10 nejzjevnějších příkladů moderní zdravotní propagandy (2/2)

(1. díl jste mohli číst zde)

Makia Freeman

5. Jíst raw je nezdravé a nebezpečné.

Není pravda. Démonizace raw foodu vám začne dávat smysl v okamžiku, kdy se zamyslíte nad silami, které řídí tento svět a jimž vyhovuje, když se lidé vzdálí přirozeným, šťavnatým potravinám plným života a dají přednost potravinám syntetickým, suchým a mrtvým.

Když zavládne strach před nějakým patogenem, zareaguje vláda přísnými opatřeními. Podívejte se třeba na Kalifornii, kde je teď ze zákona povinné pasterizovat veškeré mandle. Ano, pojídat tepelně neupravené potraviny znamená riziko, že zkonzumujete i nějaké škodlivé bakterie, ale roste i pravděpodobnost (na úroveň jistoty), že z jídla získáte lepší výživu a více energie! Čistě raw strava není pro každého, ale není pochyb o tom, že zařadit do jídelníčku více tepelně neupravených potravin vašemu zdraví jen prospěje.

6. Půst ohrožuje zdraví.

Chyba. Je více způsobů, jak se postit, počínaje přerušovaným půstem (kdy v rámci týdne nebo i dne střídáte období půstu a jedení), přes tří-, sedmi či desetidenní půst, konče skutečně dlouhými půsty. Někteří lidé provádějí intenzivní detox a pijí například jen vodu s citronovou šťávou, javorovým sirupem a sirupem z kajenského pepře, jiní pijí zeleninové šťávy, další provozují čistý, klasický půst na vodě – jak to komu nejlépe vyhovuje. Půst určitě není pro každého, obzvlášť ne pro těhotné ženy a pro děti. Nejlepší je nechat si poradit od zkušených a začínat pomalu, naslouchat svému tělu. Přesto existuje množství důkazů zdravotní prospěšnosti půstu – situace, kdy organismu cíleně „dáme pauzu“ od neustálého zažívání potravy. Tělo pak má dost energie na hloubkovou regeneraci, které nemůže dosáhnout, pokud ustavičně jíme.

7. Vitaminy a minerály v pilulkách jsou dobré pro zdraví.

Chyba. Mnoho z nich se vyrábí synteticky, pilulky a kapsle jsou nacpané plnidly a mohou obsahovat i GM složky. Optimální je pokrývat potřebu nutričních látek přímo jídlem, pokud však potřebujete doplňky, užívejte takové, které se vyrábějí z rostlin a jiných zdrojů buď sbíraných v přírodě, nebo pěstovaných ekologicky. Zvlášť nebezpečné jsou vápníkové doplňky. Standardně se vyrábějí z nadrcených fosilií a mohou vést k vápenatění různých tkání. Kalcifikace se může projevit na nejrůznějších místech: v oku (šedý zákal), v ústech (plak), v kostní tkáni (artritida), v srdci (vede k infarktům) i v mozku (pak může být výsledkem mrtvice). Oblasti, kde je nahromaděn nežádoucí vápník, brání volnému průtoku energie, způsobují zánět a podporují rakovinné bujení. Známé je také vápenatění šišinky.

Více informací o podstatných rozdílech mezi syntetickými a přírodními vitaminy vám poskytne práce takových lidí, jako je dr. Thiel.

8. Homeopatie je šarlatánství a nefunguje.

Opět špatně. Arogance na základě ignorance. Homeopatie je založena na úplně jiném (a hlubším) chápání reality než čistě racionalistická, materialistická západní medicína, která není ochotna akceptovat myšlenku, že žijeme v holografickém světě, kde myšlenkové formy a energie představují mocné síly utvářející nižší fyzickou realitu.

Homeopatie v kostce funguje takhle: existují dva základní přístupy k nemocem. Můžete se řídit buď zákonem protikladů, kdy trpícímu člověku poskytnete látku, která bude působit proti tomu problému. Nebo se můžete řídit zákonem podobnosti, kdy mu podáte látku, která by u zdravého člověka vyvolala přesně ty symptomy, které se nemocnému pokoušíte vyléčit. Homeopatie využívá druhý přístup. Vezme látku, která by jinak byla jedovatá, ředí ji a ředí, dokud z ní nezůstane jen otisk – což stačí k tomu, aby po požití stimulovala organismus tak, aby napravil nerovnováhu, z níž vznikla nemoc.

Homeopatie uznává, že konečným a nejefektivnějším léčitelem je samo tělo, a je vypracovaná tak, aby stimulovala samoléčebné schopnosti těla, a nikoli aby potlačovala symptomy či poskytovala dočasnou úlevu jako alopatická medicína. V roce 1890 (před vytvořením Flexnerovy zprávy) bylo v USA 25 % lékařů homeopatických – včetně osobního lékaře Johna D. Rockefellera a lékařů britské královské rodiny.

