Šok, část lidí už je zřejmě očkována bez jejich vědomí! Univerzita Johnse Hopkinse (USA) potvrzuje: očkovat vás mohou i PCR testem, aniž byste to věděli

V lednu 2019 poukázala WHO na rostoucí počet kritiků očkování jako na jednu z deseti největších hrozeb globálnímu zdraví, a od počátku koronového očkovacího fiaska se počet odmítačů očkování zmnohonásobil.

Odpor vzniká dokonce i v medicínském establishmentu. WHO nicméně nadále trvá na nerealistické 70% proočkovanosti.

V tomto článku Jan Walter popisuje (a dokládá mnoha citacemi; odkazy na ně se nacházejí pod článkem v původním znění, viz Zdroj níže), jakými metodami lze očkovat populaci navzdory rozšířenému odporu. Ten má původ jednak v nízké smrtnosti onemocnění (99,8 % infikovaných přežije) a jednak v experimentální povaze zcela nové „vakcíny“, která je ve skutečnosti genovou terapií. Je to děsivé, ale tyto metody skutečně existují. Otázkou je, jak daleko to necháme zajít.

Někteří experti a bývalí mainstreamoví žurnalisté, jako je John O’Sullivan, varují, že by masivní PCR kampaň mohla být očkovací program v přestrojení (viz Principia Scientific) [3]. O’Sullivan hovoří o nové technologii, vyvinuté na Univerzitě Johnse Hopkinse, jejímž prostřednictvím lze při PCR testování provést utajené očkování (viz  Johns Hopkins University) [4].

Inspirováni parazitickým červem, jenž zatíná své ostré zuby do hostitelových střev, vyvinuli výzkumníci od Johnse Hopkinse mikrozařízení připomínající droboučké hvězdy, která se přichycují na střevní výstelku a uvolňují do organismu léčiva.

Tato mikrozařízení zvaná „theragrippers“ jsou vyrobena z kovu a tenkého filmu, jenž mění tvar. Jsou poryta petrolejovým voskem, který je citlivý vůči teplu, a velikostí nepřesahují zrnka prachu.

Když petrolejový obal theragripperů dosáhne teploty těla, zařízení se automaticky zaklapne a zachytí se na vnitřní stěnu tlustého střeva. Šesticípé zařízení se skryje ve sliznici a tam postupně uvolňuje látku, jež je v něm obsažena. Nakonec se uvolní a odejde z těla se stolicí.

Vlevo otevřený theragripper, vpravo zavřený – pod vlivem tělesné teploty se zaklapne a přichytí. Účinná látka se uvolňuje z jeho středu.

Pozor: Podle Johns Hopkins University se theragrippery aplikují vatovou tyčinkou.

Theragripper je velký asi jako zrnko prachu. Na této vatové tyčince jsou jich tucty.

Tým univerzity publikoval výsledky ze své studie na zvířatech v titulním článku odborného periodika Science Advances 28. 10. 2020 [5], v němž se pochlubil, jak bezchybně nová technologie funguje:

„Aktivní mechanochemické terapeutické drapáky, neboli theragrippers, jež byly inspirovány parazity trávicího traktu, mohou 24 hodin vydržet v trávicí soustavě živých zvířat tak, že se autonomně přichytí ke sliznici. Pozorovali jsme pozoruhodný šestinásobný nárůst eliminačního poločasu rozpadu u podání modelového analgetika, ketorolakového tromethaminu. Tyto výsledky poskytují vynikající důkazy, že mikrozařízení, jež mění tvar a sama se přichycují, zlepšují efektivitu dlouhodobého podávání farmak.“

Inspirace ústním otvorem parazita a jak funguje theragripper ve střevě

Shodou okolností se v Číně PCR testy provádějí též análně, údajně z důvodu vyšší důvěryhodnosti výsledků, a samozřejmě se tomuto způsobu testování začalo ihned dostávat chvály i v západních mainstreamových médiích. (viz Business Insider) [6]

Poznámka: Jestli si nedokážete představit, jak vám vláda proti vaší vůli a bez vašeho vědomí cpe do těla toxiny, tak si vzpomeňte na všechny ty hrůzné experimenty na lidech, které byly přiznány až později a které podle Wikipedie [7] přetrvaly až do moderní doby. V roce 2007 CDC[8] dokonce přiznala, že mezi lety 1955 a 1963 bylo 10 – 30 milionů občanů prostřednictvím očkování proti dětské obrně infikováno karcinogenem SV40.

