Britská vláda se v tichosti připravuje na vlnu vážných zdravotních problémů vyvolaných očkováním proti koronaviru

 (Natural News) Zatímco nám prolhaná, vlastizrádná mainstreamová média vykládají, že vakcíny na covid-19 jsou dokonale bezpečné a „z 95 % účinné“ (tohle si přečtete i na takzvaně konzervativních zpravodajských serverech, jako je Breitbart a PJ Media), britská vláda vyhlásila konkurz na poskytovatele systému umělé inteligence (AI), který by dokázal zpracovávat očekávanou záplavu hlášení o zdravotních újmách způsobených očkováním proti covidu-19.

Oznámení se stručným názvem, „Dodávky – 506291-2020“ najdete pod tímto odkazem na stránkách Tenders Electronic Daily. Požadavek je shrnut následujícím způsobem:

„MHRA naléhavě hledá dodavatele softwarového nástroje založeného na umělé inteligenci, jenž zajistí zpracovávání očekávaných velkých objemů zpráv o nepříznivých vedlejších účincích vakcíny proti Covidu-19 beze ztrát detailů uvedených v textech o těchto reakcích.“

Požadavek vyslovila MHRA, tedy britská agentura pro regulaci léčiv a zdravotních produktů.

Na dalších místech dokumentu MHRA hovoří o „extrémní naléhavosti podle Regulace 32(2)(c) ve vztahu k uvolnění vakcíny proti Covidu-19“ a uvádí, že očekávaná záplava textů o nepříznivých vedlejších účincích vakcíny proti covidu-19 způsobí přetížení jejích současných systémů.

„Jestliže MHRA nenasadí poptávaný AI nástroj,“ píše se tam, „nebude schopná efektivně zpracovávat hlášení o nepříznivých vedlejších účincích. To jí zabrání rychle identifikovat potenciální problémy s bezpečností vakcíny proti Covidu-19 a bude to představovat přímé ohrožení života pacientů a veřejného zdraví.“

Zmíněná extrémní naléhavost je vysvětlena takto:

„Důvody extrémní naléhavosti – MHRA si uvědomuje, že její plánovaný proces schvalování programu SafetyConnect včetně nástroje AI nebude uzavřen dříve, než se vakcína dostane na trh. To povede k neschopnosti efektivně monitorovat nepříznivé reakce na vakcínu proti Covidu-19.

Nepředvídatelný vývoj situace – krize kolem Covidu-19 je nová a vývoj v oblasti hledání vakcíny proti tomuto onemocnění se prozatím neřídil žádným předvídatelným vzorcem.“

Zní to snad tak, že agentura čeká, že bude vakcína proti covidu-19 bezpečná a účinná?

Z textu oznámení o výběrovém řízení jasně vyplývá, že:

  1. MHRA očekává, že očkování proti covidu-19 vyvolá obrovský nárůst počtu hlášení o nepříznivých vedlejších účincích.
  2. MHRA si plně uvědomuje, že tyto nepříznivé vedlejší účinky poškodí zdraví mnoha lidem nebo je dokonce zabijí. Výslovně se zmiňuje o obavě z „přímého ohrožení života pacientů“.
  3. Stávající systémy MHRA si podle očekávání neporadí s objemem zpráv o újmách způsobených očkováním proti covidu-19, což znamená, že se bude jednat o mimořádné, bezprecedentní objemy.
  4. MHRA si uvědomuje „extrémní naléhavost“ nasazení nového systému.
  5. MHRA uvádí, že nebude-li urychleně instalován nový AI systém, nebude schopna identifikovat mnoho nepříznivých reakcí na vakcínu proti covidu-19, což bude mít neblahý dopad na veřejné zdraví (neboli budou umírat lidé).

Toto s brutální přímočarostí ukazuje, jak se pohled oficiálních míst na novou vakcínu liší od mediální masírky, jíž jsou vystavováni obyčejní lidé. Žádné vládní orgány a agentury po celém světě se o takové detaily s veřejností nedělí a klamně vykreslují vakcíny proti covidu-19 jako účinné a bezpečné.

Nyní víme, že přinejmenším britská MHRA si uvědomuje, jak nebezpečné budou nové vakcíny pro lidi a jakou katastrofickou vlnu případů zdravotní újmy způsobené očkováním vyvolají.

Nabízí se otázka, proč MHRA nic z toho neříká veřejně.

Zdroj

Napsat komentář