Jak píše David Icke ve své knize Phantom Self (moji recenzi knihy si můžete přečíst zde):

„Homeopatie je léčebná metoda, jíž se mainstreamové cokoliv vysmívá z toho samého důvodu – z ignorantství… Homeopatie je založena na faktu, že všechno je informace, ať už se jedná o rostlinu, nebo o kapku vody… Institut vesmírného výzkumu v německém Stuttgartu je střediskem informací týkajících se zkoumání vody… při jednom experimentu dali do vodní nádrže květinu a po jejím odstranění vyfotografovali kapky. To, co zjistili, potvrdilo dvě hlavní pravdy o realitě. Jedno zjištění bylo takové, že v každé kapce vody se nacházela informace o celé květině – opět holografický princip. A to druhé: ačkoli byla „fyzická“ květina z vody odstraněna, informace, které z ní pocházely, zůstaly ve vodě. K tomu můžu říct jen jediné… homeopatie.“

9. Medikamenty schválené FDA jsou bezpečné.

To se pravdě ani neblíží. FDA si už dávno koupil farmaceutický moloch a ona teď funguje jako jeho gaučový pejsek, a ne jako hlídací pes. Věděli jste, že podle tohoto nedávného článku na Natural News se u šokujících 33 % všech léků schválených FDA časem projeví vážné vedlejší účinky – tak vážné, že se „lék“ musí stáhnout z trhu? Jak může někdo věřit schvalovacímu procesu FDA, když je míra selhání tak vysoká?

10. Očkování je bezpečné.

V žádném případě! Vakcíny patří k hlavním zbraním moderní zdravotní propagandy a všude po světě se projevují silné tlaky na uzákonění povinného očkování, což není nic menšího než medicínská tyranie nebo přímo fašismus. Rok za rokem narůstá počet dětí, poškozených očkováním: trpících v lepším případě horečkou, v tom horším poškozením mozku, paralýzou, v pozdějších letech neplodností; může dojít až k úmrtí.

V USA se farmaceutickému molochu podařilo pomocí šikovných politických a právnických manévrů dosáhnout přijetí zákona, díky němuž nemohou být výrobci vakcín žalováni u normálních soudů, dojde-li k újmě na zdraví způsobené očkováním. Na základě tohoto zákona byl vytvořen systém (Vaccine Injury Compensation Program [VICP] = program kompenzací za poškození očkováním), který připomíná soud, ale přiklání se na stranu farmaceutických společností. Budu citovat z dalšího článku na Natural News:

Vláda v období od roku 1989 do roku 2015 vyplatila rodinám a osobám, jež utrpěly újmu z důvodu nepříznivých vedlejších účinků očkování, více než tři miliardy dolarů v odškodném a nákladech na právní zastupování. Díky programu VICP došlo k finanční kompenzaci v celkem 3 937 případech. A to jsou jen ti poškození, kterým se podařilo přesvědčit soud, že jejich dítě nebo oni sami utrpěli očkováním újmu. Téměř 10 000 případů však bylo soudem zamítnuto…

Bývalý obhájce výrobců očkovacích látek Robert Moxley píše: „Celý proces přijímání legislativy byl od svého počátku v roce 1986 zmanipulován, vždy jeden důležitý krok za druhým tak, aby to vyhovovalo vakcinačně-průmyslovému komplexu. VICP chrání vakcinační průmysl, a nikoli lidské bytosti, jimž očkování uškodilo. Objevují se další a další případy újmy a dochází k odškodňování – prakticky v tajnosti… Případy škod na zdraví se hromadí a vláda, než aby pohnala k zodpovědnosti výrobce, raději reviduje své standardy, na jejichž základě lze vznášet nárok na odškodné za újmu – kvůli čemuž je čím dál obtížnější uspět v systému s žalobou.

Závěr: zdravotní propaganda

Stejně jako v případě geopolitiky (1. část série článků) je i zdraví vděčným námětem propagandistických snah. Je životně důležité poučit se o zdraví, výživě, přirozených způsobech léčby, lécích a léčebných protokolech, o slabých a silných stránkách různých léčebných systémů a o povaze farmaceutického molochu (Big Pharmy). Ještě důležitější je váš způsob uvažování: ano, je výborné umět prohlédnout propagandu, ale nejlepší ze všeho je převzít plnou zodpovědnost za vlastní zdraví.

 

Zdroj

2 komentáře: „10 nejzjevnějších příkladů moderní zdravotní propagandy (2/2)

Napsat komentář