Vyhynulé civilizace – přijde to většinou po mírných mnoha desítek letých úvodech náhle

Kapitola 2: Prastaré civilizace a vymírání
Zatímco se moderní lidstvo stále probouzí, objevuje se množství mimořádných důkazů o historii Zemi,
o dávné historii, která zpochybňuje tradiční poznatky, o minulosti a o místě lidstva ve vesmíru.
Při zkoumání těchto důkazů se ukazuje, že je velmi jasné, že několik vyspělých lidských civilizací, nikoliv
jen jedna, prosperovaly na Zemi více než 12 000 let, a disponovaly výjimečnými znalostmi, které v mnoha případech předčily dokonce i znalosti dnešních lidí.


Počátky lidské civilizace na Zemi byly předmětem mnoha debat a spekulací v průběhu moderních dějin; nicméně hlubší výzkumy naznačují, že první vyspělí lidé z civilizace na Zemi ve skutečnosti nepocházely ze Země. Namísto toho mnoho starověkých zpráv a moderních duchovních učitelů tvrdí, že lidem podobné bytosti z z jiných hvězdných systémů ve vesmíru hrály důležitou roli a klíčovou roli v rané historii vesmíru, a to již od prvního dne pozemského lidstva.


Jeden takový příběh se týká dávných uprchlíků z Lyry, vyspělé rasy zdokonalených dvanáctistrunných DNA humanoidů, kteří sestoupili na velkých světelných lodích na planetu Lira, do páté dimenze a usadili se v různých hvězdných galaxiích, včetně Síria, Orionu a Arkturu, Andromedě a Plejádách. Ačkoli tyto bytosti
byly všichni potomci Lyranů a lidí, jejich hvězdný národ a také jejich jména se změnila tak, aby odpovídala jejich novým domovům v těchto hvězdných systémech páté dimenze. Malé skupiny těchto nových pětidimenzionálních hvězdných národů, především Plejáďanů, migrovaly na Zemi, protože galaktické války se nakonec rozhořely. pronikly do jednotlivých hvězdných systémů. Tyto první hvězdní cestovatelé na Zemi jsou známí jako Pre-Adamité, kteří na Zemi dorazili před miliony let. Tito byli původními terraformátory Země, a pečlivě připravily biosféru na rozvoj a křehký život a zároveň přinesli nebeskou vesmírnou sféru sem na planetu. Jejich cílem bylo vytvořit vyspělou vesmírnou knihovnu vědomostí a přírodních krás na planetě Zemi. Mezi jejich četné příspěvky patřily např. dodávky exotických semen rostlin páté dimenze, rozmanité živočišné DNA pro různé druhy a prvky schopné podpořit vznik rozsáhlých minerálů a krystalů.


Tyto stvořitelské bytosti, zkušené také v lidské genetice, zavedly na Zemi vyspělé hominidy, kteří
se nakonec vyvinuli v předky Homo Erectus, a neandrtálce. Později se objevila jiná skupina vyspělých bytostí ze Síria, ta navštívila Zemi před 450 000 lety a smísila své vlastní vyspělé DNA s prastarými pozemskými hominidy a vytvořili moderní hominidy, Homo sapiens. Jak se Homo sapiens vyvíjel a a nakonec vytvořili vlastní společnost, tyto vyspělé bytosti naučily širokou škálu znalostí a zkušeností, včetně písma, práva, vlády, zemědělství, zavlažování a plánování měst, architekturu, matematiku, geometrii a přírodní vědy, fyziku, astronomii, techniku, lékařství a léčitelství, umění, hudbu, tanec, filozofii a spiritualitu. Učili také praktickým dovednostem, jako je zemědělství, chov zvířat, a metalurgii, čímž lidstvu poskytly komplexní porozumění různým oborů a prostředky ke zlepšení života.


Kromě jejich pokroku v těchto oborech, byli tito lidští hvězdní návštěvníci mistry staviteli. Na stavěli úchvatné megalitické stavby a pyramidy na Zemi, které dodnes zůstávají záhadou, prokazují úroveň znalostí a technologií které moderní lidstvo ještě nedosáhlo, a přesnost a důmyslnost jejich výtvorů. Tento
vysoce kvalifikovaná rasa stavitelů z dávných dob měla pozoruhodnou schopnost řezat masivní kamenné bloky, některé vážící více než tisíc tun, s nástroji, které zanechaly po sobě zanechaly výrazné stopy po elektrickém nářadí a ostří připomínající přesné řezy diamantovou čepelí nebo laserem. Kromě toho tyto megalitické kameny zvedali a přepravovali na obrovské vzdálenosti a v drsném terénu, a přesně je zabudovávali do svých staveb. Zbytky jejich velkolepých staveb se zachovaly, odolaly zkoušce časem a jsou roztroušeny po celém světě a dnes jsou roztroušeny po celé planetě a vypovídají o o pozoruhodných dovednostech, znalostech a technologiích, které tito lidé a předpotopní civilizace měli.


