Jeden mrtvý na tisíc očkovaných. Zatím. TOHLE se tvoří v cévách lidem „očkovaným proti COVIDu“. Laboratorní analýza odhaluje, že to není z krve, lidem se tvoří anorganické elektrické obvody.

Mike Adams

Jak jsme slíbili, zveřejňujeme nyní výsledky ICP-MS laboratorních testů, které porovnávají chemické složení lidské krve a vzorku sraženiny, získané z těla osoby, jež byla očkována proti covidu a poté zemřela. Vzorek poskytl balzamovač Richard Hirschman. Přítomnost takovýchto struktur v cévách celosvětově pozorují lidé, kteří pitvají nebo jinak nakládají s mrtvolami osob, jež „náhle zemřely“ v průběhu týdnů či měsíců po jedné či více dávkách vakcíny proti covidu.

Podle pečlivé analýzy, založené na datech o nadúmrtích (výborně to shrnul Steve Kirsh na Substacku), na covid injekce umírá denně 10 000 lidí. Dosud došlo po celém světě k nějakým 5 – 12 milionům úmrtí. Jak budou sraženiny v cévách „očkovaných“ pozvolna růst, lze očekávat příval dalších úmrtí v nadcházejících měsících a letech.

Kirsch odhaduje, že na každých tisíc dávek očkování proti covidu přijde prozatím jedno úmrtí. Tento údaj časem jistě poroste, neboť se zdá, že sraženiny v cévách obětí experimentálních mRNA injekcí „rostou“ (samy se skládají). Celkovou bilanci obětí covid injekcí zjistíme až za několik let a možná bude řádově vyšší než nyní. Potenciálně by se mohlo jednat o 1 úmrtí na 100 očkovaných, možná i na 10. Bude nutné sledovat údaje o nadúmrtích, díky nimž zjistíme, kam tento fenomén povede.

Toto je snímek jedné z těch sraženin. Vyfotil jsem ji pod laboratorním mikroskopem:

Za záhadou postvakcinačních sraženin

K prvním výzkumníkům, kteří se snažili určit složení těchto sraženin a mechanismus, jímž zabíjejí své oběti, patří dr. Jane Rubyová, která kontaktovala Hirschmana a pomohla zajistit vzorky, jež jsme otestovali pomocí hmotnostní spektrometrie ICP-MS v naší laboratoři, certifikované podle ISO 17025 a specializované na analýzu potravin a vody.

Naše laboratoř je akreditovaná, auditovaná, inspekčně kontrolovaná a oprávněná provádět ICP-MS testování vzorků potravin a vody, jakož i určování množství kanabinoidů ve vzorcích výtažků z konopí. Nemáme akreditaci ke zkoumání lidských biologických vzorků, neboť tuto službu veřejnosti nenabízíme. Nicméně rutinně testujeme potravu pro psy a kočky, která je složena ze zvířecího masa, mletých cév, chrupavky a jiných živočišných struktur. Tu samou přípravu vzorků a analýzu jako u těchto vzorků jsme použili i při zkoumání sraženin z cév mrtvých očkovaných osob.

Běžně testujeme i vzorky hovězího, drůbežího, rybího a jiného masa. Proto přesnosti získaných výsledků naprosto důvěřujeme. Nezaznamenali jsme ani žádné problémy při přípravě vzorků. Celou sraženinu jsme rozpustili v kyselině dusičné, jak je zvykem. Poté jsme mohli analyzovat množství přítomných prvků pomocí ICP-MS.

Tady je fotografie některých sraženin, které jsme získali:

Testy ICP-MS proběhly letos 23. června. Zveřejnění výsledků jsme odložili, abychom je mohli prokonzultovat s kolegy a získat zpětnou vazbu. Soubory PDF jsme soukromě sdíleli s dr. Jane Rubyovou a jinými odborníky. Nikdo se zkušenostmi z tohoto oboru nepoukázal na žádné zjevné nesrovnalosti.

ICP-MS analýza je velmi přímá metoda: vzorky se „stráví“ kyselinou dusičnou, z té se pak vytvoří tekoucí pára, která projde plazmovým hořákem, dojde k její ionizaci a pak je vedena skrz čtyřpólové zařízení, které rozřazuje prvky podle jejich poměru hmoty vůči napětí. Každý jednotlivý prvek je skenován a spočten na PMT, kde se jednotlivé prvky převedou na elektrický proud, který lze přesně kvantifikovat. Výsledky se porovnávají s externími standardy Národního institutu standardů a techniky (NIH), čímž vznikají velmi přesné kalibrační křivky. To znamená, že získaná data jsou extrémně spolehlivá.

V tomto případě jsme použili kousek sraženiny o hmotnosti 0,4528 g:

O přípravě vzorku na ICP-MS a o tom, proč se jedná o velmi spolehlivou metodu, si můžete přečíst v tomto článku NIH.

ICP-MS analýza odhalila, že sraženiny nejsou tvořeny krví, tudíž se nejedná o „krevní sraženiny“

Třebaže máme v plánu provést více testů sraženin a krevních vzorků, z aktuálních dat je patrné, že tyto sraženiny rozhodně nejsou „krevní“. Neskládají se ze sražené krve.

