David ICKE: ODPOVĚĎ (3. kapitola, část 3/6)

(minulý díl zde)

Dejte si to do souvislosti s tím, jak Kult kontroluje informace prostřednictvím “vzdělávání” a médií, kdy obojí je formou hypnotizace vnímání. Později ukážu, jak Kult nemilosrdně využívá své znalosti o tom, jak se vnímané stává prožívanou realitou k zavádění masového ovládání lidí.


Sám vím, jak může vědomí převálcovat lékařské prognózy. V 15 letech se u mě začaly objevovat problémy s klouby, pouhých šest měsíců po začátku mé fotbalové kariéry, a pokračovaly až do doby, kdy jsem musel v 21 letech přestat hrát. Diagnostikovali mi revmatoidní artritidu a dali mi hroznou prognózu včetně možnosti, že ve třiceti skončím na vozíku. Odmítl jsem se s tím smířit a odmítl jsem nabídku užívat do konce života léky proti bolesti.
A dobře, že jsem to udělal, jinak už bych byl mrtvý. Vozík jsem ve třiceti nepotřeboval, ale artritida se dále rozvíjela a v nejhorším stádiu velmi bolestivě postihla moje prsty na nohou, kotníky, kyčle, zápěstí a prsty na rukou. Tato zkušenost mi přinesla mnoho darů, tehdy mi to tak ovšem nepřipadalo. Patřil k nim konec mé fotbalové kariéry, což mě dovedlo k novinařině a tomu, co dělám dnes, a také to probudilo silné odhodlání nedovolit bolesti a artritidě, aby mě zastavily.


Když jsem však začal chápat spojení mezi myslí a tělem, rozhodl jsem se, že to uvedu do praxe a použiji vnímání k ovlivnění své artritidy. Rozhodl jsem se, že artritida nebude dále postupovat a začne naopak ustupovat a bolest bude mizet. Tím “rozhodl jsem se” mám na mysli něco mnohem hlubšího než běžné rozhodnutí. Mám na mysli to, čemu říkám “vědění”, a také se k tomu časem dostaneme. V době vydání této knihy je mi 68 let a teď už bych opravdu měl být na vozíku, s tělem zpustošeným artritidou, která začala v mých 15-ti letech. Ale nejsem.


Nemám žádné bolesti a kromě přetrvávající deformace pravé ruky artritida můj život nijak neovlivňuje. V co věříte, to vnímáte, a co vnímáte, to prožíváte. Nebuďte obětí svých genů. Ovládněte je prostřednictvím svého vnímání, které rozhoduje o tom, které geny se aktivují a které ne. Dědičná nevyhnutelnost a lékařské prognózy jsou mýtus – když to víte.


“Rozený” vítěz? “Rozený” poražený? Nebo vše určuje mysl?


Proces, při kterém vnímání vytváří zkušenosti, platí v celém lidském životě. Mluvíme o “rozených vítězích”. To není nic jiného než mysl, která určuje zkušenost. Zdá se, že “rození vítězové” vždy vytváří situace a “zásahy štěstěny”, které jim umožní urvat vítězství, zatímco jiní, jednotlivci a týmy, vždycky “urvou” porážku. Vidíte to u sportovců, kteří dominují v méně důležitých zápasech, ale vždy, když dojde na rozhodující zápas nebo finále mistrovství, zvítězí jiní, kteří mají menší nadání, ale silnější vnímání.
Příkladem byl anglický fotbalový tým Leeds United v 60. a 70. letech. Byl to skvělý tým s velmi talentovanými hráči, které vedl muž jménem Don Revie. Až do závěrečných rozhodujících fází sezóny měli navrch a pak, v rozhodující chvíli, vypadli. Jejich porážku nezapříčinil nedostatek talentu, ale jejich vlastní vnímání. Revie byl proslulý tím, že na každého hráče soupeře vypracoval podrobný “spis”, který si měl jeho tým přečíst. Z toho vyplývá, že se až příliš soustředil na to, co by mohl udělat soupeř, místo toho, co by mohl udělat jeho tým.