Kromě toho, některé z jejich staveb dokonale odpovídají astronomickými událostmi, což ukazuje na jejich vyspělé chápání vesmíru. Jedna z hlavních funkcí těchto starověkých megalitických staveb bylo sloužit jako observatoř pro sledování pohybů primárních nebeských objektů v pozemské sluneční soustavě.
Na rozdíl od převládající moderní teorie hlavního proudu, že lidská civilizace je stará jen asi 6 000 let,
hojné a přesvědčivé důkazy ukazují, že se jedná o eony let. Před velkou potopou, se na Zemi objevovala jedna za druhou, přičemž každá z nich dosáhla nebývalých rozměrů úrovně vyspělosti, kulturní vyspělosti a technologické zdatnosti, které nejsou ničím jiným než ohromující.


Tyto záhadné a tajemné předpotopní civilizace si získaly představivost historiků, archeologů i duchovních hledačů. Zatímco mnoho z těchto nepolapitelných starověkých super civilizací jsou spojeny s mýty a legendami, je to nepopiratelné, že podstatná část těchto vyprávění obsahuje cenná jádra pravdy, která mají kořeny ve skutečných historických událostech, místech a lidech. Kromě toho je k dispozici dostatek nevyvratitelných moderních důkazů, které vyšly najevo a které o existenci těchto starověkých kultur, nechává jen málo pochybností o tom, kdo v minulosti obýval Zemi.


Pět nejvýznamnějších z těchto pozoruhodných kultur nejenže vzkvétalo v dávných dobách před velkou
potopou, ale bylo to také prvních pět kořenových kultur na Zemi, ras.


Polárníci
První kořenová rasa a velká civilizace Země, známá jako Polárníci, byla starověká plejádská rasa. Osadníci, kteří kolonizovali Zemi před miliony let. Sestoupili na Zemi v méně fyzické podobě a, zpočátku přijímali pouze pránu kvůli éterické povaze vzniku planety v jejich době. Nakonec se však zhmotnili do více fyzické těla a žili v odlehlé severní části Země v arktické oblasti. Póly Země byly v jejich věku v různých polohách, což umožnilo mírné arktické životní podmínky.


Hyperborejci/Shambhalané
Druhá kořenová rasa Země, tzv. Hyperborejci/Šambhalané, byli dávní obři žijící v arktické oblasti severně od Ripheanu, v pohoří, kde měli hluboké duchovní spojení sse světem přírody. Měli velkou moudrost a
a byli zběhlí v manipulaci a ovládání přírodní síly. Kromě toho některé starověké zprávy naznačují, že měli magické schopnosti a dokázali telepaticky komunikovat.


Lemuřané
Třetí kořenová rasa a zářivá civilizace Země byli Lemuřané, kteří žili na superkontinentu v Tichém oceánu zvaném Lemurie nebo MU. Tato byla vysoce duchovní a hluboce propojená s přírodou a měla fyzické třetí oko. Byli vysocí, štíhlí a majestátní rasa s protáhlou lebkou. Měli světlou pleť a jedinečnou krásu,
vyzařovala magickou energii, která uklidňovala a dodávala sílu inspirující. Dnešní ostrov Havaj byl původním hlavním městským centrem globálního superkontinentu, zahrnující rozsáhlou oblast Tichého oceánu, včetně Austrálie, Nový Zéland a části jihovýchodní Asie. Stojí za zmínku, že některé starověké zprávy uvádějí, že Havajské ostrovy byly kdysi spojeny přímo s Tichým oceánem u Ameriky a mezi oběma oblastmi nebyl žádný oceán. Proto se Kalifornie a stát Washington byly také součástí původního
Lemurského městského centra.


Atlanťané
Čtvrtá majestátní kořenová rasa pravěku, tzv. Atlanťané, dosáhla neuvěřitelných technologických výšin ve
své době, což z nich učinilo jedny z nejvíce nejvyspělejších civilizací. Tato globální civilizace se nacházela v Atlantském oceánu, kousek od jihovýchodního pobřeží dnešní Ameriky. Byla součástí tohoto kontinentu a podobně jako Lemurie před velkou potopou, hlavní prstencovité město. Městský uzel byl původně spojen přímo s východním pobřežními plážemi. Jednalo se o globální říši, která se rozšířila do celého světa a vyznačovala se velkolepými megalitickými stavbami. Atlantida měla dvě významné těžebny krystalů
jednu v Brazílii a druhou v dnešní Austrálii, jednu také v Arkansasu v USA. Velká Atlantida čelila mnoha
katastrofickým událostem v pravěku, které téměř vyhladily Atlantidu. Jejich materialistická chamtivost, zneužívání moci a vyspělé technologie jim také přinesly několikrát přivedly na pokraj zkázy.


