David ICKE: ODPOVĚĎ (3. kapitola, část 1/5)

(Tak je to tu. Čtěte pomalu, volně dýchejte, nechte do sebe slova plynout, přetože na první dobrou nemusíte rozumět. Vše se vám postupně začne v hlavě, a v celém těle skládat do holistického, důležitého poznání… jmm)

KAPITOLA TŘETÍ
Záhady? Jaké záhady?


Nemožné se nemohlo stát, proto musí být nemožné možné, ač se to zdá nemožné – Agatha Christie


Z pohledu reality, kterou popisuji, takzvané záhady života mizí jako sníh na poledním slunci. Řada “nevysvětlitelných” jevů najednou vyvolává novou reakci – “Ahá, tak takhle to funguje” a “Páni, teď už to všechno dává smysl”.
Vracíme se k vlnám, které se vytvoří ve vodě, když do ní vhodíte dva kamínky (obr. 92). Místo, kde se vlny z každého z nich srazí a prolnou, se nazývá vlnové propletení, a když pochopíme propletení, všechno začne do sebe zapadat. Například: tělesná mysl je vlnové propletení mezi vlnovým polem těla a vlnovým polem mysli. Dokud jsou tato pole synchronizovaná neboli propletená, jsme “naživu”. Synchronizovaná oscilace v tanci propletených vln tělesné mysli je Tanec lidského života. Když tělo přestane fungovat (jeho vlnové pole přestane kmitat a generovat elektřinu), uvolňuje se mysl z propletení a my “umíráme”, respektive tělo umírá.


Podle lidí, co zažili blízkou smrt a popisují, jak opouštěli tělo, k tomuto dochází, když se mysl osvobozuje od omezeného vnímání těla a otevírá se zcela odlišné realitě. Prostřednictvím dekódovacích systémů pěti smyslů způsobuje vlnové propletení s tělem to, že se pozornost mysli zaměří na frekvenční mikropásmo zvané viditelné světlo. Jakmile se mysl zbaví krátkozrakosti těla, začneme si uvědomovat i jiné reality. Tím se vracíme k přirovnání se světlem baterky ve skladišti.


Pokud se obnoví oscilace vlnového pole těla tak, že se obnoví propletení, mysl může být vtažena zpět do těla. Pokud se neobnoví, odcházíme. Mysl potřebuje tělo, které pracuje ve frekvenčním pásmu lidského světa, aby mohla tento lidský svět zažívat a komunikovat s ním. Když si k propletení vyhledá další tělo, říkáme tomu reinkarnace. Ti, kteří mají hodně mimotělních zážitků (zážitků blízké smrti, aniž by tělo muselo zemřít), mají mnohem volnější vlnové propletení s tělem, což umožňuje, aby se jejich mysl snadněji uvolňovala.


Existují také způsoby, jak k tomu svou mysl vytrénovat. Mysl má moc určovat povahu vlnového propletení nebo to, zda se vůbec nějaké vytvoří. Vlnová síla mysli může způsobit, že přežijeme navzdory všem lékařským předpokladům (“Mám chuť do života“), anebo taky že zemřeme (“Už se mi nechce žít”). Mysl je vládcem těla, ale Kult chce, abychom uvěřili, že opak je pravdou. Nechce, abychom používali sílu vlastní mysli všemi možnými způsoby, které jsou nám k dispozici.


Tělo bez mysli existovat nemůže. Když se mysl odpojí, odejde s ní i životní energie, která tělo oživuje a dává mu sílu, a tak se tělo začne rozkládat. Doslova zhasne světlo, jak se smrt často popisuje. Lidský život je rytmus neboli oscilace života a tělesné rytmy včetně cirkadiánních a všech biologických rytmů jsou spojeny s touto prvotní oscilací a její interakcí s dalšími vlnami.


Jiná verze propletení se nazývá kvantové propletení, při kterém “propletené částice zůstávají propojeny, takže akce prováděné na jedné částici ovlivňují druhou částici, i když je od sebe dělí obrovská vzdálenost”. Vědec Albert Einstein to popsal jako “strašidelné působení na dálku”. Ve skutečnosti na tom nic strašidelného není. Když jsou částice, které jsou projevem vln, spojeny těmito vlnami, pak budou jednat ve shodě jako projevy stejné vlny nebo stejného pole.