Tým Leeds byl tak dobrý, že když předváděl výkony podle svých možností, nezáleželo na tom, co udělal jejich soupeř. Jenomže Reviemu na tom záleželo až přehnaně, byl pověrčivý a umanutý. To odhalilo jeho nejistotu v pozadí, která se často přenášela na jeho tým, když byli hráči pod tlakem v situacích, které rozhodovaly o sezóně.


K přenosu vnímání dochází u všech skupin, velkých, malých, a dokonce i u celých populací, jak jsme to viděli v nacistickém Německu. Každý člověk vysílá vlnové frekvence, které odráží jeho vnímání a emoční stav. Fotbalový tým je tedy skupina vlnových polí, která se proplétají. Pole se silnějším vnímáním se prosadí vůči druhým a fotbaloví odborníci říkají, že má někdo osobnost, která “dominuje v kabině i na hřišti”.


Tito hráči jsou často označováni jako … “rození vítězové”. Jako šéf týmu má manažer samozřejmě nejlepší předpoklady k tomu, aby skupině vnutil své vnímání a tímto způsobem se nejistota Dona Revieho přenesla prostřednictvím vlnového pole na tým, když byl v rozhodujících okamžicích pod vysokým tlakem. Sebevědomí, že vyhrajeme, se změní na strach z prohry, což je něco zcela jiného.


Vnímání se přenáší z mysli do těla způsobem, který jsem popsal výše, a reakce těla odráží vnímání mysli. Slyšíme o tom v takovýchto komentářích: “Celou sezónu byli skvělí, ale v tomto rozhodujícím zápase se teda moc nepředvedli.”


Skvělému týmu Leeds United se to pod vedením Revieho stávalo příliš často na to, aby to byla náhoda. Převahu nebo podřízenost vnímání/vlnového pole lze vysledovat v každém aspektu lidské společnosti a zejména ve sportu, kde je to vždy veřejnosti na očích.


Existuje ještě jeden fenomén známý jako “rušivý vliv v šatně” – hráč s negativním přístupem a vnímáním, který tyto vlny vysílá do týmového kolektivního pole vlnového propletení a vytváří tak rozkol nebo narušení, které ovlivní vnímání a výkon kolektivu. Hrál jsem v týmech, které měly rušivé členy a v jiných, kde se všichni vzájemně podporovali a opravdu to může významně ovlivňovat výkon celé skupiny. To je skutečné pozadí pojmů jako “nakažlivé” chování, nakažlivé nadšení a nakažlivý pesimismus. “Infekce” se šíří prostřednictvím vlnového propletení.


Dalším příkladem, jak propletení ovlivňuje sportovní výsledky, je vliv fanoušků na tým nebo jednotlivce. Diváci sledující sportovní událost ovlivňují výsledek – nebo alespoň můžou – a tým, který hraje doma, před vlastními příznivci, zpravidla vyhrává častěji než venku. Vlnová pole diváků se proplétají s poli toho týmu, týmu, kterému fandí. Pokud je tato podpora pozitivní, přenášejí se tyto “dobré vibrace” na tým spolu s potenciálně obrovským přílivem energie, který podporuje vytrvalost a výkon.


Mnoho úspěšných britských atletů na olympijských hrách v roce 2012 v Londýně popisovalo, jak vnímali podporu zástupů britských fanoušků a jak je posílila, a to zejména při závodě, kdy šlo o všechno, a jejich těla byla zdánlivě na hranici svých možností. Nějakým způsobem našli další příliv energie právě ve chvíli, kdy ji potřebovali, a to byla kombinace jejich vlastní mysli (odhodlání) a do značné míry i přísun energie vlnového pole, která vznikla propletením s diváky, kteří jim přáli vítězství.


Platí to i obráceně. Fotbalové týmy, kterým se nedaří v řadě zápasů za sebou, si často vedou lépe mimo domácí hřiště, protože frustrace a kritika jejich fanoušků se přenáší skrze vlnové propletení, a to může narušit a oslabit výkon, sebejistotu i energii hráčů. “Rození” vítězové však mají tak silné vnímání, že podávají maximální výkony i v nepřátelské atmosféře a posiluje je jejich odhodlání nenechat se ovlivnit.


