Další šokující přiznání amerických oficiálních míst: PCR test je postaven na chiméře, koronavirus způsobující COVID nejspíš ani neexistuje

Mike Adams

(Natural News) O šokujícím doznání nejvyšších zdravotnických orgánů jako první informoval Dan Dicks z Press for Truth, který narazil na dokument FDA, v němž je uvedeno, že CDC (Centrum pro boj s nemocemi) spolu s FDA (Úřad pro kontrolu potravin a léčiv) v podstatě vyfabulovaly testovací protokol na přítomnost „viru způsobujícího COVID-19“ za pomoci fragmentů viru rýmy a lidských buněk, protože neměly k dispozici žádné fyzické vzorky viru SARS-CoV-2.

Bez fyzického referenčního materiálu, použitého ke kalibraci a ověření, má PCR test nulové vědecké opodstatnění. Tím pádem je testovací protokol ze své podstaty vadný; označuje jako „pozitivní“ lidi, kteří mají na sliznicích a v krvi nepatrná množství RNA jiných koronavirů.

Dokument je k dispozici na stránkách FDA.gov pod označením „CDC 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel“. Člověk nevěří vlastním očím, když se v něm dočte:

„Jelikož CDC nemělo v době vývoje tohoto testu a realizace této studie k dispozici žádné kvantifikované izoláty viru 2019-nCoV, vzorky byly na přítomnost RNA 2019-nCoV testovány in vitro charakterizovanými zdroji v plné délce transkribované RNA (N-gen, schválení GenBank: MN908947.2) známého titru (kopie RNA/ µL) spikovaného do ředícího média sestávajícího z lidských buněk A549 a virového transportního média, které měly imitovat klinický exemplář.“

Jinými slovy, oni neměli po ruce žádný covidový virus, aby na jeho základě vyvinuli a zkalibrovali test, tak smíchali lidské buňky a kousky RNA viru obyčejného nachlazení a nazvali to „covid“. Sekvence GenBank, o které se v tom odstavci píše, je jednoduše odkaz na definici v digitální knihovně, která nese označení „covid“, ale neobsahuje žádné podpůrné referenční materiály.

To proto, že žádný lékař ani vědec nikdy neizoloval „covid“ z žádného infikovaného pacienta se symptomy. V důsledku toho nelze vůči covidu kalibrovat žádné laboratorní nástroje a testy vycházejí jen z digitálních knihoven.

PCR testy tedy hledají genové sekvence, jež odpovídají těm, jež jsou uvedeny ve vyfabulovaných digitálních knihovnách, což znamená, že celý covid je založen na falešných vědeckých poznatcích, které si vzájemně poskytují oporu s kruhovou logikou, a nemá základ ve skutečné, fyzické realitě.

Proč k covidovému viru neexistují žádné fyzické referenční materiály?

Jsem zakladatel a majitel analytické laboratoře, která rutinně provádí množstevní analýzu znečišťujících látek v potravinách, díky čemuž dodává velmi přesné analytické výsledky, co se týče pesticidů, herbicidů a těžkých kovů. Kdykoli provádíme laboratorní analýzu, kalibrujeme nástroje podle známých fyzických vzorků, jimž říkáme „externí standardy“ nebo „certifikované referenční materiály“ (CRM).

Každá laboratoř si může zakoupit CRM ke rtuti, arzénu, glyfosátu a dokonce salmonele. Pod tímto odkazem na Biosisto najdete CRM k různým kmenům salmonely. Laboratoře si je mohou koupit a pak si podle nich nastavit nástroje, čímž si zajistí, že budou jejich analýzy vycházet z fyzických, skutečných vzorků čistého materiálu. Všechny CRM musí být sledovatelné podle NIST, aby se potvrdil jejich původ a autentičnost. Proto musí být označeny čísly šarže a datem spotřeby.

Laboratoře si sice mohou koupit referenční materiál k mikrobům, těžkým kovům, pesticidům atd. – ke všem těmto fyzickým materiálům – ale ať jsem hledal jakkoli, neobjevil jsem žádný certifikovaný referenční materiál k viru SARS-CoV-2; ani jeho oslabenou, inaktivovanou verzi. Vypadá to, že neexistují žádné fyzické vzorky izolovaných virů covidu, podle nichž by bylo možné kalibrovat laboratorní nástroje a zkušební protokoly.

