Buďte opatrné, s kým se vyspíte: v ženském těle zůstává DNA sexuálních partnerů

(Článek již vyšel na webu Osud.cz)

Některým ženám kolují v krvi segmenty DNA s mužským chromozomem Y. To je pochopitelné u žen, které mají syny nebo které potratily mužské embryo. Tyto genové sekvence se však nacházejí i u žen, které nebyly nikdy těhotné. Důvodem mohou být „pozůstatky“ po pohlavním styku. Po sexu s námi zdaleka nezůstává jen partnerova energie… Je tedy dobré pořádně se rozmyslet, s kým půjdeme do postele.

převzato z disclose.tv

Vědci odhalili, že celkem rozsáhlá menšina žen má v krvi genové sekvence obsahující chromozom Y. To je zajímavé, protože – jak nejspíš víte – chromozomy Y mají jen muži. Co tedy dělají v krvi žen a odkud pocházejí?

Nabízí se odpověď, že důvodem jejich přítomnosti musí být těhotenství, přičemž plod byl mužského pohlaví, protože v krvi každé ženy, která byla těhotná, se nacházejí nějaké buňky dítěte a zůstávají tam až do její smrti. To platí i pro případné potraty. Pro tento stav existuje odborný termín: mikrochimérismus. Toto slovo je odvozeno z řeckého „chiméra“ – z označení pro mýtického, hrozivého a oheň dštícího tvora, který se skládal z částí tří zvířat: ze lva, hada a kozy.

Dobrá, tak tím je vysvětlena přítomnost chromozomu Y v krvi žen, které porodily syna. Ale jak je to tedy u žen, které mají sekvence s tímto chromozomem v krvi, ačkoli nikdy nepřivedly na svět dítě mužského pohlaví? To si říkalo o provedení vědecké studie. Tohoto úkolu se ujali v roce 2004 imunologové na Fred Hutchinson Cancer Center.

Odebrali vzorky krve 120 ženám, které nikdy neporodily syna. Zjistili, že 21% z nich má v krvi mužskou DNA. Vědci rozdělili ženy do čtyř skupin podle těhotenské anamnézy: skupina A měla jen dcery, skupina B měla za sebou jeden nebo více potratů, skupina C v minulosti podstoupila interrupci a ženy ze skupiny D nebyly nikdy těhotné.

Výskyt mužského mikrochimérismu byl zřetelně větší ve skupině C, ačkoli nějaké případy se našly v každé skupině. U skupiny A to bylo 8%, u skupiny B 22%, u skupiny C 57% a u skupiny D 10%. Závěr této studie zněl, že k možným zdrojům mužského mikrochimérismu patří těhotenství, potraty, zmizelá mužská dvojčata nebo pohlavní styk.

To znamená, že prostřednictvím samotného styku se mohou do ženského těla dostávat mužské geny a DNA, které pak v orgánech a v krvi kolují celý život! To považuji za extrémně fascinující, protože jeden duchovní přítel a rádce mi jednou říkal, že pokaždé, když se s někým vyspíme, bereme si z něj do sebe určitou část. Považovala jsem to za dobrou metaforu faktu, že si ponecháváme něco z jeho energie.

Pochopitelně mě to inspirovalo k zamyšlení nad určitými věcmi z mé minulosti a ta analogie mi dávala smysl. Ale zjistit, že jde o víc než jen o energii, že je to fyzická záležitost a že je to dokonce vědecky potvrzené, to je něco jiného. Myšlenka, že my ženy jsme schopné převzít skutečnou, fyzickou DNA od mužů, s nimiž spíme, mi v mnohém otevřela oči. Tento fakt dodává pohlavnímu styku jako takovému úplně nový smysl.

Sex je velmi posvátná a duchovní činnost a tak by na něj také mělo být nahlíženo. Mnoho lidí sex zneužívá, protože zapomněli, co znamená a jak je z duchovního hlediska důležitý. Vím, že mohu mluvit za mnoho žen, protože sama jako žena vím, jaké to je, a protože jsem učinila různé zkušenosti, kdy jsem ho poskytovala až příliš ochotně – z důvodu nejistoty, protože jsem se chtěla zalíbit nebo udělat dojem – a neuvědomovala jsem si, jak je to ve skutečnosti nezodpovědné. Tehdy to byl prostě jen sex, a když člověk sám se sebou nemá žádné spojení, tak to nevypadá jako nic, na čem by extra záleželo.

Teď, když už jsem starší a více spojená se svým duchovním já, si uvědomuji, že sex není něco, co bych měla jen tak rozdávat plnými hrstmi. Je to posvátný akt, který vytváří pouto mezi dvěma lidmi, kteří se milují a kterým na sobě vzájemně záleží. Je velmi důležité, abychom si to my všichni (celé lidstvo) uvědomili. V pohlavním styku se skrývá obrovský potenciál – díky sexu se můžeme dokonale spojit se svým pravým já.

Mnoho z nás má za sebou nejrůznější zkušenosti, na které asi nejsme právě hrdí, ale není mým cílem přimět čtenáře litovat toho, co bylo. Nechte minulost za sebou a přijměte, co nás naučila. Jsem si jistá, že díky informacím obsaženým v článku se napříště pořádně zamyslíte, než s někým skončíte v posteli – nebo aspoň použijete kondom!

 

Zdroj

Napsat komentář