Zmírnění katastrofických účinků psychospirituálního probouzení na vaši rodinu a komunitu a pokus vyhnout se archetypu černé ovce/oběťního beránka (1/2)

PROLOGOběťní beran je ten, kdo nevědomky přebírá zodpovědnost za to, co se děje, odpovědnost za hříchy kmene na svá bedra....

Tento obsah je určen pouze platícím členům..
Log In Registrovat
Další ..