Jak to víme? Protože poměry a hustota přítomných prvků se obrovsky liší. Podívejte se na tyto rozdíly, zejména u tak důležitých prvků, jako je hořčík a železo (ppm = lat. pars per milion = miliontina):

PrvekMnožství v krviMnožství ve sraženině
Mg (hořčík)35 ppm1,7 ppm
K (draslík)1893 ppm12,5 ppm
Fe (železo)462 ppm20,6 ppm
Zn (zinek)7,9 ppm2,4 ppm
Cl (chlor)930.000 ppm290.000 ppm
P (fosfor)1130 ppm4900 ppm

Jak vidíte, vzorek postvakcinační sraženiny obsahuje jen 4,4% množství železa, jaké bychom našli v lidské krvi. Už jen to potvrzuje, že se nejedná o krevní sraženinu. Všimněte si i téměř úplné absence draslíku. Podobný případ je hořčík.

Ve sraženině byl vyšší podíl elektricky vodivých prvků

Vedle „živných“ prvků, popsaných výše, se zvláštní odchylky objevily i u několika elektricky vodivých prvků, jako je sodík, hliník a cín. U následující tabulky upozorňuji, že údaje pro cín a sodík pocházejí ze samostatné „semikvantitativní“ zprávy, která je méně přesná než „plně kvantitativní“ analýza, použitá u ostatních prvků:

PrvekObsah v krviObsah ve sraženině
Na (sodík)1050 ppm1500 ppm
Sn (cín)163 ppb (miliardtin)942 ppb
Al (hliník)1,3 ppm1,6 ppm

Vzhledem k tomu, že sodíku je ve sraženině o 50 % víc a cínu dokonce o 588 %, lze dojít k jedinému závěru, a to, že rostoucí sraženina sbírá tyto prvky z obíhající krve a koncentruje je v sobě. Je zajímavé, že tyto prvky jsou elektricky vodivé. Hliník je nejčastější alternativa k mědi v elektrických drátech. Sodík je silně vodivý alkalický kov a cín se používá jako hlavní složka pájecích slitin, jimiž se vytvářejí a opravují elektrické obvody.

Údaje o elektrické vodivosti prvků se nacházejí například v této referenční tabulce z Angstrom Sciences.

Z analýzy vyčnívá jedna nepřehlédnutelná skutečnost: Sraženině téměř úplně chybí klíčové markerové prvky, typické pro lidskou krev (jako je železo a draslík), zato se v ní vyskytuje vysoká koncentrace prvků, jež se používají v elektronice a elektrických obvodech.

Čtenář nechť si dojde ke svým vlastním závěrům. Jen poznamenávám, že v tomto kontextu nejsou bez zajímavosti patenty dr. Charlese Liebera.

Tato analýza nemůže zodpovědět otázku, zda jsou sraženiny živé, nebo mrtvé (jako například vlasy a nehty). Můj profesionální názor zní, že se nejedná o živé struktury. Vypadají jako mrtvé biologické struktury, které se samy „skládají“ (spíše než rostou). Ale to je jen počáteční zhodnocení, které se po dalších pozorováních a zjištěních může změnit. Například i priony jsou takové neživé biologické struktury, které se samy sestavují. Jsou to v podstatě chybně složené proteiny, které se šíří v mozku a vyvolávají morfologické změny, jež ničí jak normální strukturu, tak funkci neuronů. Ne vše, co se samo sestavuje, musí být nutně živé. Dokonce i viry, jak je popisuje tradiční virologie, jsou mrtvé struktury, které mohou nicméně co do velikosti a hmotnosti růst ve vztahu k jejich souhrnné populaci.

Tento mikroskopický snímek, který jsme pořídili s 1500násobným zvětšením, zobrazuje cosi jako opakující se strukturu na výčnělku podobném drátku, jež „vyrůstala“ z jedné sraženiny. Pokud vás napadlo, že je to lidský vlas, tak není. Je to spojené se sraženinou:

Prohlédněte si výsledky analýzy ICP-MS sami

Pro jistotu ještě jednou:

ppb = miliardtina
ppm = miliontina
takže 1,000 ppb = 1 ppm

Zařízení měří v (m/v = hmotnost/objem), přičemž „hmotnost“ je zde technicky vzato poměr hmotnosti a elektrického napětí (m/z).

Tady je vyfocená část souboru PDF k ICP-MS analýze lidské krve:

Celý soubor si můžete stáhnout zde.

A tady je část s výsledky analýzy sraženiny:

Celý soubor je ke stažení zde.

Sdílejte tyto výsledky a dál se ptejte, co to lidem vlastně dávají… další analýzy budou následovat

Výsledky můžete klidně sdílet či zakomponovat do svých videí a podcastů a doplnit vlastními vysvětleními této podivné anomálie. Vždy prosím uvádějte jako zdroj NaturalNews.com, protože tato exkluzivní analýza, která může pomoci nalézt vysvětlení záhady těchto sraženin, jež zabíjejí mnoho lidí, je naše práce.

Vítáme zpětnou vazbu včetně upozornění na případné chyby.

Pobízíme také jiné laboratoře, aby si tyto testy zkusily samy replikovat a aby veřejně publikovaly své výsledky stejně jako my.

Další výsledky analýz zveřejníme brzy, chybět nebudou mikroskopické snímky.

Zdroj

Napsat komentář