Bývalý viceprezident Pfizeru varuje před ZLEM

Mordechai Sones, America’s Frontline Doctors

Organizace America’s Frontline Doctors (AFLDS) hovořila s bývalým viceprezidentem a vedoucím vědeckého výzkumu společnosti Pfizer, dr. Mikem Yeadonem.

Na začátku interview uvedl dr. Yeadon:

„Jsem si dobře vědom globálních zločinů proti lidstvu, které jsou nyní páchány na velkém dílu světové populace.

Pociťuji velký strach, ale to mi nebrání poskytovat odborná svědectví četným uskupením schopných právníků, jako je Rocco Galati v Kanadě a Reiner Fuellmich v Německu.

Nemám vůbec žádné pochybnosti, že se nacházíme v přítomnosti zla (což je poprvé, co takto hovořím za moji 40letou kariéru) a nebezpečných produktů.

Ve Velké Británii je nadmíru jasné, že se úřady vydaly směrem, který povede k podávání ‚vakcín‘ tolika lidem, kolika bude možné. To je šílenství, protože i kdyby tato agens byla legitimní, tak ochranu potřebují jen lidé s významně vyšším rizikem úmrtí na virus. U těchto lidí lze argumentovat, že rizika stojí za podstoupení. A ta rizika, kterým říkám ‚mechanistická‘, tu rozhodně jsou: jsou nedílnou součástí způsobu, jímž ty přípravky fungují.

Avšak ostatní lidi, zdravé a mladší šedesáti let, možná i trochu starší, virus v převážné většině nezabíjí. Je zcela neetické podávat této veliké skupině něco takto nového; přípravky, o jejichž dopadech za těch pár měsíců venkoncem nic nevíme.

Nebylo by to moudré v žádné jiné éře.

Jelikož toto vím jistě a vím, že to vědí i ti, kteří to celé řídí, musíme se ptát: co je jejich motivem?

To sice nevím, ale mám určité teorie, z nichž jen jedna se týká peněz. Tento motiv není hlavní, protože to samé množství peněz lze získat zdvojnásobením ceny a poskytnutím přípravku jen polovině lidí. Tak v tom musí být něco jiného. Mají to dostat všichni, časem i malé děti a nakonec i kojenci a přesně toto si vykládám jako zlé konání.

Nemá to žádnou medicínskou logiku. Víme, že tyto ‚vakcíny‘ vedou k expresi spike proteinu v tělech příjemců, což má samo o sobě negativní biologické účinky (spuštění abnormální krevní srážlivosti a aktivace imunitního ‚systému komplementů‘). Rozhodně nedoporučuji, aby se lidé, kteří nenáležejí do rizikových skupin, vystavovali riziku nežádoucích vedlejších účinků těchto agens.“

AFLDS: V novém rozhodnutí izraelského nejvyššího soudu k omezením leteckého cestování kvůli covidu se píše: „V budoucnu budou muset být veškerá nová omezení týkající se cestování do Izraele a z něj podložena vyčerpávajícími, věcnými, na datech založenými důkazy.“

V rozhovoru z doby před několika měsíci jste řekl:

„Imunita vůči respiračnímu viru, jako je SARS CoV-2, bude s nejvyšší pravděpodobností přetrvávat několik let. Máme dokonce k dispozici data k viru, který se určitými částmi světa přehnal před 17 lety. Způsoboval SARS a my víme, že nový koronavirus je mu z 80 % podobný, takže poskytuje to nejkvalitnější srovnání, v jaké lze doufat.

Buněční imunologové studovali všechny lidi, kteří před těmi 17 lety přežili SARS a které se jim povedlo najít. Vzali jim vzorek krve a testovali, zda bude reagovat na původní SARS. Všechny reagovaly, všichni ti lidé měli dokonale normální, robustní buněčnou paměť založenou na T-lymfocytech. Dokonce byli chráněni i proti SARS CoV-2, protože jsou oba viry tak podobné; to je křížová imunita.

