Život v přeludu: Hierarchie hybridních rodin

Kapitola čtvrtá

Hybridní hierarchie

Vláda hybridních pokrevních linií pokračuje i dnes v britské královské rodině a jiných královských rodech, které přežily do dnešního dne, ale dnes se to rozšířilo ještě na politiku, bankovnictví, korporace a Systém obecně. Windsorský klan má konstituční právo být hlavou státu a důvodem není nic jiného než jejich genetika a rodinná historie. V Británii nám tedy určuje vládce hierarchické genetické následnictví a také kdo s kým kdy má sex. A tak to je už věky, od té doby, co archontský virus ovládl lidstvo a zasadil do něj své hybridní prostředníky. Někteří z nejvýznamnějších hybridů pocházejí ze Sumeru, Babylónu a Egypta na Středním východě, a dříve také z Asie a Dálného východu. Rozšířili se na sever a zkřížili se (sdíleli „elitní“ verzi viru) s dalšími archontsko-reptiliánskými hybridy, aby se stali králi a královnami Evropy (obr. 201). Jak se dá očekávat, jednotlivé říše nakopírovávaly své pokrevní linie tak, jak se představitelé moci snažili šířit svou virovou nákazu, tedy převzít moc nad vším a všemi všude po celém světě. Jak se pokrevní linie dál šířily, převzala úlohu Babylonské říše později Říše Římská, a po té potom Britské impérium a dalšími evropské říše. Dnes už jsou pokrevní linie dlouho etablované i v Severní Americe, takže máme také i Americkou říši, pouze název má jiný. Všechny tyto říše byly impériem archontského viru a pomohly ukrást a ovládnout další a další území. Od faraónů přes kmenové krále a čínské císaře až po evropské královské rody a aristokracii vládli vždy Archonti, skrytí za lidskou podobou. Teď je vám jasné, proč tak úzkostlivě chrání svůj genetický fond (matrice viru) a kříží se jenom sami mezi sebou a nikdy ne s „plebejci“. Evidentně si tím ale nezachránili nadřazenou „inteligenci“, protože mezi vzájemně kříženými členy královských rodů najdeme i některé z nejhloupějších lidi v dějinách. Ne, šlo o zachování něčeho jiného – jejich hybridní genetiky. I když se občas zdá, že do svých exkluzivních genetických kruhů vpustili někoho z lidu, jako třeba když se v roce 2011 provdala Kate Middleton za Prince Williama, bližší pohled na rodinné pozadí těchto údajných „outsiderů“ vždy odhalí velmi významný královský nebo aristokratický původ. Existuje také archontsko-reptiliánská spermabanka. O tomto programu mi řeklo několik lidí, včetně neoficiálních potomků echt archontské rodiny Rothschildů. Využití metod spermabanky umožňuje výchovu dětí elitních pokrevních linií v jiných rodinách. Tyto děti se pak stávají politickými vůdci a dalšími služebníky Systému, akorát nenesou jméno „Rothschild“ nebo jméno jiné elitní rodiny, ke které pokrevně patří. Takže jejich propojení není hned zřejmé. Jenom neoficiálních Rothschildů je obrovské množství – nemají rodové jméno, ale patří k jeho pokrevní linii a nesou stejný archontský virus. To vše je nutné proto, aby se zabránilo naředění genofondu a jeho pohlcení běžnou populací, což by hrozilo v případě spojení s jedinci, kteří z archontsko-reptiliánské linie nepochází. Většina královských sňatků nepramení z lásky, nebo alespoň nějaké přitažlivosti, ale z genetické nutnosti. Své skutečné vztahy mají často mimo manželství a princ Charles je toho klasickým příkladem s jeho vztahy s princeznou Dianou (genetická povinnost) a Camillou Parker-Bowles (vytoužený vztah). Lidský genetický typ, který nejlépe odpovídá požadavkům archontských Reptiliánů pro účely křížení, když potřebují infuzi lidské genetiky, jsou modroocí, blonďatí lidé. Dianina přítelkyně Christine Fitzgerald mi sdělila, ž Windsorové potřebovali Dianin genetický materiál, protože po mnoha generacích vzájemného křížení hrozilo, že v jejich hybridní genetice převáží reptiliánská složka natolik, že pro ně bude nadále velmi obtížné udržet si dál lidskou podobu.