Pak během posledního planetárního kataklyzmatu před 13 000 lety se jejich říše tragicky rozpadla, během několika hodin potopila do Atlantského oceánu. Po Velké potopě se znalosti Atlanťanů a jejich vědomosti změnily, byly předány dalším podrasám, civilizacím, včetně starověkých Egypťanů do země Khem, kteří pokračovali v jejich odkazu.


Ayrané
Kořenová rasa Árijců je pátou a současnou velkou lidská civilizace. Árijská rasa vznikla v Atlantidě, nejvyspělejší a duchovně nejvyspělejší ze všech všech kořenových ras na Zemi. Árijci se vyznačují zvýšeným vědomím, vyspělou technologií a telepatickými a psychickými schopnostmi. Árijská civilizace je známá svými jedinečným jazykem, který je považován za předchůdce mnoha jiných jazyků, moderních jazyků, včetně sanskrtu. Hinduistické texty hovoří o árijských králích mudrcích, kteří vládli v minulosti
zlatého věku míru a prosperity a oplývali vyspělými znalostmi a duchovním porozuměním. Je to
důležité rozlišovat mezi chybnými a zneužívajícím výkladem Árijů, který šíří Nacisté, a skutečným učením hinduistického náboženství.


Zatímco árijská kořenová rasa zůstává na Zemi dominantní dodnes, současná éra znamená přechod od
páté k šesté árijské podkořenové rase. Některé méně známé, ale stejně fascinující civilizace, které se vyšvihly do výšin před 12 000 lety, jsou Göbekli Tepe, archeologický zázrak v dnešním Turecku, který ukazuje sofistikované hledání před mladším dryasem. Jeho monumentální kamenné pilíře a složité řezby naznačují vyspělou náboženskou a společenskou strukturu. Jejich záhadný opuštění a pohřbení vedlo ke staletím neznáma, až do jeho znovuobjevení, které podnítilo výzkum a spekulace.


Kumari Kandam,

starověká tamilská civilizace, která existovala v jižní Indii a byla to tzv. Paititi, incké město, které bylo zaplaveno mohutnou povodní. A o kterém se říkalo, že existovalo hluboko v džunglích na území
Peru; Lyonesse, bájné keltské království, které pohltilo moře; Thule, bájná země, o níž se věřilo, že je to země na dalekém severu; a Aztlan, bájná země, o níž se věřilo, že existuje, legendární domov Aztéků. Kromě toho, Agartha, legendární civilizace na vnitřní Zemi, o níž se říká, že ji obývají vyspělé bytosti, které mají schopnosti, vysoce vyspělou technologií a moudrostí. Khmerové byla další vyspělou předpotopní kulturou, která vládla velké části jihovýchodní Asie od 9. století až do 15. století a vybudovala neuvěřitelně vyspělé stavby, jako je Angkor Wat, mohutný chrám považovaný za jeden z nejvýznamnějších chrámových komplexů a archeologických nalezišť na světě. Starověký Indus civilizace, která vzkvétala v údolí řeky Indus v oblasti Indu, dnešním Pákistánu a Indii v letech 3300 až 1300 př. n. l., byla další vyspělou prehistorickou rasou známou pro své vyspělé urbanistické plánování a komplexní systém písma. Tato starověká civilizace je známá také díky neuvěřitelně složitým megalitickým chrámům. Starověké Velikonoční ostrov, izolovaný ostrov v Tichém oceánu, je známý svými megalitickými kamennými sochami zvanými moai. Starověké předpotopní osídlení Çatalhöyük v oblasti tzv. dnešním Turecku je považováno za jedno z nejstarších známých lidských sídel a je proslulé svými unikátní starověkou architekturou a uměním. A konečně Mississippové byli předkolumbovskou předpotopní kulturou. Civilizace, která obývala části dnešních Spojených států amerických, známá svými impozantními mohylami a z nichž některé se dochovaly dodnes.