Řekl bych tedy, že ta nejlepší data, která existují, dokazují, že imunita by měla být robustní alespoň 17 let. Myslím, že je zcela možné, že je doživotní.“

Izraelská vláda se nicméně odvolává na nové varianty, aby ospravedlnila lockdowny, omezení letů, restrikce a vydávání Zelených pasů. Vzhledem k výroku nejvyššího soudu, myslíte si, že by bylo možné předcházet budoucím vládním opatřením prostřednictvím nátlaku právníků vybavených pravdivými informacemi o variantách, imunitě, stádní imunitě atd.?

Yeadon: Teoreticky by si lidé mohli testovat T-buněčnou imunitu z krve. Ty testy existují, v USA asi stojí několik set dolarů, ale ne několik tisíc.

Kdyby se takové testy provedly ve velkém měřítku, možná bychom získali zajímavé informace. Vzhledem ke zkušenostem jiných zemí by mohlo mít 30-50 % lidí předchozí imunitu a dalších 25 % si prošlo infekcí a nyní jsou imunní.

Osobně bych neměl zájem přijmout pravidla hry, které stanovily úřady: že jste podezřelým zdrojem infekce, dokud neprokážete opak. Člověk by neměl prokazovat, že není rizikem pro ostatní. Ať je to jakkoliv, jakmile se naočkují ti, kteří se viru bojí, neexistuje argument pro očkování ostatních.

AFLDS: Víme, že existují ‚propustné vakcíny‘ “leaky vaccines, které očkovaným jen tlumí symptomy, ale nebrání přenosu patogenu, který mutuje a stává se více smrtícím.

Například v Číně cíleně používají propustné vakcíny proti ptačí chřipce, aby rychle redukovali hejna kuřat. Neočkovaná uhynou do tří dnů. V případě Markovy nemoci, před kterou chtějí zachránit všechna kuřata, je jediným řešením naočkovat celé hejno, protože neočkovaným jedincům hrozí vysoké riziko úhynu. Využívání propustné vakcíny se tedy řídí účelem a jedním možným účelem může být poškození či likvidace neočkovaných jedinců.   

Silnější kmeny se obvykle tolik nešíří populací, protože hostitele zabíjejí příliš rychle, ale pokud očkovaní prodělají infekci tímto agresivnějším kmenem viru v mírné formě, snáze jej předávají neočkovaným, které virus zabije,

Souhlasíte s tímto odhadem? A souhlasíte, že pokud se neočkovaní stanou zranitelnými, jediná cesta vpřed je preventivní podávání hydroxychlorochinu těm, kteří ještě neměli covid? Pomáhal by proti těmto silnějším kmenům Zelenkův protokol?

Yeadon: To je založeno na teorii Geerta vanden Bosscheho a ta je silně podezřelá. Neexistuje důkaz, že všechno to očkování povede ke vzniku nebezpečných variant. Obávám se, že to je nějaký trik.

Obecně platí, že varianty vznikají často, rutinně a v průběhu času jsou čím dál tím méně nebezpečné a infekční, protože se dostávají do rovnováhy se svým lidským hostitelem. Varianty se zpravidla nestávají nebezpečnějšími.

Žádná varianta se od původní sekvence neliší o více než 0,3 %. Jinými slovy, všechny varianty jsou minimálně z 99,7 % totožné s původní wuchanskou sekvencí.

Tvrzení, že varianty budou unikat imunitě, je fikce a navíc zlá.

Nejen že je to z podstaty věci nepravděpodobné, protože jejich podobnost původní variantě znamená nulovou šanci, že imunní osoba (ať už po infekci, nebo po očkování) onemocní, ale navíc je to podloženo vysoce kvalitním výzkumem.

Ten výzkum, o kterém hovořím, ukazuje, že VŠICHNI lidé, kteří se zotavili z infekce nebo byli očkováni, mají široké spektrum imunitních buněk, které rozpoznávají VŠECHNY varianty.

Tento vědecký článek popisuje, PROČ jsou díky rozvinuté schopnosti molekulárního rozpoznávání, jíž disponuje imunitní systém, ty drobné změny ve variantách irelevantní.