 

„Královské“ tmavé obleky

Evropské říše se rozprostřela po celém světě a archontská agenda ovládání byla zavedena všude, kam přišli. Britské impérium bylo tím úplně nejvýznamnějším z nich, protože se Britské ostrovy staly jedním z nejmocnějších center archontských pokrevních linií na Zemi – a to stále trvá. Nemluvím tady o britské vládě, to je jen další kamufláž a banda poskoků archontské agendy, bez ohledu na to, který člověk nebo politická strana jsou právě oficiálně u moci. Hovořím o příčkách globální archontské sítě tajných společností, neboli Skryté ruce za světovými událostmi, která tlačí archontské pokrevní linie a jejich poskoky na mocenských pozic. Vysvětlím, jak tato síť klamu funguje . Propojení archontské pokrevní linie a jejích umístění na energetické mřížce Země navzájem činí z Britských ostrovů důležité místo globální sítě. Archontským královským tyraniím všechno hezky procházelo do chvíle, kdy se lidé začali bouřit a požadovali větší podíl na určování toho, co se bude dít a jak se bude rozhodovat. To bylo pro archontskou hybridní všemohoucnost potenciálně smrtelné, ale volání po moci lidu a „demokracii“ bylo v post-monarchických  společnostech utnuto. Vznikla shora řízená hierarchie politické moci a obyvatelstvu byla „prodána“ báchorka o tom, jak jednou za čtyři až pět let může jejich volební hlas významně ovlivnit směřování světa a životy „svobodných“ voličů. Dnes už snad není jediného člověka s již alespoň maličko pootevřenýma očima, který by neviděl, že bez ohledu na to, jaká osoba nebo „strana“ ve volbách teoreticky vyhraje, směr vývoje  se nemění. Můžeme alespoň poděkovat Bushíčkovi  a Barackovi Obamovi, že nám to zcela neskrývaně potvrdili. Bushe nahradil „nositel změny“ Obama, ale všechno pokračovalo stejně jako předtím (obr. 202). Hybridní pokrevní linie povětšinou vyměnili své koruny a žezla za tmavé obleky a stali se neoficiálními králi, královnami a princi politických a finančních kruhů spolu s těmi, kteří stojí za vysokým byznysem, vědou, lékařstvím a médii. Při tom nahradili zjevné královské (archontské) diktátorství za krycí tmavé obleky (archontského) diktátorství nazvaného „demokracie“, ze starověkého řeckého „demos“ (lidé) a „kratos“ (vládnout). Jak to ve skutečnosti funguje, vidíme sami v dnešním Řecku, které ovládají Evropská unie a mezinárodní bankéři a veškerá „vláda lidu“ je jen irelevantní maškaráda na odvedení pozornosti. „Demokracie“ je ve skutečnosti prosazování diktátu pod zástěrkou svobodné volby. Klíčem k tomu byla vláda politických stran a ne vláda skutečně nezávislých zvolených jednotlivců. Politické strany jsou jen další hierarchie ovládané  malou skupinou na vrcholu. Abyste uspěli téměř v kterýchkoliv hlavních politických volbách, musíte vstoupit do nějaké strany, která vám zajistí propagaci, finance a pokrytí v médiích. Aby vás strana vybrala jako svého představitele, musí si být její vedení jisté, že za ni budete takříkajíc bezvýhradně kopat, protože konec konců nezastupujete voliče, ale stranu (respektive ty, kteří ji ovládají). Abyste mohli šplhat po kariérním žebříku a stát se ministrem, premiérem nebo prezidentem, musíte poslouchat diktát strany a jejího vedení, jinak – kromě naprosto výjimečných okolností – nemáte nejmenší šanci. Kolik ryzích lidí, kteří by nelhali, kudy chodí, se