Covidové švindlvakcíny jsou nanotechnologická farmaka, která fungují jako genová terapie: Grafen, nanokovy, PEG, paraziti – co všechno našli vědci v covidových nevakcínách?

Makia Freeman

Vědecký tým, vedený dr. Robertem O. Youngem, odhalil, co všechno obsahují covidové vakcíny. Young už od počátku švindldemie systematicky poukazuje na to, že COVID je soubor symptomů, vyvolaných patologickou koagulací (srážlivostí) krve, a nikoli nějakým virem, neboť SARS-CoV-2 (stejně jako HIV) je virus, jenž nikdy nebyl izolován, získán v čisté formě a nikdy nebyla prokázána jeho existence.

Nyní Young se svým týmem využil nejmodernější mikroskopické a jiné analytické techniky, aby prozkoumal obsah čtyř hlavních covidových nevakcín: těch od Pfizeru, Moderny, AstraZeneky a Johnsona. Podařilo se mu zdokumentovat skutečně šokující objevy. Výzkumníci nalezli oxid grafenu, kovové nanočástice, PEG (polyetylenglykol) a dokonce (v případě „vakcíny“ od Pfizeru) mikroskopické parazity!

Young píše, že ke zkoumání vakcín použil „optickou mikroskopii, mikroskopii ve světlém poli, mikroskopii s fázovým kontrastem, mikroskopii temného pole, UV a fluorescenční spektroskopii, skenovací elektronovou mikroskopii, transmisní elektronovou mikroskopii, energiově disperzní spektrometrii, rentgenový difraktometr a nukleární magnetickou rezonanci“. Dr. Young hovoří o své práci a metodách velmi otevřeně, aby mohl vědecký svět snadno provádět jeho experimenty a testovat tak jejich reprodukovatelnost.

Nález č. 1: oxid grafenu

Young potvrdil zjištění skupiny La Quinta Columna, která jako první odhalila, že nevakcíny obsahují oxid grafenu. Připomínám, že oxid grafenu je pro lidské tělo silně toxický. Jeho nanočástice mají různorodá využití: pro baterie a superkondenzátory, k dodávání léčiv přímo na místo působení v organismu a jako biosenzory, což je jediný důvod, proč se vyskytují v injekčních stříkačkách s nevakcínami. Četné studie potvrdily, že grafen je toxický pro imunitní systém a pro tělo obecně. Young napsal toto (RGO je zkratka výrazu „redukovaný oxid grafenu“):

„Pozorování učiněná optickou mikroskopií odhalila hojnost průhledných 2D laminárních objektů, které vykazují velkou podobnost snímkům z literatury (Xu et al, 2019), a vyobrazením standardu RGO (SIGMA). Byly získány snímky velkých průhledných listů různých velikostí a tvarů, rovných i vlnitých, nepravidelných. Pomocí fázového kontrastu a mikroskopie temného pole lze odhalit i menší listy polygonálního tvaru, podobné vločkám.“

Zde jsou dva snímky z Youngovy práce. Ten první demonstruje podobnost oxidu grafenu nalezeného v nevakcíně od Pfizeru (nalevo) v porovnání se standardem (napravo). Druhý snímek zobrazuje účinek oxidu grafenu na lidské krvinky, které se k sobě lepí a připomínají ruličky na sebe naskládaných mincí:

graphene oxide in COVID vaccine

Young rovněž použil transmisní elektronovou mikroskopii (TEM), jejíž pomocí pozoroval „spletitou matrici či síťoví poskládaných průsvitných ohebných plátů RGO, smísených s tmavšími vícevrstevnými shluky.“

Nález č. 2: Nanokovy

V Youngově zprávě se opakovaně nacházejí snímky shluků, které objevil v nevakcínách:

graphene oxide in blood rouleau effect

Tato nahloučení jsou často kombinací jak lehkých, tak těžkých kovů. Náleží k nim hliník, titan, vanad, chrom, železo nikl a měď; někdy se v nich nacházely i jiné prvky, jmenovitě bismut, uhlík, sodík a dusík. Proč jsou tyto nanokovy a nanopartikulát součástí falešných vakcín? Proto, aby byli příjemci více magnetičtí a lépe reagovali na chytrou síť / systémy 5G – aby se více blížili strojům?