Genový džin
Vlnový vztah mezi tělem a myslí je klíčový pro pochopení všeho v lidské realitě. Říkají nám, že naše geny v podstatě rozhodují o všem, co se s námi děje po fyzické i psychické stránce. Je tragické, že si některé ženy nechávají odstranit prsa poté, co jim doktoři řeknou, že mají díky svým genům vysokou pravděpodobnost onemocnět rakovinou prsu. Mainstreamová medicína si často skvěle poradí s traumatickými úrazy, ortopedií, chirurgií a oživováním lidí na prahu smrti (oživují elektrickými šoky pouze srdce nebo primárně obnovují oscilaci vlnového pole, které generuje elektřinu?).


Antibiotika jsou také velmi účinná, i když se rozdávají příliš hojně, až infekce můžou zmutovat a překonat je. To jsou ty takzvané “superbakterie”. Avšak pokud jde o nemoci obecně, může být moderní medicína rizikovou oblastí. Jedna z nejčastějších příčin úmrtí ve Spojených státech – hned vedle srdečních chorob a rakoviny – je léčba, a to ve všech svých podobách.

Přijde vám to šílené? Ano, je to šílené. Pokud však myslíte šílené ve smyslu, že to nemůže být pravda, ověřte si čísla a pamatujte, že se jedná pouze o ta oficiálně uváděná čísla. Mnoho dalších úmrtí způsobených lékařskými postupy se skrývá za falešnými diagnózami. Je to způsobeno tím, že mainstreamová medicína neví, co tělo ve skutečnosti je, krom jeho biologie, natož aby věděla, jak tělo funguje. Do tohoto stavu ji vmanipulovala “farmamafie”, farmaceutický kartel, který ji ovládá (obr. 93). Tak dostal výtvor Kultu přednost před “zdravím” díky lidem jako je ropný magnát a agent Kultu, J. D. Rockefeller (viz mé další knihy).


Farmamafie (Kult smrti, proto zabíjí tolik lidí) vlastní lékařské fakulty, kde studenti získávají titul doktora medicíny a jsou “indoktorinováni”. Vlastní i profesní organizace, jako jsou lékařské komory, a vlastní vlády prostřednictvím globální armády lobistů a financování politiky, kdy žádné množství peněz není problém. Situace je tak šokující a zoufalá, že nejspolehlivější pravidlo je: pokud farmamafie něco chce, je to pro lidstvo špatné. Mainstreamová medicína je odnoží mainstreamové “vědy”, která je také skrz naskrz výtvorem Kultu.


Obojí je ovládáno skrze finanční zdroje a řídící orgány, které zajišťují, aby v mainstreamu (a čím dál víc i všude jinde) bylo možné praktikovat pouze takové pojetí těla a jeho léčby, jaké prosazuje farmamafie. Chceš být lékařem? Tak dělej vše po našem, jinak tě necháme vyloučit. To se stalo mnoha řádným lékařům, když se snažili používat metody, které fungují, a ne jen hrát podle pravidel farmamafie. Chceš být mainstreamovým vědcem? No tak nečekej, že dostaneš finanční prostředky nebo nějaké prestižní místo, pokud budeš zpochybňovat to, co my hlásáme jako “vědeckou” ortodoxii (která se pak stává i lékařskou ortodoxií).


Všimněte si, jak se ruší nebo vůbec ani neexistuje finanční podpora pro vědce, kteří zpochybňují ortodoxii “klimatických změn” způsobených člověkem, kterou se Kult snaží prosadit skrze svůj Klimatický kult, jehož dominantním tématem je “vyhynutí” (smrt). Stejnou metodiku lze nalézt v celém akademickém světě, který svou ortodoxii přebírá z vědecké ortodoxie a lékařské ortodoxie, jež mají svůj původ v ortodoxii Kultu. Velká většina pracovníků v těchto institucích neví, že se řídí pravidly Kultu, ale lidé z vnitřních kruhů tajných společností a satanistických skupin to zaručeně vědí.


