V USA v průběhu deseti let let nikdo nezemřel na spalničky, zato očkování proti nim si vyžádalo přes 100 životů

trcnn

Brian Shilhavy

Mediální masírka kvůli spalničkám dosahuje nebývalé intenzity, takže nebude od věci osušit zpocená čela diskutérů trochou suchých, podložených faktů.

Údaje o počtu úmrtí na spalničky ve Spojených státech za posledních deset let lze snadno zjistit z oficiálních zdrojů. Totéž platí i pro data o úmrtích, k nimž došlo v reakci na podání vakcíny.

Centrum pro kontrolu a léčbu nemocí (CDC) si vede týdenní statistiky o epidemiích nemocí a o úmrtích na ně.

Dr. Anne Schuchat, ředitelka národního střediska CDC pro imunizaci a respirační onemocnění, uvedla 25. dubna 2014 pro Fox News:

„Od roku 2003 nebyla v USA hlášena žádná úmrtí na spalničky.“ [1]

Týdenní výkazy morbidity a mortality, které CDC zveřejňuje, se také o žádných úmrtích nezmiňují. (*viz doplnění o aktuálním stavu pod textem; článek je staršího data.)

Zdravotnické orgány sice přičítají vinu za epidemie spalniček, k nimž v posledních letech dochází, neočkovaným dětem, ale když upozorníte, že se na spalničky neumírá, rychle prohlásí, že za nulovou úmrtnost může očkování (ačkoli samo o sobě zjevně neumí tuto nemoc eliminovat).

Takové prohlášení jednak postrádá logiku a jednak je popírají historická fakta:

Takhle klesala úmrtnost na spalničky. Z healthsentinel.com

Úmrtnost na očkování proti spalničkám

A jak to bylo v tom samém období s úmrtností na očkování na tuto nemoc?

Americká vláda provozuje databázi hlášení, která se nazývá Hlásicí systém nepříznivých účinků vakcín (VAERS). Databáze je dostupná veřejnosti a existuje i vyhledávací portál, který může veřejnost využít. Nachází se pod odkazem Medalerts.org.

Provedli jsme tedy vyhledávání úmrtí hlášených v tomtéž období v souvislosti s aplikací vakcín proti spalničkám včetně několika takových, které se už nevyrábějí.

Vyhledávání přineslo informace o 108 úmrtích po čtyřech různých vakcínách proti spalničkám, které se ve Spojených státech prodávaly v průběhu posledních deseti let.


Dnes se proti spalničkám očkuje jen společně s podáním vakcín proti příušnicím a zarděnkám (MMR vakcína).

Když jsme hledali jen úmrtí po očkování MMR vakcínou, nalezli jsme za těch deset let 96 úmrtí:

Takové vyhledávání v databázi na MedAlerts.org si může provést kdokoli, kdo má přístup na internet.
Databáze také zohledňuje jen úmrtí hlášená v příslušném časovém rámci, takže skutečná čísla by byla vyšší. I z toho důvodu, že většina lékařů považuje vakcíny za bezpečné, a proto připisuje úmrtí pacienta očkování jen v nevyhnutelných případech.

Údaje ze stránek věnovaných odškodnění ze strany vlády

Další místo, kde lze najít fakta o újmách a úmrtích způsobených vakcínou proti spalničkám, jsou stránky federální vlády věnované finančnímu odškodnění za úmrtí a újmu způsobenou očkováním MMR vakcínou.

Veřejnost povětšině netuší, že výrobci vakcín mají od roku 1986 právní imunitu před stíháním za újmu způsobenou očkováním.

Když někdo po aplikaci vakcíny zemře či utrpí újmu, je nutné podat žalobu na vládu USA u speciálního „očkovacího soudu“.

Ministerstvo spravedlnosti vydává čtvrtletní zprávy o vznesených nárocích a přiznaném odškodném. Údaje o odškodnění lze podle jednotlivých vakcín najít na webových stránkách federálních soudů Spojených států.

Vyhledávání údajů o spalničkách („measles“) zde přineslo informace o 111 žalobách o odškodné v souvislosti s úmrtím či újmou po podání MMR vakcíny. V některých případech šlo o smrt způsobenou očkováním MMR vakcínou, jak určil soudce.

Nerozklikávali jsme si a nepročítali každé rozhodnutí, ale zjištěné číslo víceméně odpovídá údajům zjištěným dříve.

Než vyhrajete u tohoto soudu, trvá to několik let, takže tento údaj pravděpodobně představuje jen drobný zlomek případů.

Závěr: Entuziasmus pro očkování proti spalničkám je z větší části založen na strachu a víře

Plně si uvědomujeme, že ti, kdo věří ve vakcíny, se pravděpodobně těmito fakty, která si může ověřit každý člověk s přístupem na internet, nenechají přesvědčit.

Jelikož jsem už publikoval několik článků na téma spalničky, ke kterým se v součtu sešly stovky komentářů, je mi zcela jasné, že nesmlouvavě kladný názor na MMR vakcínu vychází spíše ze strachu a víry než z faktů a vědeckých poznatků. Veškerým pokusům těchto propagátorů vnutit své názory veřejnosti by se mělo kategoricky zamezit.

Od data zveřejnění tohoto článku údajně jedna žena zemřela na spalničky. Spekulovat lze i o dalších cca čtyřech úmrtích. Nové údaje o úmrtích způsobených očkováním jsme nezjišťovali.

 

Zdroj

Napsat komentář