Robert F. Kennedy Jr. odhaluje úzký vztah Billa Gatese k farmaceutické lobby

Children’s Health Defense (organizace R. F. Kennedyho)

Bill Gates moc rád káže o „zázracích“ a „kouzlech“. Obě slova použil ve skoro všech výročních zprávách o činnosti Nadace Billa a Melindy Gatesových (200920102011201220142016 a 2017), především ve vztahu k mimořádné finanční a ideologické podpoře globálních vakcinačních programů. Jak Gates říká, „stejně jako jsem za své kariéry v Microsoftu mluvil o kouzlu softwaru, mluvím teď o kouzlu vakcín“.

Ta slova naznačují, že Gates propadl čemusi, co se odborně označuje jako „magické myšlení“ – nelogické kauzální uvažování. Jak jinak vysvětlit jeho prostoduché vychvalování vakcín jakožto zázračného prostředku přinášejícího neomezené klady a žádné zápory? Jako by v globálním programu nadace nebyl vůbec žádný prostor pro ten příval případů újmy způsobené očkováním, která postihuje děti po celém světě, a to navzdory značnému množství důkazů, které hovoří o poměru prospěchu a rizika úplně jinak a z nichž vyplývá, že dětství řízené očkovacím kalendářem je v podstatě jedna ruská ruleta za druhou.

Pojďme si historii vylíčit přesněji

Ve svém často citovaném blogu z roku 2014 Gates vyjádřil nadšení nad „inspirujícími“ údaji o očkování a „fantastickým“ či „fenomenálním“ pokrokem v proočkovanosti. S Gatesovou důvěrou v data je jeden velký problém: náš velký filantrop ignoruje fundamentální historická fakta o infekčních chorobách a jejich vývoji v čase.

Statistiky ze Spojených států i odjinud ukazují, že počet úmrtí na takové nemoci, jako je například spála, poklesl navzdory absenci očkování v polovině dvacátého století na úroveň vzácnosti. Rapidně klesla i úmrtnost na dávivý kašel (pertusi) a spalničky – ještě před zavedením příslušného očkování (viz tab. 1). Závěr důkladné analýzy údajů o úmrtnosti v USA v letech 1900 – 1973 zní:

„Medicínská opatření [jako například očkování] přispěla k postupnému poklesu úmrtnosti ve Spojených státech jen málo. V mnoha případech byla zavedena dokonce několik desítek let poté, co už započala evidentní sestupná tendence.“

jiném článku ti samí vědci zkritizovali medicínský establishment za nevhodnou důvěru v „kouzelné střely“ (a už tu zas máme magii a kouzla!), tzn. zázračně rychlé prostředky řešení problémů. Pokud lze sníženou mortalitu na infekční onemocnění a jejich incidenci v předchozím století přičítat nějakému „zázraku“, pak jsou tímto zázrakem dlouhodobá opatření týkající se veřejného zdraví, zejména lepší hygiena a především zlepšení výživy.

Studie trendů mortality ve 20. století v Itálii odhalila důležitou spojitost mezi zvýšeným kalorickým příjmem a klesající úmrtností, která podle autorů odrážela primárně „pokrok v průměrném stavu výživy, životním stylu, socioekonomické úrovni obyvatelstva a hygienických podmínkách“. Krom toho šla úmrtnost dolů nejrychleji u nejmladší části populace, která byla „pravděpodobně nejcitlivější vůči změně výživy a životosprávy“. Dokonce i epidemiologové, kteří byli připraveni připsat zásluhy očkování, museli uznat, že ve hře jsou též další faktory včetně změn „lidské odolnosti a vlastností bakterií“ a jiných faktorů, které je teprve nutné určit.

Obr. 1. Úmrtnost v USA v letech 1900–1963. Zdroj: http://drsuzanne.net/dr-suzanne-humphries-vaccines-vaccination/

Ach zázraku, kde jsi?

I kdybychom se tyto statistiky rozhodli ignorovat, nelze popřít jeden do očí bijící fakt: očkování nevede k tomu, že jsou děti zdravé. Vždyť zrovna ve Spojených státech, které mají nejvíc našlapaný očkovací kalendář na světě, má půlka dětí a mladistvých nějakou chronickou nemoc. Trend rostoucí nemocnosti je navíc přímo úměrný k doplňování dalších a dalších vakcín do očkovacího kalendáře. Podobný vzorec se projevuje po celém světě – nejčastěji se jedná o problémy potenciálně ohrožující život, jako jsou alergie na potraviny a astma; dále jsou běžné různé problémy postihující nervovou soustavu.

