Vaše kštice si pamatuje stresující události, díky odpočinku mohou šedé vlasy získat zpět původní barvu

GreenMedInfo Research Group

Šedivění vlasů je jedním z prvních a nepřehlédnutelných znaků stárnutí. Už ve třiceti si obvykle najdeme na hlavě nějaký ten šedý vlas, a čím jsme starší, tím více vlasy šednou. Někomu rychleji, někomu pomaleji. Předpokládá se, že jakmile vlas zešediví, není cesty zpět, avšak tým vědců z Columbia University v New Yorku tvrdí něco jiného.

Tito výzkumníci zjistili, že jednotlivé šedé vlasy mohou získat zpět svoji barvu a že s tímto procesem je úzce provázán stres, nebo naopak relaxace. Fascinující je i zjištění, že měřením drobných odchylek barvy vlasů lze zpětně vystopovat životní události. Vzorce pigmentace fungují jako svého druhu letokruhy stromů, které odrážejí stresující události, ale i období významného odpočinku.[i]

„Dvoubarevné“ vlasy

Už jste si někdy na hlavě našli nějaký dvoubarevný vlas? Nemáme na mysli ten typ, co je šedivý u kořínku a pigmentovaný v části vzdálenější od pokožky, ale právě naopak: šedý dál od hlavy, zbarvený u hlavy. Díky zkoumání tohoto typu vlasů, shromážděných od 14 osob různého etnického původu a ve věku mezi 9 a 65 lety [ii], vědci prokázali, že šedivý vlas nemusí zůstat bez pigmentace navždy.

Toto zvrácení průběhu procesu stárnutí bylo nejspíš poprvé oficiálně popsáno v roce 1972, kdy v lékařském časopise British Journal of Dermatology[iii]vyšla zpráva o pacientovi, jehož bílé vlasy se vrátily ke své původní černé barvě. Existují i jiné jednotlivé případy. Zajímavé také je, že vlasy šedivějí na různých částech hlavy různou rychlostí.

Ale abychom se vrátili ke studii, zmíněné na začátku článku, jejímž vedoucím byl mitochondriální psychobiolog dr. Martin Picard: tým digitálně zmapoval vzorce pigmentace na jednotlivých vlasech subjektů. U deseti ze čtrnácti osob bylo patrné, že některým vlasům a chlupům (včetně pubických) se podařilo získat zpátky svoji barvu. Tento efekt se nicméně projevil jen do věku 39 let.[iv]

Vědci vyslovili názor, že proces šedivění lze zvrátit v časných fázích, zatímco vlasy a chlupy, které jsou šedé už nějakou dobu, zůstanou tak, jak jsou. Tento jev je prý dočasný a vlas, který už jednou šedivý byl, zešedne znovu [v]; nicméně důkaz možnosti návratu k původnímu stavu byl předložen a zdá se, že k němu může dojít velmi rychle – v důsledku kvalitní relaxace.

Náprava díky relaxaci

Stres je dlouhá léta spojován se šednutím vlasů, když už ne vědecky, tak aspoň tradičně. Říká se, že Marii Antoinettě během noci před popravou úplně zbělela hlava.[vi]Picard ale také hovořil s překvapivým počtem lidí, jejichž šedivé vlasy podle jejich slov získaly zpátky tmavou barvu. „Z toho pro mne vyplývá, že tento jev, který jsme vůbec poprvé zdokumentovali, byť na malé skupině lidí, je mnohem častější, než si myslíme,“ uvedl Picard pro web TODAY.[vii]

Účastníci studie identifikovali za poslední rok taková období, v nichž prožívali extrémní stres. Picard a jeho kolegové určili části vlasu, které subjektům vyrůstaly právě v tu dobu. Řídili se průměrnou rychlostí růstu lidských vlasů, což je centimetr za měsíc.[viii] Následně zjišťovali úroveň pigmentace. Spatřili pozoruhodnou korelaci mezi šednutím a stresem a zároveň mezi návratem pigmentu a relaxací.

Vědci konkrétně popsali případ 30leté ženy, jíž zešedly některé prameny vlasů, když se rozešla s manželem a přestěhovala se:[ix]

„Kvantitativní posouzení životního stresu v průběhu posledního roku odhalilo velmi výrazné dvouměsíční období, spojené s objektivním životním stresorem (manželským konfliktem a odloučením, jež bylo završeno změnou bydliště). Účastnice ohodnotila toto období jako nejnáročnější z celého uplynulého roku – dala mu 9-10 z deseti bodů. Nárůst stresu časově korespondoval s úplným zešednutím části vlasového porostu, po němž však došlo k návratu do původního stavu.“

V dalším případě bylo ve vlasovém porostu 35letého muže nalezeno pět dvoubarevných vlasů. Všechny po počátečním zšednutí získaly zpět svoji barvu. K nápravě došlo zároveň s poklesem stresu v jednoměsíčním období, které muž vyhodnotil jako nejméně stresující z celého roku a jež začalo ihned poté, co si účastník vzal dvoutýdenní dovolenou.[x] Vzhledem k těmto zjištěním se vědci domnívají, že se ztrátou vlasového pigmentu a jeho opětovným návratem je úzce provázán životní stres.

Z biologické perspektivy zjistili i to, že šedivění vlasů je provázáno s řízením tvorby proteinů, spojených s energetickým metabolismem, mitochondriemi a antioxidační obranou, čímž vzniká „srozumitelný biologický základ pro rapidní vratnost šedivění a jeho propojení s psychickými faktory“.[xi]

Stárnutí nemusí být jednosměrka

Tato studie je dalším důkazem, že stárnutí nemusí být vždycky jednosměrka. Britský biolog a specialista na výzkum kůže, dr. Michael Philpott, tvrdí: „z nejnovějšího výzkumu je patrné, že lidské stárnutí nemusí být lineární, fixní biologický proces, ale přinejmenším částečně se může zastavit nebo dočasně obrátit.“[xii]

Již dříve jsme zde (na stránkách GreenMedInfo.com) psali o šesti tělesných tkáních, které lze regenerovat správnou výživou, v naší databázi najdete i 48 přírodních prostředků, známých svým anti-agingovým potenciálem. Nikterak překvapivě mnohé z nich ulevují od stresu.

Zdroj

Napsat komentář