Nemohu dostatečně zdůraznit, že příběhy o variantách a potřebě dalšího a dalšího očkování jsou LEŽ. Obávám se, že za nimi stojí velmi kruté uvažování. Rozhodně nejsou podloženy seriózními poznatky o imunitě. Těm tvrzením při bližším zkoumání vždycky chybí reálná podstata a využívají různé triky, jako je manipulace podmínek při testování účinnosti protilátek. Protilátky jsou navíc při ochraně hostitele před tímto virem celkem nedůležité. Už proběhlo několik „přirozených experimentů“: lidé, kteří bohužel nejsou schopni tvořit protilátky, se dokázali viru vcelku úspěšně ubránit. Samozřejmě je lepší mít protilátky, než je nemít. Ale tito pacienti jsou živými důkazy toho, že protilátky nejsou pro imunitu hostitele zcela nezbytné, takže nějaký zaranžovaný laboratorní test protilátek a uměle vyrobených variant viru NEOSPRAVEDLŇUJE neustálé přeočkovávání.

Jediní lidé, kteří mohou být nadále zranitelní a mohou potřebovat profylaxi a léčbu, jsou staří či nemocní, kteří si nepřejí očkování (což je jejich právo).

Dobrá zpráva je, že existují různé možnosti: hydroxychlorochin, ivermektin, budesonid (steroid používaný v inhalátorech pro astmatiky) a samozřejmě vitamin D, zinek, azithromycin atd. Tyto medikamenty redukují vážnost onemocnění, které způsobuje tento virus, do takové míry, že nemusela nastat vůbec žádná veřejná zdravotní krize.

AFLDS: Máte pocit, že FDA se daří farmaceutický průmysl regulovat? Jakým způsobem Big Pharma obchází regulační úřady? Myslíte, že to tak udělali i v případě mRNA injekcí?

Yeadon: Donedávna jsem měl o globálních medicínských regulátorech vysoké mínění. Když jsem byl v Pfizeru a později generálním ředitelem biotechnologické firmy, kterou jsem založil (Ziarco, později ji koupil Novartis), komunikovali jsme s americkou FDA, evropskou EMA a britskou MHRA s veškerým respektem. Vždycky se jednalo o komunikaci na úrovni.

Nedávno jsem si povšiml, že MHRA (britská agentura pro regulaci léčivých přípravků a zdravotnických produktů) přijala grant od Nadace Billa a Melindy Gatesových! To je přece nevhodné. Agenturu platí státní rozpočet. Nikdy by neměla přijmout peníze od soukromého subjektu.

To je tedy jeden případ střetu zájmů regulačního úřadu.

EMA (Evropská agentura pro léčivé přípravky) při posuzování vakcíny od Pfizeru nezažádala o určité věci, jak odhalil „hack“ jejich souborů.

Příklady můžete najít online na  „Koronové komisi“ Reinera Fuellmicha.

Takže já už nevěřím, že nás regulační úřady dokážou ochránit. Jejich svolení už není smysluplné.

Dr. Wolfgang Wodarg a já jsme EMA 1. prosince 2020 předložili petici ke genetickým vakcínám. Ignorovali nás.

Nedávno jsme EMA psali soukromě a varovali jsme před krevními sraženinami, ignorovali nás. Když jsme náš dopis zveřejnili, zcela nás zcenzurovali. O několik dnů později více než deset zemí pozastavilo očkování s odvoláním na abnormální krevní sraženiny.

Myslím si, že velké peníze farmaceutické lobby a hotovost od nadace Gatesových vytváří prostředí, v němž regulační úřad nemá možnost říci ne.

Musím se ještě vrátit k problematice opakovaných přeočkování. Obávám se, že tento narativ bude zneužit k tomu, aby nad námi získali bezprecedentní moc.

PROSÍM varujte všechny, aby se nenechávali přeočkovávat. Není to vůbec potřeba.

Vakcíny určené k přeočkování proti novým variantám nejsou potřeba, ale Big Pharma na nich stejně pracuje a regulační úřady stojí stranou (žádné testy bezpečnosti). Mohu jen odhadovat, že budou použity k nějakým nekalým účelům.

Kdyby si například někdo v příštích několika letech přál ublížit podstatnému dílu lidské celosvětové populace nebo jej přímo vyhubit, tak právě vzniká systém, jenž to umožní.

Podle mého mínění je dost možné, že tento systém bude využit k rozsáhlé depopulaci.

Zdroj

Napsat komentář