Pokud věříte na “Malé já, jsem chudák, nemám žádnou moc”, budete žít život, který vyjadřuje tuto sebeidentitu, protože váš stav vnímání se přenáší ve vlnách, které se proplétají s jinými vlnami, se kterými jsou v synchronii. Přitáhnete do svého života lidi, situace a zážitky, které odrážejí váš stav mysli a emocí, a vytvoříte tak sebenaplňující předpověď.


Všechno v naší realitě je frekvenční vlnové pole, vzorec propleteného, vibrujícího, oscilujícího vědomí/informací, a to včetně okolností, potenciálních situací a zkušeností, což jsou všechno různé formy vědomí. Pokud jsme v souladu s jejich “vibracemi”, přitahujeme je. Pokud nejsme, nepřitahujeme je. To bude nesmírně důležité, až se dostanu k tomu, jak Kult manipuluje s lidskou společností a jak to můžeme zastavit. Nelíbí se vám váš život? Tak si ho přestaňte vytvářet, přestaňte si ho přitahovat.


Na (vlnovém) poli vztahů


Vztahy všeho druhu, od romantického vztahu chlapce a dívky až po zkušenosti, které si přitahujeme, a působení planet v astrologii, lze popsat a pochopit z pohledu vlnového propletení myšlenek/vědomí (obr. 99). Vnímání samozřejmě rozhoduje o tom, jaké osobní vztahy navazujeme a pokud jsou sympatie vzájemné, vyplyne z toho vlnové propletení. Říkáme, že se vytvoří “pouto”.


Propletení může být také vnucené, pokud to dovolíme. Vztah založený pouze na “fyzické” přitažlivosti vytvoří vlnové propletení, které to odráží. Když přitažlivost vyprchá, propletení se rozpadne a pár (spojení) se rozdělí. Alespoň v případě, když je přitažlivost to jediné, co je spojuje. Pokud “fyzická” přitažlivost vyprchá ve chvíli, kdy už se vyvinulo vzájemné nepřátelství, pak je vlnové propletení přitažlivosti nahrazeno vlnovým propletením nepřátelství a může to být ošklivé.


Nepřátelství a nenávist jednoho z partnerů se dostávají do vzájemně propleteného pole a může vyvolat další nepřátelství a nenávist v tom druhém partnerovi, který je odráží zpět ve smyčce vzájemné zpětné vazby, která zhoršuje nebo dokonce ničí životy obou zúčastněných.


Když tuto interakci aplikujete na lidskou společnost, uvidíte ji všude a ve všem, od osobních vztahů až po světové války. Rodiče, komunity a náboženství vštěpující dětem nenávist k jiným komunitám a náboženstvím zajišťují negativní, destruktivní a trvalé propletení, které se předává z generace na generaci, jak jsme toho svědky po celém světě.


Propletení mezi páry se může zakládat na mnohočetných vlnách, které vznikají na základě mnohočetného vnímání toho druhého včetně přitažlivosti a odpudivosti, lásky (alespoň její lidské verze) a nenávisti. Tehdy mluvíme o ambivalentním vztahu, v němž se lidé milují i nenávidí a to, které vlnové spojení v daném okamžiku převládá, závisí na konkrétních okolnostech. Večeře při svíčkách – “Miluji tě”. Přijde domů namol – “Jsi odporný”.


Když jsou vztahy jakéhokoliv druhu založeny na lásce v její bezpodmínečné podobě, která vzniká z víru srdeční čakry a ne jenom z rozkroku, propletení může být vzájemně prospěšné, podporující a nemusí nikdy skončit, i když se může povaha vztahu změnit. Vidíme to u párů v pokročilém věku, kde již dávno pominula fáze sexuální touhy, a oni se milují ještě víc než kdy dříve a žijí v harmonii vlnových polí a vzájemně se podporují.


Individuální mysl rozhoduje o individuální zkušenosti a propletená spojení myslí rozhodují o kolektivní zkušenosti. Mysl diktátora je někdo, kdo se vlnově proplétá někdy i s celými národy a vnucuje své vnímání všem ostatním.