Nález č. 3: PEG

Za pomoci fluorescenčního rentgenového záření (XRF) zjistil Young přítomnost polyetylenglykolu a etylenu (alkoholu) ve „vakcínách“ od firem Pfizer, Moderna a AstraZeneca. Jak PEG, tak etylen jsou karcinogenní, genotoxické látky.

Nález č. 4: Paraziti

Asi nejpřekvapivější byl nález mikroskopického parazita v nevakcíně od Pfizeru. Jaký důvod může mít Big Pharma k výrobě očkovacích látek, obsahujících parazity? A proč si prokrista lidé s takovou ochotou nechávají píchnout takový toxický koktejl, aniž by se trochu zajímali, co v něm vůbec je?

parasite pfizer vaccine

Je zajímavé (a už jsme o tom psali), že Japonsko v nedávné době zastavilo v Okinawě distribuci dvou velkých dodávek švindlvakcíny od Moderny poté, co byly v ampulích zaznamenány jakési černé kousíčky (kdo chce postoupit králičí norou ještě o kousek dál, měl by si něco zjistit o černém slizu, tzv. black goo). Na RT se píše, že „podle japonské veřejnosprávní stanice byla ve stříkačkách a jedné ampuli nalezena kontaminace černé barvy, zatímco v různých injekčních stříkačkách s vakcínou od Moderny byly nalezeny neidentifikovatelné růžové substance“. Další článek na RT uvádí, že „rozhodnutí stáhnout 2,6 milionu dávek vakcíny od Moderny přišlo poté, co bylo minulý týden zastaveno očkování 1,63 miliony dávek v důsledku nálezu kontaminujících látek v šarži, jež byla rozvezena do více než 860 očkovacích středisek po celém Japonsku.“

Covidové švindlvakcíny jsou nanotechnologická farmaka, která fungují jako genová terapie

Young zdůrazňuje, že o covidových nevakcínách musíme mít vždy na paměti toto:

„Všechny čtyři očkovací látky proti covidu nejsou vakcíny, ale nanotechnologická léčiva, která působí jako genetická terapie. Název „vakcína“ je pravděpodobně eskamotérství (klam), použité z byrokratických a technokratických důvodů, aby došlo ke spěšnému schválení, při němž budou ignorována všechna normální pravidla, jimiž se řídí schvalování nových léků, zejména takových, které jsou založeny na zcela nových nanotechnologických mechanismech, které dosud nikdy nebyly vyvinuty a s nimiž nemá lidský organismus žádné zkušenosti.

Všechny tyto takzvané vakcíny jsou patentované, a proto je jejich skutečné složení uchováváno v tajnosti dokonce i před vládami, které je nakupují – samozřejmě za peníze daňových poplatníků. Tudíž nemají spotřebitelé (daňoví poplatníci) žádné informace o tom, co se do jejich těla prostřednictvím inokulace dostává. Lidstvo je uchováváno v nevědomosti ohledně příslušných nanotechnologických procesů, negativních účinků těchto medikamentů a hlavně ohledně možných magnetotoxických, cytotoxických a genotoxických nano-bio-interakčních dopadů na krev a buňky organismu.“

Co z toho vyplývá

Jedna z klíčových frází propagandy po celou dobu plándemie vždy zněla „věřte vědě / věřte vědeckým poznatkům“. Když taková věc zní z hlásných trub Nového světového řádu, je tím samozřejmě míněno, že máte věřit jejich vědě, ne objektivní vědě. Vědecká práce dr. Younga má prvotřídní kvalitu a její výsledky jsou pro Big Pharmu, vlády a všechny propagátory agendy NWO devastující.

Tím se temné obrysy Operace koronavirus stávají zase o něco zřetelnějšími. Informovaný souhlas je základem medicínské svobody. Prosím sdílejte tyto informace, ať lidé vědí, co se jim může dostat do organismu, pokud se rozhodnou pro tzv. očkování.

Zdroj

Napsat komentář