Všechny tyto výjimečné předpotopní civilizace dosáhly pozoruhodné technologické úrovně vyspělosti, avšak každou z těchto vyspělých pozemských ras spojuje jedna tragická společná vlastnost:
Když se přiblížily k vrcholu svých schopností, katastrofická planetární událost, která se stala na vrcholu vývoje. která vedla k náhlému, téměř úplnému vyhynutí planety, u každé z těchto civilizací. Všechny tyto zářivé rasy jsou nyní označovány jako „Ztracené starověké civilizace Země.“


Když se moderní archeologové pokoušejí určit, co se s těmito starověkými kulturami stalo, zjistí, že
zkoumají důkazy a docházejí k závěru: „Zdá se, že jako by tyto civilizace byly přítomny jednoho dne a
a na druhý den zcela zmizely.“


Když v této souvislosti hovoříme o zániku, máme na mysli mluvíme o úplném vymizení, aniž bychom nutně museli mít na mysli, že byly vyhlazeny nebo vymazány. Důkazy naznačují, že některé z těchto vyspělých ras měly předvídavost a dokázaly předvídat nadcházející události, kataklyzmata a schopnost opustit planetu nebo se na ni připravit a migrovat hluboko pod zem. Je důležité zmínit, že během každé z těchto velkých planetárních kataklyzmat se několika lidem podařilo přežít, a lidská civilizace tak pokračovala. Bez ohledu na to, že katastrofa, která vedla k jejich zmizení, stále trvá a představovala událost na úrovni vymírání.


Po těchto velkých kataklyzmatech se všichni… pokrok, 99 % populace, jejich poklady a další jejich znalosti zmizely z planety bez beze stopy. Navíc s každým planetárním vymíráním, kolektivní amnézie týkající se téměř všech vědomostech civilizace ještě více prohloubila. Pokaždé, když nějaká civilizace zanikla, a
nová společnost, musela se nástupnická společnost začít znovu a vybudovat svůj svět od základů, bez využití pokročilých znalostí a technologií, které měli jejich předchůdci.


Navzdory tomu, že od těch dob uplynulo nespočet věků dávných dob, moderní hledači stále hledají a hledají fragmenty zpráv, které po sobě zanechaly tyto ztracené civilizace. Přestože velká část jejich znalostí a historie byla zastřena katastrofickými událostmi a samotným čase, je povzbudivé, že se podařilo získat některé informace přetrvaly až do moderní doby. Ačkoli mnohé z těchto civilizací byly pohřbeny pod značnou vrstvou a oceánu během každé z těchto událostí pod velkým množstvím trosek, sedimentů a vody. Během kataklyzmatu, omezené informace, které se zachovaly, jsou nejcennějším pokladem pro lidstvo. Osvětluje skutečnou existenci Země a lidskou historii.

Tyto předpotopní civilizace záměrně zanechaly po sobě nápisy a výtvory, které obstály zkoušku časem, čímž zajistily, že jejich znalosti budou zachovány pro budoucí generace. Jejich záznamy podrobně popisovaly vše o jejich civilizaci, včetně jejich kultury, víry, úspěchů a zpráv o jejich životě, historii a astronomických událostech. S velkou prozíravostí vytvořili knihovnu, která je vepsána do kamene, a poskytla tak o sobě bohaté znalosti a o tom, co se v té době dělo. Mnoho nových megalitických staveb, informativních artefaktů, nápisů a kamenných tabulek bylo objevováno a vykopáváno po celém světě, což osvětluje vnímání těchto úctu vzbuzujících prehistorických dějin lidské rasy.

Navíc stopy nalezené v různých oborech jako je archeologie, antropologie a historie, lingvistika, genetika, geologie, věda, spiritualita, mytologie, srovnávací náboženství, metafyzika a ústní tradice, pomáhají při zkoumání historie lidstvu rozluštit události, které vedly k jejich vzniku a osudu.


Je také důležité si uvědomit, že jste byli (a jste stále jste) přímo zapojeni do tohoto velkého příběhu předků, protože jste se v oněch dávných dobách inkarnovali, a vzpomínky na vaše životy v každé z těchto civilizací stále přebývají ve vašich buňkách a čekají na to, až se v nich znovu probudí vzpomínky. Minulost vás volá, z dálky a vyzývá vás, abyste znovu objevili její podobu, skryté poklady a integrovali toto poznání
do svého současného chápání sebe sama a světa kolem vás.


Zásadní vhled týkající se zmizení těchto prehistorických superras je, že v konečném důsledku se i s mimořádným pokrokem a znalostmi těchto vyspělých předků, nedokázaly zabránit svému vlastnímu zániku a téměř vyhynutí. Konfrontace s hrozivými vesmírnými silami, křehkost člověka a zdůrazňujeme i tak křehkost lidské existence. Silná houževnatost a vynalézavost, která je nutná k tomu, aby člověk vydržel takový tlak a přežil kataklyzmatické události. V další kapitole prozkoumáme fascinující vyprávění samotných těchto civilizací, jak se popisují vesmírnou událost, která změnila svět a která odehrála a i místo v jejich době. Uslyšíme také jejich proroctví, a nabídneme vám vhled do dopadu této události na lidstvo a budoucnost lidstva.

str. 40

ukázky z knihy The Grand Solar flash od Michael Love

Napsat komentář