Očkování proti koronaviru není očkování, ale genová terapie

této obsažné videokonferenci [9] odhalují dr. Judy Mikovits, Robert Kennedy Jr. a dr. David Martin, že mRNA vakcíny nejsou podle právní definice vůbec žádné vakcíny. Takto klamně jsou označovány jen proto, aby se skryl fakt, že se jedná o genovou terapii. Zkušený lékař a epidemiolog dr. Wolfgang Wodarg uvedl v cenzurovaném interview s Rubikonem: „Použití těchto ‚slibných‘ vakcín by u převážné většiny lidí mělo být zakázáno, protože se jedná o genové inženýrství!“ Mary Holland, viceprezidentka a hlavní advokátka organizace Children’s Health Defense varuje: „Nové vakcinační technologie budou pravděpodobně způsobovat nové typy újmy z očkování. Jelikož tu nikdy nebyla schválená mRNA vakcína, tak vlastně nevíme, jak bude taková újma vypadat. Protože byly tyto vakcíny vyvinuty tak rychle a klinické testy jsou tak krátké, nevíme o dlouhodobých vedlejších účincích zhola nic.“

Obzvlášť děsivé je to, že valná většina lidí ani netuší, co mRNA vakcína v jejich těle dělá. Prostě se slepě nechají očkovat, a to navzdory skutečnosti, že před touto genovou terapií varuje čím dál víc nezávislých a dokonce i ortodoxních lékařských odborníků. (viz Lékaři celého světa varují před mRNA vakcínami) [10]. V tomto kontextu by se nemělo zapomenout, že americká společnost modeRNA Therapeutics byla v roce 2010 založena ne jako farmaceutická společnost, ale jako firma specializovaná na genetické inženýrství. Řada skandálů spojená s tou nejproslulejší společností tohoto typu, Monsanto, zcela bez pochyb ukazuje, že genetické inženýrství neslouží lidstvu – je to prostředek pro získání moci nad lidmi. Skrytým cílem tu je geneticky modifikovat lidi, aby mohli být patentově vlastněni. Bývalý americký ministr zahraničí Henry Kissinger jednou řekl, že „kdo kontroluje setbu, kontroluje svět.“ (viz Press Portal) [11]

Co bude dál? Nechají si patentovat naše těla?

Dr. Carrie Madej, [12] internistka s 19 lety praxe, se domnívá, že vakcíny proti covidu by ve skutečnosti mohly být trójským koněm, jenž umožní nechat si patentovat lidi, protože nám mění DNA. Podle článku publikovaného v britském vědeckém periodiku Phys.org v lednu 2020 [13] není pochyb o tom, že modifikovaná RNA má přímý vliv na naši DNA. Zvlášť znepokojivá je tato pasáž:

„Několik výzkumných skupin nyní spolupracuje při zjišťování, jaké účinky to může mít na molekulu DNA. Již víme, že oblasti R-smyček (R-loop) jsou spojeny se sekvencemi DNA, které obsahují aktivní geny, což může vést k lámání chromozomů a ztrátám genetické informace.“

Stejně znepokojivý je fakt, že přední výrobci vakcín, jako je společnost Pfizer, doporučují svým pokusným osobám, aby se po očkování vyhnuly početí (viz Pfizer, str. 132) [14 PDF]. Tím přiznávají, že mRNA vakcína může mít negativní vliv na lidskou reprodukci. Přesto se nadále podává lidem!

Závěr: Každý, kdo něco ví o lidských dějinách, má jasno v tom, že genetické experimenty a pokusy na lidech nejsou žádná novinka. Ačkoli má moderní eugenika původ v 19. století, její myšlenky a ospravedlnění jsou známa od starověku. Najdeme je už v Platónově spisu „Politeia“ (Ústava), kde jsou eugenické ideje nicméně omezeny jen na řízení státu a vzdělání. Za renesance se podobný styl uvažování objevil v sociálně-utopických spisech „Utopie“ Thomase Moruse, „Nová Atlantida“ Francise Bacona a „La città del Sole“ (Město světla) Tommasa Campanelly. Protože se však prostý rozum takovým intervencím instinktivně vzpírá, dělal vždy establishment maximum pro to, aby eugeniku skrýval pod jinými, klamnými označeními. Nacisté například hovořili o „vědě o dědičnosti“ a „rasové hygieně“. Dnes se nám ta samá agenda snaží podstrčit novou „vakcínu“, která nás zachrání před údajnou „pandemií“.

Zdroj

Napsat komentář