Genetická apokalypsa těsně před výbuchem: Píchat do lidí mRNA vakcíny je kriminální podnik

by Jon Rappoport

18. května, 2021

Už jsem o tom psal a určitě o tom budu psát znovu.

Bylo nám řečeno, že vakcíny RNA COVID nutí buňky těla produkovat cizorodý protein „hrot“.

Možná jste slyšeli o věci, které se říká EVIDENCE.

Jinými slovy, ukažte mi dobře provedenou studii na několika tisících očkovaných osobách, která prokáže, že buňky všech těchto lidí VYTVOŘILY onen cizí protein a POUZE onen cizí protein.

Taková studie neexistuje.

Ale kdyby byla…

„Podívejte, pár stovek lidí vůbec neprodukovalo bílkovinu spike-proteinů. Zajímalo by mě tedy, co vlastně produkovali.“

„Vidím sto lidí ze dvou tisíc, kteří produkovali obrovský nadbytek proteinu spike. Zajímalo by mě, jaký to má vliv.“

„Vidím dvě stě lidí, kteří vyprodukovali protein spike a spoustu dalších cizích proteinů. Několik z těch cizích sloučenin jsem nikdy předtím neviděl. To není vůbec dobré.“

Ve skutečnosti mi ukažte rozsáhlou studii, v níž je injekce navržena tak, aby donutila lidské tělo produkovat JAKÝKOLIV specifický protein. Podívejme se na výsledky.

Ani takovou studii nemůžete najít?

Věřit tomu, co vám říkají genetici, je jako věřit tomu, co vám říká podvodník o tom, jak vyhrát v ruletě.

Víte například, že po desetiletích genetického výzkumu a desítkách tisíc studií, které dávají geny do souvislosti s nemocemi, neexistuje jediný genový lék, který by dokázal vyléčit nemoc plošně?

To, co existuje, je obrovské množství peněz, které podvodníci získali pro biotechnologické firmy. A existuje mnoho nebetyčných slibů.

A ano, existuje mnoho příkladů omylů, kdy experimentální vložení genu přineslo nečekané výsledky. Nechtěné a nebezpečné výsledky. Nepředvídané změny v genomech.

Takže obrovské množství hlášených zranění a úmrtí v důsledku RNA vakcín COVID je jistě důsledkem něčeho víc než jen výroby proteinu spike.

Proč o tom nikdo nemluví?

Protože lidé předpokládají, že problémem musí být protein spike a pouze tento protein.

Lidé na planetě Zemi jsou součástí experimentu s vakcínami pro pokusné králíky, který je mnohem širší. Jsme vystaveni genetickému roztočení rulety s otevřeným koncem.

A neexistují žádná ochranná opatření ani komplexní následná opatření.

Už jen z tohoto důvodu měla být celá snaha o vývoj RNA injekcí od počátku zakázána – dokud vědci přesvědčivě neprokáží, že rizika budou minimální. Takovou záruku ovšem poskytnout nemohli.

Ale program s bláhovým názvem Warp Speed se rozběhl raketově vpřed. Na základě domýšlivé a spekulativní „vědy“.

Lidé mají tendenci si myslet – protože sledují sci-fi filmy -, že vědecké zlovůle vystřelují dokonale ničivý šíp na srdce lidstva. Jediný. Ale zlosynové jsou docela dobře schopni vypustit bouři mnohonásobné pyrotechniky, kterou nemají pod kontrolou.

Jak jsem upozorňoval v předchozích článcích na toto téma, analogická oblast genetiky GMO rostlin je plná nekontrolovatelných efektů – včetně genového driftu, při němž se vpravené geny Monsanta přesouvají z rostlin do půdních bakterií a lidských střevních bakterií.

Genetické vlnění v celém organismu si může vynutit nepřirozenou produkci řady různých proteinů a zároveň modifikovat jiné.

To NENÍ dobré; a některé způsoby, jak a proč to není dobré, nejsou dosud známy.

Na základě současné úrovně znalostí v oblasti genového výzkumu je celý program výroby a vpravování RNA do těla šíleným zločinem.

Očekávám, že postupem času vyšetřovatelé objeví nové způsoby, jak tyto injekce RNA lidem škodí. A někteří z těchto vyšetřovatelů řeknou: „Ukázalo se, že TOHLE dělá vakcína. Tuhle jednu věc.“ A budou se mýlit.

Je to totiž pět, deset, dvacet různých věcí. Způsobené vlnovými efekty v celém genomu.

zdroj

veksvetl

Vydavatel a šéfredaktor OSUD.cz a Věk světla.

veksvetl has 813 posts and counting.See all posts by veksvetl

Napsat komentář