kdy dostalo do vysokých politických funkcí? Každá strana je shora řízená hierarchická pyramida, kde těch pár, co to z nejvyššího patra všechno řídí, zastupuje ve skutečnosti (i když většinou nevědomky) zájmy archontského systému ovládání. Aby veřejnost ten podvod s „demokracií“ spolkla, je nutné, aby lidé naprosto uvěřili v to, že každá strana – obvykle mají šance na vytvoření vlády tak dvě, maximálně tři – představuje různé scénáře řízení země. Pokud lidé neuvěří, že mají možnost volby, ztrácí demokracie důvěryhodnost. Různé masky na téže tváři nepředstavují volbu. V současné době stoupá počet lidí, kteří ztrácí důvěru v politický systém. Dochází jim totiž, že volbu ve skutečnosti nemají – „nezáleží na tom, koho volíte, všichni jsou stejní“. Ano, v konečném důsledku jsou stejní, a možná že jsou naprosto stejní, tak to bylo připraveno (obr. 203). Čas od času se objeví „nové“ strany, ale Systém je brzy pohltí a ony se stanou pouhou kopií těch, které původně chtěly nahradit. A teď to přijde.  Systém je projevem archontského viru a když mluvíme o lidech, kteří kdysi uvažovali nezávisle, a o organizacích, které kdysi bývaly nezávislé, a dnes je všechny pohlcuje Systém, znamená to ve skutečnosti to, že jsou zasaženi virem, který Systém zosobňuje. Kolikrát jste již zažili lidi vstupovat do politiky s očividně dobrými úmysly, aby pak skončili  jako ztělesnění  toho, co původně chtěli změnit? Třeba Neil Kinnock, bývalý šéf labouristické strany v Británii, ale po světě jsou takových celé zástupy. Alexis Tsipras se dostal k moci jako řecký premiér a sliboval, že se pevně postaví úsporným opatřením, které Řecku následkem vykonstruované  dluhové krize přikázala Evropská Unie, Evropská centrální banka a Mezinárodní měnový fond (IMF). V referendu, které Tsipras vyhlásil, se 62 % Řeků vyslovilo pro odmítnutí ekonomické války vyhlášené Řecku představiteli EU, ECB a IMF. Jenomže jak tvrdí jeho bývalý ministr financí, Yanis Varoufakis, v noci po referendu se Tsipras rozhodl ustoupit šikaně a tlaku psychopatů a příšerné podmínky přijal. Navzdory veškeré své předchozí rétorice a řečičkám. Poté následoval v jeho politické straně pokus o čistku, aby se zbavil všech, kdo nadále říkali to, co on sám předtím, než Systému podlehl. A co se stalo pak? Byl znovu zvolený (obr. 204). Rychlost, s jakou Tsipras obrátil kabát, byla i na politiku neobvyklá, ale to, že Systému brzy podlehl, je v politice naprosto standardní. Politika je konstrukt viru, a pokud vstoupíte do jeho revíru a nezůstanete věrní svým vlastním hodnotám, virus vás zmáčkne, až nakonec ztratíte sami sebe. Na světě je málo míst, kde člověku hrozí větší nebezpečí, že bude jeho vnímání posednuto virem, než právě ve vládních politických ústředích, kde je archontský virus doma úplně nejvíc.

ukázka je z knihy Davida Icka Phantom Self (..and how to find the real one), v češtině vyšlo v nakladatelství Freedom First s.r.o. v říjnu 2016 pod názvem Život v přeludu (..a jak se z něj probudit), kniha se okamžitě stala bestsellerem.. za necelé 2 měsíce prodáno již přes 1300 kusů. Kniha je v tuto chvíli (21.12.2016) vyprodána, dotisk pravděpodobně až na konci jara.

zivot_vpreludu_n

veksvetl

Vydavatel a šéfredaktor OSUD.cz a Věk světla.

veksvetl has 481 posts and counting.See all posts by veksvetl

Napsat komentář