Výzkum: Grafen a uhlíkové nanotrubičky výrazně zkracuje život a destruuje buňky savců – závěry výzkumů (nejen) u potkanů jsou drtivé, vědecká sekta se přesto rozhodla pro masivní nasazení

Toto je spíše vysoce odborný článek pro čtenáře, které zajímá problematika vysoce populárních a do lidských těl nasazovaných grafenů a…

Tento obsah je určen pouze platícím členům..
Log In Registrovat