Kampaň World Mercury Projectu za navrácení zdraví dětem dokumentuje zprávy z první ruky od rodičů, jejichž děti po očkování utrpěly vážnou újmu. Tato svědectví, která jsou jen špičkou ledovce, hovoří o celé škále poruch a problémů, které byly před desítkami vzácné nebo vůbec neexistovaly:

  • Třináct procent amerických dětí potřebuje speciální vzdělávání.
  • Jedno ze šesti amerických dětí má nějakou vývojovou poruchu, například některou z poruch autistického spektra.
  • Poruchu pozornosti spojenou s hyperaktivitou (ADHD) má skoro 11 % amerických dětí.
  • Jedno z 20 dětí do pěti let má epilepsii.
  • Nejčastější příčinou úmrtí související s požitím nějakého jídla je alergie na arašídy.
  • Ženy, které se v těhotenství nechávají očkovat proti chřipce a Tdap vakcínou, mají nejvyšší riziko potratu a jiných vážných těhotenských problémů.
  • Dětské autoimunitní neuropsychické poruchy, jež vznikají v důsledku streptokokových a jiných infekcí (tzv. PANDAS ) nyní postihují jedno ze dvou set dětí včetně až 25% dětí, jimž byla diagnostikována obsedantně kompulzivní porucha (OCD) nebo chronický tik.
  • ADHD a ASD často provází porucha zpracování smyslových podnětů (SPD).
  • V USA je kojenecká úmrtnost (především na SIDS, syndrom náhlého úmrtí kojenců) oproti jiným vysokopříjmovým zemím dvojnásobná. V africkém státě Guinea-Bissau proběhla srovnávací studie, která ukázala, že počet úmrtí kojenců byl minimálně dvojnásobný v té časti dětské populace, která obdržela očkování proti dávivému kašli, tetanu a záškrtu (DTP) a proti dětské obrně.

Cui Bono?

Nedávná německá analýza věnovaná globální filantropii ukázala, že dobročinné aktivity magnátů mají kořeny především v touze velkopodnikatelů snížit zdanění svých zisků a zároveň posílit svoji prestiž a vliv. Autoři zprávy konstatovali, že velké nadace, jako je ta manželů Gatesových, uplatňují vliv nejen prostřednictvím enormních finančních a jiných zdrojů, ale i utvářením konceptů vývoje, postupů a zásad.

Nadace Gatesových, jejíž činnost v roce 2000 odstartovala počátečním vkladem ve výši 42,9 miliardy dolarů, k nimž po šesti letech přibylo dalších třicet miliard od Warrena Buffeta, se stala předním hráčem na poli globálního zdravotnictví a největším nestátním podporovatelem WHO. V důsledku toho má nadace obrovskou moc určovat agendu. Globální zdravotní komunita stanovila období od roku 2010 do roku 2020 jako Dekádu vakcín, vytvořila Globální očkovací akční plán a založila veřejno-soukromou Globální alianci pro vakcíny a imunizaci („GAVI Alliance“), která dostává skoro čtvrtinu svých finančních prostředků od Nadace Billa a Melindy Gatesových.

Gates sice básní o tom, jak výborná investice je očkování, ale z velkorysosti nadace Gatesových profitují primárně výrobci vakcín. Podle německých analytiků například finanční podpora Gavi Alliance ze strany nadace Gatesových posloužila jako pobídka pro výrobce ke zvýšené produkci konkrétních vakcín. Díky těmto pobídkám si společnosti Pfizer a GlaxoSmithKline společně polepšily o miliardu dolarů. Někteří reportéři popsali tuto situaci jako „vzpruhu pro snahy farmaceutických společností expandovat do zemí s rychle rostoucí populací a nízkými příjmy“. Německá zpráva nicméně uvádí, že nevládní organizace Lékaři bez hranic zpochybnila celkový dopad činnosti GAVI Alliance na dostupnost vakcín s tím, že „náklady na plnou imunizaci jednoho dítěte vzrostly od roku 2001 do roku 2014 68krát“.

Němečtí analytici a jiní rovněž upozornili na úzké propojení nadace manželů Gatesových a farmaceutického průmyslu včetně fluktuace personálu mezi nadací a společnostmi, jako jsou Merck a GlaxoSmithKline, investic do výzkumu a vývoje nových vakcín a léků a kapitálové účasti ve výši 52 milionů USD v německé farmaceutické společnosti CureVac s cílem uspíšit vývoj mRNA-vakcín.

Nadace Gatesových též zvýšila svoji přímou podporu biotechnologickému průmyslu, který má pro výrobce vakcín značnou důležitost vzhledem k rapidně rostoucímu využívání biotechnologií při moderní produkci vakcín.

Článek publikovaný v roce 2017 pro změnu poukázal na to, že nadace rutinně využívá PR firmy za účelem manipulace vědeckého rozhodování ve prospěch riskantních technologií genetického inženýrství, které sama podporuje. Dr. Arata Kochi, bývalý ředitel výzkumu malárie při WHO, v roce 2008 nadaci Gatesových bez obalu popsal jako „kartel, který potlačuje různorodost vědeckých názorů a je zodpovědný leda sám sobě“.

Ze všech těchto pozorování je zjevné, že Gatesova očkovací dobročinnost je opravdu „zázrak“ – ale pro korporace a akcionáře, kteří se mohou šťastně usmívat nad svými bankovními účty. Nikoli však pro děti a dospělé po celém světě, kteří aplikaci vakcín, jež mají k bezpečnosti daleko, odnášejí nejvíc.

 

Zdroj

 

Napsat komentář