Aby bylo jasno, já neříkám, že viry neexistují. Je dost zjevné, že Wu-chanský virologický institut konspiroval s Faucim, Daszakem, NIH, Baricem a dalšími při vývoji spike proteinu, určeného k bojovému využití. Ale spike protein sám o sobě není virus. Je to jen toxická nanočástice, kterou lze hromadně syntetizovat a pak buď rozprašovat nad městy, nebo přidávat do vakcín a vpichovat ho do lidí v rámci imunizačních protokolů.

Pokud je SARS-CoV-19 skutečný virus, který lze izolovat, proč tu zjevně nejsou žádné fyzické referenční materiály, podle nichž si mohou laboratoře seřídit přístroje a nastavit zkušební protokoly? A proč nebyly takové materiály využity při vývoji PCR testovacích protokolů, schválených ze strany FDA a CDC?

CDC stahuje svůj vlastní falešný PCR protokol a naznačuje, že aktuální PCR neumí rozeznat covid od chřipky

K záhadnosti situace přispívá i fakt, že CDC právě vydalo „laboratorní výstrahu“, v níž oznamuje svůj záměr stáhnout tento vadný PCR protokol do konce tohoto roku. V dokumentu rovněž naznačilo, že aktuální PCR test – ten samý, který byl podle FDA vyvinut bez fyzických vzorků covidového viru – neumí rozeznat covid od chřipky.

V dokumentu je uvedeno:

V rámci přípravy této změny CDC doporučuje klinickým laboratořím a testovacím centrům, která používají test CDC 2019-nCoV RT-PCR, aby započala s přechodem na jiný, ze strany CDC autorizovaný, test na COVID-19. CDC doporučuje laboratořím, aby zvážily přijetí multiplexní metody, která usnadní určení a rozlišení mezi virem SARS-CoV-2 a virem chřipky.

Proč je tak důležité, aby test uměl rozpoznat covid od chřipky?

Protože to vypadá, jako by chřipka v roce 2020 skoro zmizela. Ve skutečnosti byla mylně označována jako covid – kvůli vadnému testování.

„Procento pozitivity na chřipku kleslo v epidemiologických týdnech 5-9/2020 o 64 % (p = 0,001) a odhadovaný denní počet případů chřipky v téže době poklesl o 76 % (p = 0,002),“ informovalo CDC v roce 2020.

Medicínský establishment v zásadě vzal všechny lidi, kterým by normálně byla diagnostikována chřipka a nachlazení, a přesunul je do kolonky „covid“, aby mohl propagovat hysterický covidový narativ a cpát lidem vakcíny. Ty byly vytvořeny tak, aby obsahovaly toxické nanočástice zvané spike proteiny a vyvolaly paniku kolem vlny mutace delta, která se velkým dílem odehrává mezi očkovanými osobami.

A pandemický podfuk šlape jako hodinky. Lidé onemocní z vakcín, tak se požaduje přeočkování a o to víc je pak nemocných. Takhle to může pokračovat navěky, dokud nebudou viníci zatčeni a lidé nezmoudří do té míry, že to celé prohlédnou.

CDC právě vydalo vědecký dokument, který tento podfuk dobře ilustruje. Tady si ho můžete otevřít ve formátu PDF na našich serverech. Jmenuje se „Propuknutí infekcí virem SARS-CoV-2 u osob očkovaných i neočkovaných proti COVIDu-19 v důsledku velkých veřejných shromáždění – okres Barnstable, Massachusetts, červenec 2021“. Text dokumentu obsahuje ohromující přiznání, že 74 % nakažených bylo plně očkováno (měli obě dávky):

Během července 2021 bylo mezi obyvateli státu Massachusetts zaznamenáno 469 případů COVIDu-19, souvisejících s několika letními akcemi a velkými shromážděními v jednom městě v okrese Barnstable. Pokrytí vakcinací mezi způsobilými residenty státu Massachusetts činilo 69 %. Přibližně tři čtvrtiny (346; 74 %) případů bylo zaznamenáno u plně očkovaných osob (těch, které obdržely obě dávky mRNA vakcíny [Pfizer-BioNTech or Moderna]nebo jednorázovou dávku vakcíny Janssen [Johnson & Johnson] 14 dní před expozicí).

Vidíte, pandemie je vakcína. Vakcína šíří spike protein a zfalšované PCR testy poskytují palivo pro pokračující masovou hysterii.

Zdroj

1 komentář: „Další šokující přiznání amerických oficiálních míst: PCR test je postaven na chiméře, koronavirus způsobující COVID nejspíš ani neexistuje

Napsat komentář