Viz Hitler, Stalin, Mussolini, čínští vůdci a nekonečně mnoho dalších příkladů. Nacistická mentalita se propletla s milióny Němců, ze kterých se staly zhypnotizované masy oscilujícími ve stejném rytmu na bizarních shromážděních nezpochybnitelného, vlnově propleteného uctívání Hitlera.
Základní myšlenka je, že s čím se vaše vlny (vnímání) synchronizují, s tím se propletou v nějaké formě vztahu. To, co není v souladu, vás mine. Léčitelé, kteří pracují energeticky přikládáním rukou, vytváří vlnové propletení s těmi, které léčí, kdy se těmito kanály přenáší energie (takže pozor, ať si vyberete toho správného). Energetické léčení lze provádět přímo nebo na dálku, kdy jsou vlny energie směřovány z pole léčitele, aby se propletly s příjemcem. Zažil jsem to a funguje to, pokud léčitel ví, co dělá.
Vlnové propletení funguje stejně tak pro touhy, ambice, strachy a všechny situace, jimž čelíme. Každá myšlenka a emoce je vlnová frekvence a touhy, ambice, strachy a situace jsou vlnová pole myšlenek a emocí na určitých frekvencích. Naše vnímání ve vztahu k tomu, co chceme, čeho se bojíme nebo co prožíváme, rozhoduje o tom, jaký vztah si vytvoříme s těmito možnostmi a zda vůbec nějaký vznikne.


Řekněme, že chcete něčeho dosáhnout, ale nevěříte, že to je možné nebo že se vám to podaří, protože sami sebe vnímáte z pohledu “Něco takového se mi nemůže podařit”. Vlny generované vaší myslí se v tomto stavu vnímání nesynchronizují s vlnovými poli, která představují to, čeho byste chtěli dosáhnout.


Pokud jste odhodláni udělat všechno, co je ve vašich silách, abyste dosáhli svého cíle, a jste přesvědčeni, že toho můžete dosáhnout, vytvoříte určitou úroveň vlnového propletení s vašim cílem. Když však budete vědět, že toho dosáhnete, vytvoříte propletení s polem existence stavu, po kterém toužíte. To vám umožní manifestovat stav, kdy jste tam, kde chcete, a dosáhnete toho, co chcete.


Síla mysli a srdce funguje na mnoha úrovních. Je zde stav, kdy nevěříte, že dosáhnete toho, co chcete; kdy doufáte, že toho dosáhnete; jste si jisti, že toho dosáhnete; a na vrcholu, to co vám dokáže zajistit dosažení cíle, je stav, kdy víte, že toho dosáhnete. Když jsem byl fotbalistou, viděl jsem mnoho mladých hráčů s úžasným nadáním, kteří neuspěli, protože nevěřili – nevěděli – že se stanou fotbalisty.


Říkáme, že lidem “chybí sebevědomí”, ale pravda jde ve skutečnosti ještě hlouběji. Jako dítě jsem říkal, že budu profesionálním fotbalistou. Skoro nikdo mi nevěřil. Spousta mladých lidí chce být fotbalisty a jen málokomu se to v tak tvrdé konkurenci podaří. Já jsem to prostě věděl. Nedoufal jsem – věděl jsem to. Nedokázal jsem vysvětlit, proč jsem nikdy nepochyboval o výsledku, i když statisticky vzato, byly moje šance mizivé. Následovala série “šťastných náhod”, díky kterým jsem byl ve správný čas na správném místě s tím správným výkonem v tom správném zápase.


Byla to opravdu šťastná náhoda nebo to způsobila moje mysl, která znala výsledek a tak vytvořila vlnové propletení s vlnovými poli, která ten výsledek představovala? Bylo – a je – v tom něco víc, než jen “pozitivní myšlení”, které je, co se týče zhmotňování zkušeností, nízký level. Vědět je mnohem víc, jak o tom budu mluvit později, a souvisí to s intuicí – intuitivním věděním.

(c) David ICKE, The Answer, v českém překladu Hany Konvalinkové ODPOVĚĎ, vychází koncem listopadu 2021, v prodeji v knihkupectví duchovní a esoterní literatury Hledající. Záznamy již přijímá, objednávky pak od 11. listopadu.

veksvetl

Vydavatel a šéfredaktor OSUD.cz a Věk světla.

veksvetl has 851 posts and counting.See all posts by veksvetl

Napsat komentář