Základem lékařské ortodoxie je tvrzení, že o všem rozhodují geny, ne mysl, přičemž opak je pravdou. Toto vypočítavé převrácení reality Kult vymyslel k tomu, aby v lidské společnosti oddělil tělo od mysli, přitom tělo je mysl. Medicína farmamafie vychází z tohoto zkreslení a její léky se zaměřují na chemické ovlivňování těla (hologramu). To znamená, že se soustředí na symptomy, které v hologramu vidí, a ne na příčinu, kterou je energetická, informační nerovnováha ve vlnovém poli dekódovaná do hologramu (obr. 94). Problém v hologramu (symptom) je ve skutečnosti problémem v poli (příčina).

Alternativní metody léčení už dlouho obviňují mainstreamovou medicínu, že léčí pouze symptomy a ignoruje příčinu. Musí to tak být, když lékařský průmysl neuznává existenci vlnového pole těla, kde se příčina vždy nachází. Říkám “vždy”, protože tělo je vlnové informační pole a jeho holografická úroveň je pouze dekódovanou projekcí onoho pole. Co se děje v poli, děje se i v hologramu, a co netrápí mysl, netrápí ani tělo. Dokonce, i když se tvrdí, že některé léky farmamafie mají psychologické účinky, zaměřují se na způsob, jakým mozek zpracovává informace a ne na samotný zdroj informací – mysl, jejíž podstatou je vlnové pole.

Tělo má trilióny buněk (buněčných “baterií”) a v téměř každé z nich je uložen “pevný disk” těla známý jako DNA (obr. 95). Podle všeho máme tři miliardy základních párů, bází DNA a jeden úsek těchto bází se nazývá gen. DNA normální lidské buňky obsahuje odhadem 30.000 až 120.000 genů, ale přitom v každém okamžiku je aktivována pouze část z nich. Mluvíme o biologické nanotechnologii. Geny obsahují instrukce pro to, jak vypadá tělo (všechno od barvy očí až po výšku) a jak tělo minutu po minutě funguje. Z toho vznikl mýtus, že geny řídí, co se děje s tělem, jaké budete mít choroby a dokonce i to, jak dlouho budete žít.

To je obrovsky zavádějící, protože to ignoruje X faktor, tedy mysl a vědomí přesahující mysl. Membrána každé buňky je tekutý krystal a i DNA je krystalická, protože se jedná o přijímač a vysílač informací. Jedná se o vlnový komunikační systém, kterým mysl (a srdce) aktivují a deaktivují funkce buněk.

Americký vývojový biolog Bruce Lipton napsal knihu Biologie víry (Biology of Belief) a jeho stejnojmennou prezentaci najdete na YouTube. Poukazuje na to, že buněčné membrány jsou polovodičové informační procesory podobné těm, které se používají v elektrických obvodech a jsou rovněž krystalické. Geny jsou “hard disky” a lze je programovat. Tělo produkuje kmenové buňky, které jsou jako nepopsaný list a dostávají posléze signály, aby zakódovaly instrukce, které určují jejich funkci (obr. 96).

Prostřednictvím tohoto komunikačního systému se lidé, zvířata a příroda “vyvíjejí” a to tak, že dochází k výměně informací mezi myslí, tělem a prostředím, aby se mohly vyvinout nové vlastnosti a schopnosti, které jim umožní poradit si se změnou jejich životního prostředí. Zvířata jsou díky této výměně informací synchronizovaná se svým okolím, a tak mají pouštní druhy menší potřebu vody a ptáci, kteří loví ryby, mají mikroskopický zrak, aby z velké výšky uviděli ryby.

Pokud tato transmutace skrze kódování buněčných instrukcí probíhá v souladu se změnami prostředí, říkáme tomu “evoluce”; pokud tomu tak není, nazýváme to vymíráním druhů. Jsme víc než jenom “kus masa” a náš svět je mnohem víc než jen vesmírná náhoda. Později vysvětlím, že celý vesmír je elektrický/elektromagnetický jev, který je, jako všechno ostatní v celém bytí, vědomý.

(pokračování za týden)

(c) David ICKE, The Answer, v českém překladu Hany Konvalinkové ODPOVĚĎ, vychází koncem listopadu 2021, v prodeji v knihkupectví duchovní a esoterní literatury Hledající. Předobjednávky přijímá od začátku listopadu.

veksvetl

Vydavatel a šéfredaktor OSUD.cz a Věk světla.

veksvetl has 889 posts and counting.See all posts by veksvetl

Napsat komentář