse

Sluneční světlo zvyšuje obsah žilního O2, ale většina lékařů nemá tušení, jak k tomu u lidí dochází.

V roce 2018 jsem mluvil o tom, jak člověk využívá deuterium v krvi, kde v rámci kvantové biologie provádí mimořádné kousky.

Tady je něco dalšího, nad čím můžete rozumovat. Jak zvyšuje slunce obsah kyslíku v krvi a díky tomu bojuje proti hypoxii vzniklé infekcí?  

V molekule oxidu uhličitého sedí mezi dvěma atomy kyslíku jeden atom uhlíku. Když se molekula rozpadne, atom uhlíku zpravidla zůstane přichycený na jednom atomu kyslíku. Tím vzniká jeden volný kyslíkový atom. Mnoho vědců předpokládalo, že vysokoenergetický výšleh světla by mohl z fotochemického hlediska vést k jiným výsledkům. Tento klinický lékař – černý labuťák (autor míní sebe) věděl, jaký ten výsledek bude. Věděl to díky povědomí o tom, jak se chová v krvi, v arteriolách v kůži chová deuterium… „vědečtí experti“ netušili nic.

Za účelem nových testů výzkumníci shromáždili několik LASERŮ (narážka). Ty na oxid uhličitý vystřelovaly ultrafialové světlo. Jeden laser rozbíjel molekuly. Druhý měřil, co zbylo. A ukázal přítomnost volných molekul uhlíku. Z tohoto pozorování vyplynulo, že laser musel také vyvolat vznik kyslíkového plynu. Tohle už jsme ovšem dávno věděli.

Výzkumníci si nejsou jisti, co se přesně stalo. Ale já jsem to s vámi probíral už dříve. Jejich experimenty prokázaly správnost mého pohledu. UV světlo může vytvářet kyslík. Psal jsem o tom v článku Tensegrity 7, který jsem původně napsal pro mého nejlepšího přítele, jenž trpí fatální nemocí související s hypoxií.

Teď mi může klidně věřit on i jeho rodina. Moje myšlenky mají oporu v práci EXPERTŮ. Ta ukázala, že zásah laserovým světlem může vést k tomu, že se vnější, kyslíkové atomy molekuly spojí. To z molekuly oxidu uhličitého udělá užší kruh v kvantovém stylu.

Jak se její velikost a tvar mění, mění se dramaticky i chemická reakce. A teď – když se jeden atom kyslíku pustí svého uhlíkového atomu, všechny tři atomy se vyrovnají vedle sebe do řady. Uhlík bude na jednom konci, vedle něj dva kyslíky. Ty se nakonec odpojí od svého uhlíkového souseda – donutí je k tomu kvantové interakce UV světla a valence elektronů. Vzniká molekula kyslíku (O2).

Proto je členství důležité (dr. Kruse má nejspíš na mysli členství na Patreonu)… zvlášť během doby pandemie, kdy lidi s nízkým oxidačně-redukčním potenciálem a hladinou vitaminů před smrtí připojují na ventilátor. Zbožňuju, když se v literatuře objevují takové věci jako deuteriová biologie, pozemské sluneční záření a femtochemie, aby vysvětlily, proč je sluneční světlo vakcína proti C-19. Vy ne?

BUM.  

Scientists take a direct look at how light excites electrons ...

Obrázek: Vědcům se poprvé podařilo spatřit první krok chemické reakce vyvolané světlem. Použili rentgenový laser na bázi volných elektronů, jenž se nachází v Národní urychlovačové laboratoři SLAC. Jeho pomocí zaznamenávali téměř okamžité změny šíření elektronů, které nastaly, kdykoli světlo zasáhlo kruhově uspořádanou molekulu CHD (kyseliny cholové). V 30 femtosekundách (to jsou tisíciny biliontiny sekundy, 1 s = 1015 fs) se elektronové oblaky deformovaly tak, že byly větší a rozptýlenější, čímž odpovídaly excitovanému elektronovému stavu. (Greg Stewart/SLAC National Accelerator Laboratory)

Odkaz na studii o sezónnosti epidemií respiračních infekcí

(z fcb dr. Kruseho)

Napsat komentář